Kodukoha pääsuke

Kodukoha pääsukeste loenduse eesmärk on saada laialdast teavet meie kahe savipesades pesitseva pääsukese – suitsu- ja räästapääsukese – arvukuse ja pesitsustulemuste kohta kõikjalt üle Eesti. Selleks soovime saada linnuvaatlejatelt täpsemat infot iga asustatud suitsu- ja räästapääsukese pesa kohta – mitu poega, millal koorusid ja välja lendasid jne.

2011. aasta loenduse tulemustest selgus, et meie pääsukeste tiib ei löö mitte igal pool Eestis hästi.

2012. aastal oli pesitsusedukus vaid natukene kõrgem.

2013. aasta ei toonud paraku ka kaasa pesitsusedukuse paranemist.

Kodukoha pääsukeste projekt jätkub kindlasti ka 2014. aastal. Avame online-sisestusvormi aprilli
keskpaigas ja ootame kõiki linnuhuvilisi loendusel osalema!