Kodukoha pääsuke

Kodukoha pääsukeste loenduse eesmärk on saada laialdast teavet meie kahe savipesades pesitseva pääsukese – suitsu- ja räästapääsukese – arvukuse ja pesitsustulemuste kohta kõikjalt üle Eesti. Selleks soovime saada linnuvaatlejatelt täpsemat infot iga asustatud suitsu- ja räästapääsukese pesa kohta – mitu poega, millal koorusid ja välja lendasid jne.

2011. aasta loenduse tulemustest selgus, et meie pääsukeste tiib ei löö mitte igal pool Eestis hästi.

2012. aastal oli pesitsusedukus vaid natukene kõrgem.

2013. aasta ei toonud paraku ka kaasa pesitsusedukuse paranemist.

2014. aasta oli pääsukestele viimase aja nukraim.

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub Teid ka 2015. aastal osalema kodukoha pääsukeste loendusel! Vaatlusi saab sisestada eelmisest aastast tuttavasse veebiankeeti aadressil http://www.eoy.ee/paasuke.

E-ankeedis vaatluspaiga registreerimisel saadetakse teie e-posti aadressile uus unikaalne otselink vaatluse andmete muutmiseks ja täiendamiseks. Ainult selle lingi abil saab lisada täiendavat teavet oma vaatluskohale – näiteks millal pesakond koorus või välja lendas. Esmakordselt vaatluspaiga registreerimine võtab aega vaid mõne minuti, edaspidi koorumise ja väljalennu kuupäevade lisamine võtab alla minuti.

Abimaterjalina vaatluste ülesmärkimisel võib kasutada ka välja prinditavat (PDF) või ka elektroonselt täidetavat (WORD) ankeeti. Needki andmed palume hiljemalt 30. septembriks veebirakendusse kirja panna.

Lisainfo: paasuke@eoy.ee

Põnevaid hetki pääsukeste seltsis!