Kesktalvised veelindude loendused

Kesktalvised veelindude loendused

Kestvus: alates 1967
Projektijuht: Leho Luigujõe leho.luigujoe@gmail.com

Veelindude uurimise, seire ja nende kaitse korraldamise põhjuseks on märgalade üha halvenev seisund, veekogude sagenev õlireostus ja vajadus reguleerida jahipidamist. Talvituspaikades moodustuvad sageli suured vee-lindude kogumid. Kogumi uurimine on ratsionaalseim vahend populatsiooni seisundi ja arvukuse hindamiseks. Veelindude taliloendusi viiakse meil läbi juba 1967. a. alates. Projekt on rahvusvaheline, alates 1995. a. on ta lülitatud Eesti riikliku bioloogilise seire programmi.

Kesktalvise veelinnuloenduse 2015. a. aruanne

Riikliku keskkonnaseire kesktalvise veelinnuloenduse 2015. a. aastaaruande saad alla laadida siit [PDF dokument]

Kesktalvise veelinnuloenduse 2014. a. aastaaruanne

Kesktalvise veelinnuloenduse 2014. a. aastaaruande saad alla laadida siit [PDF dokument]

AEWC loendustulemused aastatel 2010-2014 lae siit [MS Excel]

 

 

Rahvusvaheline kesktalvine veelinnuloendus - 2011

Kätte on jõudmas järjekordne rahvusvaheline kesktalvine veelinnuloendus. Sellel aastal on valitud loenduse keskseteks kuupäevadeks 15-16 jaanuar.

2008.a. talvituvate veelindude loenduse tulemustest

2008.a. veelindude taliloendusel osales 128 Eesti Ornitoloogiaühingu liiget ja kirjasaatjat. Suurem osa vaatlusi laekus püsiseirealadelt, mida on Eesti rannikul kokku ca 100 ja sisemaal 42. Seirealadeks on valitud rannikulõigud ja siseveekogud, mis on regulaarselt kaetud vaatlejatega. Loomulikult olid ja on oodatud ka kõik teised vaatlused, mis on tehtud väljaspool neid alasid. 2008.a. jaanuariloenduste tulemustest annavad ülevaate tabelid 1 ja 2.

Liida sisu