BirdLife: puidu põletamine bioenergia saamiseks tuleb kohe lõpetada

17. mai 2021

Rahvusvaheline linnukaitseorganisatsioon BirdLife avaldas täna, 17. mail uue aruande maakasutuse kohta. Raportis tuuakse esile, et puidu põletamine bioenergia saamiseks tuleb kohe lõpetada.

Maa on piiratud ressurss. Kuid kasvavad nõudmised avaldavad üha enam konkureerivat survet maismaale ja ökosüsteemidele. Organisatsiooni BirdLife  Europe uus aruanne uurib maakasutuse konkureerivat survet kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse kriisi valguses ning tulemused on ilmselged. Valitsused ja tööstus peavad bioenergia tootmiseks puidu põletamise lõpetama ja selle asemel jätma ruumi loodusele. Bioenergia on vale kliimalahendus, mis lisab vaid atmosfääri heitmeid ja hävitab metsloomade elupaigad.

"Puidu- ja biomassi põletamine energia saamiseks on ka Eestis väga aktuaalne probleem. Eesti metsadest raiutavat puitu põletatakse energia saamiseks kohapeal kui ka eksporditakse pelletitena hiiglaslikes kogustes teiste riikide kliimaeesmärkide täitmiseks. Paraku tõestavad nii BirdLife’i raport kui ka paljud teised teadusuuringud, et biomassi massiline põletamine ei ole tegelikult keskkonnasõbralik. Kasvuhoonegaaside heide väheneb vaid näiliselt, kuid elupaikade ja elurikkuse kadu on karm reaalne tagajärg," kommenteeris raporti tulemusi Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu.

"Ülioluline on kohe lõpetada teatud huvigruppidele sobilik rohepesu kallutatud ja parimat teaduslikku teadmist mittearvestavate poliitikate, seaduste ja määruste väljatöötamisena, ning hakata tegelema kliima- ja elurikkuse kriisile tegelike lahenduste otsimisega," lisas Võhandu.

Raportis pakub BirdLife Europe välja rea põhimõtteid, mida võiks Euroopa Liit ja selle liikmesriigid maakasutuse puhul jälgida, et ei jätkuks kliima- ja elurikkuse kriisi süvenemine.

BirdLife’i raportiga "Burn or Restore: Meeting competing demands for land in the best way for nature, the climate, & humans" saab tutvuda siin.

Lisateave:
Eesti Ornitoloogiaühing
eoy@eoy.ee
www.eoy.ee