[ Otsing ] [ Seltsid ja sugukonnad ] [ Küsimused ]
[ Allalaadimine ] [ Abi ]

[ Eesti keeles ]
[ in English ]

Maailma linnunimetuste andmebaas sisaldab linnuliikide, -perekondade, -sugukondade ja -seltside ladinakeelseid (teaduslikke), ingliskeelseid ja seni Eesti Linnunimetuste Komisjoni poolt kinnitatud eestikeelseid nimetusi.


Järgnevasse otsingumootorisse tuleb sisestada ladina-, eesti- või ingliskeelne nimetus või selle vähemalt kolmetäheline osa. Otsingul suur- ja väiketähti ei eristata. Ekslikud ladinakeelsed nimetused on nurksulgudes [ ]. Eri liikidele omistatud kokkulangevad nimetused on tähistatud tärniga *. Kui komisjon tunnustab kaht eestikeelset nimekuju, on teine kui vähem eelistatav sulgudes ( ). Kasutatud lühendid: s. str. (sensu stricto = kitsamas tähenduses), s. lat. (sensu lato = laiemas tähenduses), incl. (inclusive = kaasa arvatud), excl. (exclusive = välja arvatud).

Päringuvastuses on liigid tähestikulises järjestuses ladinakeelsete nimetuste järgi. Otsinguks sisestatud nimetused, sõnad või sõnaosad on punased.


Sisesta linnunimetus või selle osa
Otsitav nimetus: "Spheniscidae"
Päringule vastas 20 kirjet

Selts Sugukond
Sphenisciformes - pingviinilised Spheniscidae - pingviinlased
 
Perekond ja liik Eesti keeles Inglise keeles
Aptenodytes forsteri keiserpingviin Emperor Penguin
Aptenodytes patagonicus, Aptenodytes patagonica kuningpingviin King Penguin
Eudyptes chrysocome, Eudyptes crestatus kaljupingviin Southern Rockhopper Penguin, Rockhopper Penguin*
Eudyptes chrysolophus tuttpingviin Macaroni Penguin
Eudyptes moseleyi, Eudyptes chrysocome moseleyi käharpingviin Northern Rockhopper Penguin, Tristan Penguin
Eudyptes pachyrhynchus kõrvukpingviin Fiordland Penguin, Victoria Penguin, Thick-billed Penguin, New Zealand Penguin, Fiordland Crested Penguin
Eudyptes robustus tiniheke kõrvukpingviin Snares Penguin, Snares Island Penguin, Snares Crested Penguin
Eudyptes schlegeli tanupingviin Royal Penguin
Eudyptes sclateri kroonpingviin Erect-crested Penguin, Big-crested Penguin
Eudyptula minor kääbuspingviin Little Penguin, Fairy Penguin, Blue Penguin, Little Blue Penguin
Eudyptula minor albosignata, Eudyptula albosignata White-flippered Penguin
Eudyptula minor novaehollandiae, Eudyptula novaehollandiae austraalia kääbuspingviin Little Penguin*
Megadyptes antipodes erakpingviin Yellow-eyed Penguin
Pygoscelis adeliae adeelia pingviin Adelie Penguin
Pygoscelis antarcticus, Pygoscelis antarctica valjaspingviin Chinstrap Penguin, Bearded Penguin, Ringed Penguin
Pygoscelis papua eeselpingviin Gentoo Penguin
Spheniscus demersus aafrika pingviin (prillpingviin) Jackass Penguin, African Penguin, Black-footed Penguin, Cape Penguin
Spheniscus humboldti guaanopingviin Humboldt Penguin, Peruvian Penguin
Spheniscus magellanicus patagoonia pingviin Magellanic Penguin
Spheniscus mendiculus galápagose pingviin Galapagos Penguin
Seltsi Sphenisciformes sugukonnas Spheniscidae leiti kokku 20 kirjet| © Eesti Ornitoloogiaühing | teostus: SevenCat | toetas: Keskkonnainvesteeringute Keskus |