[ Otsing ] [ Seltsid ja sugukonnad ] [ Küsimused ]
[ Allalaadimine ] [ Abi ]

[ Eesti keeles ]
[ in English ]

Maailma linnunimetuste andmebaas sisaldab linnuliikide, -perekondade, -sugukondade ja -seltside ladinakeelseid (teaduslikke), ingliskeelseid ja seni Eesti Linnunimetuste Komisjoni poolt kinnitatud eestikeelseid nimetusi.


Järgnevasse otsingumootorisse tuleb sisestada ladina-, eesti- või ingliskeelne nimetus või selle vähemalt kolmetäheline osa. Otsingul suur- ja väiketähti ei eristata. Ekslikud ladinakeelsed nimetused on nurksulgudes [ ]. Eri liikidele omistatud kokkulangevad nimetused on tähistatud tärniga *. Kui komisjon tunnustab kaht eestikeelset nimekuju, on teine kui vähem eelistatav sulgudes ( ). Kasutatud lühendid: s. str. (sensu stricto = kitsamas tähenduses), s. lat. (sensu lato = laiemas tähenduses), incl. (inclusive = kaasa arvatud), excl. (exclusive = välja arvatud).

Päringuvastuses on liigid tähestikulises järjestuses ladinakeelsete nimetuste järgi. Otsinguks sisestatud nimetused, sõnad või sõnaosad on punased.


Sisesta linnunimetus või selle osa
Otsitav nimetus: "Erithacus akahige"
Päringule vastas 2 kirjet

Selts Sugukond
Passeriformes - värvulised Muscicapidae - kärbsenäplased
 
Perekond ja liik Eesti keeles Inglise keeles
Larvivora akahige, Luscinia akahige, [Erithacus akahige] jaapani ööbik Japanese Robin
Larvivora tanensis, Larvivora akahige tanensis, Luscinia akahige tanensis, [Erithacus akahige tanensis] izu ööbik Izu Robin
Seltsi Passeriformes sugukonnas Muscicapidae leiti kokku 2 kirjet| © Eesti Ornitoloogiaühing | teostus: SevenCat | toetas: Keskkonnainvesteeringute Keskus |