[ Otsing ] [ Seltsid ja sugukonnad ] [ Küsimused ]
[ Allalaadimine ] [ Abi ]

[ Eesti keeles ]
[ in English ]

Maailma linnunimetuste andmebaas sisaldab linnuliikide, -perekondade, -sugukondade ja -seltside ladinakeelseid (teaduslikke), ingliskeelseid ja seni Eesti Linnunimetuste Komisjoni poolt kinnitatud eestikeelseid nimetusi.


Järgnevasse otsingumootorisse tuleb sisestada ladina-, eesti- või ingliskeelne nimetus või selle vähemalt kolmetäheline osa. Otsingul suur- ja väiketähti ei eristata. Ekslikud ladinakeelsed nimetused on nurksulgudes [ ]. Eri liikidele omistatud kokkulangevad nimetused on tähistatud tärniga *. Kui komisjon tunnustab kaht eestikeelset nimekuju, on teine kui vähem eelistatav sulgudes ( ). Kasutatud lühendid: s. str. (sensu stricto = kitsamas tähenduses), s. lat. (sensu lato = laiemas tähenduses), incl. (inclusive = kaasa arvatud), excl. (exclusive = välja arvatud).

Päringuvastuses on liigid tähestikulises järjestuses ladinakeelsete nimetuste järgi. Otsinguks sisestatud nimetused, sõnad või sõnaosad on punased.


Sisesta linnunimetus või selle osa
Otsitav nimetus: "Passeridae"
Päringule vastas 43 kirjet

Selts Sugukond
Passeriformes - värvulised Passeridae - varblaslased
 
Perekond ja liik Eesti keeles Inglise keeles
Carpospiza brachydactyla, Petronia brachydactyla kõnnuvarblane Pale Sparrow, Pale Rock-sparrow, Pale Rock Sparrow, Pale Rock-finch
Gymnoris dentata, Petronia dentata punakulm-varblane Sahel Bush-sparrow, Russet-browed Bush-sparrow, Bush Petronia, Lesser Rock Sparrow
Gymnoris pyrgita, Petronia pyrgita aafrika tuhkvarblane Yellow-spotted Bush-sparrow, Yellow-spotted Petronia
Gymnoris superciliaris, Petronia superciliaris valgekulm-varblane Yellow-throated Bush-sparrow, Yellow-throated Petronia, South African Rock Sparrow
Gymnoris xanthocollis, Petronia xanthocollis, Petronia xanthosterna tuhkvarblane (aasia tuhkvarblane) Chestnut-shouldered Bush-sparrow, Yellow-throated Sparrow, Yellow-spotted Rock Sparrow
Hypocryptadius cinnamomeus Cinnamon Ibon, Cinnamon White-eye
Montifringilla adamsi tuhkrind-lumevarblane Black-winged Snowfinch, Adams' Snow Finch
Montifringilla henrici, Montifringilla nivalis henrici pruun-lumevarblane Tibetan Snowfinch
Montifringilla nivalis lumevarblane White-winged Snowfinch, White-winged Snow Finch, Snow Finch
Onychostruthus taczanowskii, Pyrgilauda taczanowskii, Montifringilla taczanowskii hele-lumevarblane White-rumped Snowfinch, White-rumped Ground-sparrow, Mandelli's Snow Finch
Passer ammodendri saksauulivarblane Saxaul Sparrow
Passer castanopterus somaali varblane Somali Sparrow
Passer cinnamomeus, Passer rutilans punavarblane Russet Sparrow, Cinnamon Sparrow
Passer cordofanicus, Passer rufocinctus cordofanicus, Passer motitensis cordofanicus darfuri savannivarblane Kordofan Sparrow, Kordofan Rufous Sparrow, Sudan Rufous Sparrow
Passer diffusus hallpea-varblane Southern Grey-headed Sparrow, Cape Sparrow
Passer domesticus koduvarblane House Sparrow
Passer eminibey, Sorella eminibey ruskevarblane Chestnut Sparrow
Passer euchlorus, Auripasser euchlorus araabia kuldvarblane Arabian Golden Sparrow, Arabian Golden-Sparrow
Passer flaveolus punaselg-varblane Plain-backed Sparrow, Pegu Sparrow, Pegu House Sparrow
Passer gongonensis, Passer griseus gongonensis suurvarblane Parrot-billed Sparrow
Passer griseus hallvarblane Northern Grey-headed Sparrow, Common Grey-headed Sparrow, Grey-headed Sparrow
Passer hemileucus, Passer motitensis hemileucus Abd al Kuri Sparrow
Passer hispaniolensis pajuvarblane Spanish Sparrow
Passer iagoensis kapverdi varblane Cape Verde Sparrow, Iago Sparrow
Passer insularis, Passer motitensis insularis socotra varblane Socotra Sparrow
Passer italiae, Passer domesticus x hispaniolensis italiae itaalia varblane Italian Sparrow
Passer luteus, Auripasser luteus kuldvarblane (aafrika kuldvarblane) Sudan Golden Sparrow, Sudan Golden-Sparrow
Passer melanurus mustpea-varblane Cape Sparrow, Mossie
Passer moabiticus tamariskivarblane Dead Sea Sparrow
Passer montanus põldvarblane Eurasian Tree Sparrow, Tree Sparrow
Passer motitensis savannivarblane (lõuna-savannivarblane) Great Sparrow, Southern Rufous Sparrow, Rufous Sparrow
Passer pyrrhonotus induse varblane Sind Sparrow, Sind Jungle Sparrow
Passer rufocinctus, Passer motitensis rufocinctus põhja-savannivarblane Kenya Sparrow, Kenya Rufous Sparrow, Kenya Rufous-Sparrow
Passer shelleyi, Passer rufocinctus shelleyi, Passer motitensis shelleyi niiluse savannivarblane White Nile Sparrow, White Nile Rufous Sparrow
Passer simplex kõrbevarblane Desert Sparrow
Passer suahelicus, Passer griseus suahelicus akaatsiavarblane Swahili Sparrow
Passer swainsonii, Passer griseus swainsonii etioopia varblane Swainson's Sparrow
Passer zarudnyi, Passer simplex zarudnyi turkmeenia kõrbevarblane Zarudny's Sparrow, Asian Desert Sparrow
Petronia petronia kaljuvarblane Rock Sparrow, Common Rock-sparrow, Streaked Rock Sparrow
Pyrgilauda blanfordi, Montifringilla blanfordi liiv-lumevarblane Plain-backed Snowfinch, Blanford's Ground-sparrow, Blanford's Snowfinch, Blanford's Snow Finch
Pyrgilauda davidiana, Montifringilla davidiana mongoolia lumevarblane Small Snowfinch, Small Ground-sparrow, Père David's Snow Finch
Pyrgilauda ruficollis, Montifringilla ruficollis punakael-lumevarblane Rufous-necked Snowfinch, Rufous-necked Ground-sparrow, Red-necked Snow Finch
Pyrgilauda theresae, Montifringilla theresae hindukuši lumevarblane Afghan Snowfinch, Afghan Ground-sparrow, Meinertzhagen's Snow Finch
Seltsi Passeriformes sugukonnas Passeridae leiti kokku 43 kirjet| © Eesti Ornitoloogiaühing | teostus: SevenCat | toetas: Keskkonnainvesteeringute Keskus |