Karvasjalg-kakk e. laanekakk


Autor: Heiko Kruusi

Liigi kirjeldus. Karvasjalg-kakk (Aegolius funereus) on üks sümpaatsemaid kakulisi. Kehalt on lind rästa suurune, kuid väga suure ja jämeda peaga ja koheva sulestikuga. Tumepruun sulestik on kirjatud nii ala- kui ka ülapoolel valgete tähnidega.
Isaslindude keskmine kaal on 107 g ja emaslindudel 170 g. Tiibade siruulatus 52 – 58 cm.

Levik maailmas. Karvasjalg-kakk on metsavööndi lind, kes Euraasias on levinud Skandinaaviast kuni Kamtšatkani. Põhja-Ameerikas elab karvasjalg-kakk Suurest Järvistust põhjapoole jäävas metsavööndis, olles levinud Atlandi ookeani rannast kuni Vaikse ookeani rannani.

karvasjalg-kaku levikukaart

Pesitsemine ja elupaik. Karvasjalg-kakk elutseb Eestimaal luitemännikutes ning metsajõgede ja -järvede ümbruse segametsades. Ta on tüüpiline suluspesitseja, kes kasutab pesitsemiseks tavaliselt musträhni vanu pesakoopaid. Täiskurnas 3-9 muna, mida emaslind haub umbes 28 päeva. Pojad kooruvad erinevatel aegadel, kuna munetakse pika perioodi jooksul (sõltuvalt munade arvust kurnas) ja emaslind asub hauduma juba peale esimese muna munemist. Viie nädala vanused pojad lahkuvad pesast. Sageli kannatavad pesitsevad karvasjalg-kakud metsnugiste rüüste tõttu.

Toitumine. Toiduks väikesed närilised.
Räppetombu pikkus, laius ja kõrgus: 30×13×12 mm.

Häälitsused
Isase territooriumihüüd

Arvukus ja kaitse Eestis. Pärast händkaku arvukuse tõusu on karvasjalg-kakke oluliselt vähemaks jäänud, praegu arvatakse pesitsevat vaid 200 – 400 haudepaari. Rohkem on pesitsuspaare säilinud saartel ja rannikualadel. Keskmine asustustihedus 0,5 paari 100 km2. Talvituvaid linde võib olla meie metsades 100 – 1000.
Karvasjalg-kakk kuulub kaitstavate liikide II kaitsekategooriasse.

Rõngastamine ja eluiga. Eestis on aastatel 1922-2007 rõngastatud 648 lindu, neist aastatel 1970-2007 615 lindu, kellest omakorda 563 lindu märgistati lennuvõimeliste lindudena linnujaamades. Taasleide on vaid 2 linnu kohta, üks neist on lennanud Lätti ja teine Soome. Eestimaale on aga saabunud 8 väljaspool Eestit rõngastatud karvasjalg-kakku. 6 lindu on kandnud Soome ja 2 lindu Venemaa rõngast. Kui kaua Eestis rõngastatud karvasjalg-kakud elavad, ei saa vastata, kuna ühe rõngastatud linnu rõngas leiti metalliotsijaga 5 aastat ja 11 kuud hiljem. Soomes on vanima rõngastatud linnu vanus olnud 10 aastat ja 10 kuud.

Veel karvasjalg-kaku pilte