Värbkakk


Autor: Riina Lillemäe

Liigi kirjeldus. Värbkakk (Glaucidium passerinum) on Eestimaa pisim kakuline. Ei ole harvad juhused, kui talvel kohatud värbkakku peetakse kakupojaks. Lind on umbes kuldnoka suurune. Ülapool tumepruun väikeste valgete tähnidega, valkjal alapoolel hõredad triibud. Silmad on suured ja kollased ning nende kohal heledad kulmud. Nokk kollane.
Värbkakkude lend on pehme ja lainjas.
Isaslinnud kaaluvad keskmiselt vaid 58 grammi ja emaslinnud 79 grammi. Tiibade siruulatus 34-36 sentimeetrit.

Levik maailmas. Värbkakk on levinud Palearktika okasmetsavööndi lõunaosas ja segametsavööndis. Levik ulatub Skandinaavia poolsaarest kuni Jaapani mereni. Soomes ja Rootsis pesitseb ka põhja pool polaarjoont. -

värbkaku levikukaart

Elupaik ja pesitsemine. Eestis pesitsevad värbkakud põhiliselt vanades kuusikutes või kuuse ülekaaluga segametsades ning vahel ka männikutes. Suluspesitsejana kasutab suur-kirjurähni ja laanerähni vanu pesakoopaid, toiduvarusid soetab ka pesakastidesse.
Kurnas on 4-10 valget muna. Haudevältus 31-32 päeva. Pojad lahkuvad pesast kolmekümne päeva vanuselt ja on mõnda aega veel pesitsusterritooriumil, kus vanalindudelt süüa manguvad. Üksikasjalikumad andmed värbkakkude pesitsuse alguse ja pesaelu kohta Eestis puuduvad.

Toitumine. Värbkakud on aktiivsed ka päeval, eriti talveperioodil. Toiduks tarvitavad põhiliselt väikesi närilisi ja ka linde. Talvel külastavad tihti lindude toitmispaiku, kus sageli püüavad saagiks mõne tihase.
Räppetombu pikkus, laius ja kõrgus: 27×11×9 mm.

Häälitsused
Isase monotoonne territooriumihüüd

Tõusvas toonis hüüd (kuuleb just sügiseti)

Arvukus ja kaitse Eestis. Pesitsusaegne arvukus on 600 – 1200 paari ja keskmine asustustihedus 1,5 paari 100km2. Talvine arvukus 1000-3000.
Värbkakk kuulub kaitstavate liikide III kaitsekategooriasse.

Rõngastamine ja eluiga. Eestis on aastatel 1922-2007 rõngastatud 80 värbkakku. Taasleide on vaid üks (Lao linnujaamas oktoobris rõngastatud lind leiti järgmise aasta jaanuaris Läänemaalt Lihula vallast). Soomes on vanim rõngastatud värbkakk on elanud 5 aastaseks.

Veel värbkaku pilte