Kodukaku saakloomad

14.08.2010 Tartumaalt Soovalt
Söödud oli: 1 niidu-uruhiir, 1 pisihiir, 6 konna, 1 mutt, 1 määramatta karihiir, 1 uruhiir.
Saaki käisid kogumas Ülo Väli ja Arne Laansalu. Määrasid Arne Laansalu ja Ants-Kristjan Laansalu.

Kaamerakaku saakloomad:
1 nirk, 6 mügri, 1 mutt, 5 mets-karihiirt, 2 põld/kuhja-uruhiirt, 3 niidu-uruhiirt, 1 metshiir, 5 kodurotti, 4 pisihiirt, laulurästas, ohakalind, metsvint, suurnokk-vint.
14 konna, 5 sitikat, 1 maipõrnikas. Kogus Aivar Veide.

Pärnumaal Tori vallas Urumarjalt 2009. aasta 10. mail Heiti Karama poolt kogutud kodukaku räppetompudes leidus järgmisi saakloomi: kodurott -1, juttselg-hiir -1, mets-karihiir-2, väike-karihiir-1, kaelushiir-3.

2009.a. 29. juulil Tartumaalt Puhja vallast Soovalt leidsid ja määrasid Arne Laansalu ja Ülo Väli aga järgnevaid loomi: 7 konna, 1 mutt, 1 mügri, 1 juttselg-hiir, 1 vint, 5 põld- või kuhja-uruhiirt ja niidu-uruhiir.

Hiiumaal Tärkmaa külast Ülo Väli kogutud räppetompudes leidus mügri, vesimuti, 2 värvulise ja maipõrnika jäänuseid.

Audru pargi kodukaku räppetombust leiti 1 kaelushiire, 1 juttselg-hiire, määramata uruhiire, 1 mügri ja laulu- või vainurästa jäänuseid. Määrasid Arne ja Ants-Kristjan Laansalu

2009.a. Hauka talu Valgamaalt kodukaku saakloomad olid järgmised:
3 pisihiirt, 3 määramata uruhiirt, 1 niidu-uruhiir, 1 põld- või kuhja-uruhiir, 1 määramata hiir, 7 mügri, 1 konn.
“Saaki” kogus Urmas Sellis