Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Kaldapääsukese uurimisprojekt „Riparia“

Trüki


Kaldapääsuke on meie kõige väiksem ja ainus pruuni sulestikuga pääsuke, kelle looduslikud elupaigad on jõgede ja järvede kaldajärsakutes ning liivapaljandites. Inimtekkelistest elupaikadest kasutab lind pesitsuspaigana näiteks liiva- ja kruusakarjääride järske nõlvasid ning puistanguid,  paekarjäärides sõelmekuhjasid. 

Kaldapääsukese arvukus on Eestis viimastel aastakümnetel tugevasti langenud. Langustrendi põhjusteks võivad olla ebasoodsad tingimused rände- ja talvitusaladel, aga võimalik, et ka kohalike pesitsuspaikade nappus või ebaturvalisus.

Kui looduslikes pesapaikades ohustavad pääsukesi peamiselt looduslikud tegurid (kisklus, suurvesi), siis karjäärides asuvad kolooniad võivad hävida ka kaevandamisel või karjääride korrastamisel. Mäetööde täpsema planeerimise korral saab selliseid õnnetuid juhtumeid võimalik vältida. Selleks on vaja kaevandajatega koos töötada välja asjakohased suunised.

                                                                                                                    Foto: Marko Soom

Et saada ülevaadet kaldapääsukese seisundist ning tõsta mäendusettevõtete teadlikkust  karjäärides asuvatest kaldapääsukese elupaikadest, viib Eesti Ornitoloogiaühing ellu kaldapääsukese uurimisprojekti, mille käigus:

  • kogutakse vabatahtlike vaatlejate abiga andmeid kaldapääsukeste kolooniate kohta, et hinnata täpsemalt liigi arvukust, elupaigakasutust ja koloonia asukoha keskkonnatingimusi;
  • uuritakse lindude pesitsuseduksut erinevates elupaigatüüpides;
  • koostatakse liigispetsiifilised majandamise kavad AS Kunda Nordic Tsement karjääridele;  
  • koostatakse üldine juhend karjääride majandamiseks kaldapääsukesele soodsal viisil.

Vaata videot kaldapääsukestest. 

Infot kaldapääsukeste kolooniate kohta saab edastada siin: www.eoy.ee/riparia

Projekti rahastatakse ja viiakse ellu BirdLife International ning Heidelberg Cement Grupp´i partnerlusprogrammi raames ning koostöös AS-iga Kunda Nordic Tsement.

Lisainfo:
Liis Keerberg
liis.keerberg@eoy.ee
372 5208967