Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Aasta lind 2012 on tüll

Trüki

Eesti Ornitoloogiaühing valis 2012. aasta linnuks tüllid. Eestis pesitseb neid kaks liiki – liivatüll ja väiketüll. Nad on välimuselt väga sarnased, kuid eluviisilt erinevad: liivatüll on levinud rannikul, väiketüll elutseb aga peamiselt tehismaastikes. Mõlemaid pesitseb Eestis umbes 1000-2000 paari ning nad on ka väikesearvulised läbirändajad. Kui väiketülli arvukus püsib pärast suurt langust 1990. aastatel Eestis ja kogu Euroopas stabiilsena, siis liivatülli arvukus on viiekümne aasta jooksul vähenenud neli korda ning vähenemine jätkub.

Ehkki nad tegutsevad sageli inimeste läheduses, ei tunta neid liike kuigi hästi ja nende elust teatakse üsna vähe nii meil kui mujal Euroopas. Tegemist on põnevate lindudega, kelle omapärane käitumine ja pesitsusbioloogia väärivad suuremat tähelepanu. Seetõttu on tüllide aastal kavas koos linnuhuvilistega uurida ja tutvustada tüllide elu, elupaiku, pesitsusökoloogiat ja rännet.
Eesti Ornitoloogiaühing valis aasta linnu juba 18. korda. Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada avalikkusele üht meil esinevat linnuliiki või liigirühma ning kaasata loodushuvilisi aasta linnu uurimisse ja kaitsesse. Käesoleva aasta ja varasemate aasta lindudega saab tutvuda EOÜ kodulehel www.eoy.ee/aastalind.

Eesti Ornitoloogiaühing

Lisateave:
Jaanus Aua
5664 9369
jaanus.aua@gmail.com