Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Juhend väiketuulikute asukoha valimiseks seoses lindude ja nahkhiirte ning nende elupaikadega

Trüki

Väiketuulikute kasutamine on laienemas. Kui suurte tuulikute ja tuuleparkide keskkonnamõjusid on uuritud juba kolmkümmend aastat ja needon üldjoontes teada, siis samad küsimused tekivad ka väiketuulikute puhul. Kas väikestel elektrituulikutel on negatiivne mõju lindudele ja nahkhiirtele? Kuidas tuleks valida väiketuuliku asukoht, et see ei mõjutaks linde ja nahkhiiri?

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi projekti „Väiketuulikute mõju lindudele“ raames viis Eesti Ornitoloogiaühing läbi uuringu, mis käsitles nahkhiirte ja lindude võimalikke seoseid väiketuulikute ja nende asukohavalikuga. Uuringu esimene osa koosnes teemakohase kirjanduse ülevaate koostamisest, ühekordsest linnuloendusest 11 Eestis töötava väiketuuliku juures 2013. aasta septembrist novembri alguseni, hukkunud lindude ja nahkhiirte ühekordsest otsingust ning samade tuulikute asukohavaliku hindamisest seoses võimalike nahkhiirtele avaldatavate mõjudega. Projekti peamise väljundina koostati rakendusjuhend väiketuuliku asukoha valimiseks. Viimases toodi välja ka loend võimalikest leevendavatest meetmetest, kui tuuliku negatiivne mõju siiski ilmneb ja
seda soovitakse edaspidi vältida või oluliselt vähendada.

Eesti Ornitoloogiaühing on tänulik töö mõlema osa kohta esitatavate märkuste ja ettepanekute eest. Ootame neid 15. aprillini 2014. a e-posti aadressile veljo.volke@eoy.ee või eoy@eoy.ee, et siis töösse viimaseid täiendusi teha.

Vaata lisaks:

Soovitused väiketuulike asukoha valikuks

Uuring - väiketuulikute mõju lindudele ja nahkhiirtele