Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

2015 - Aivar Leito

Trüki

Aivar Leito on sündinud 24. augustil 1954. aaastal. Ta lõpetas 1972. a. Haapsalu I Keskkooli, asudes seejärel tööle Zooloogia ja Botaanika lnstituudi zooloogia sektoris laborandina, ilmutades süvenemist, hoolsust ja head linnutundmist. Õppis 1975 - 1981 Tartu Riiklik Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonnas bioloogiat võttes suveti osa ZBI välitöödest.  Diplomeeritud bioloogina sai ta ametisse Eesti Metsainstituuti, kus töötas vaneminseneri (1981-84), teaduri (kuni 1989) ja vanemteadurina (kuni 1996), uurides eeskätt kaitsealuste suurlindude arvukust ja ökoloogiat. Tema erilist tähelepanu pälvis valgepõsk-lagle, kelle randeökoloogia teemal kaitses 1989.a. bioloogiakandidaadi teaduskraadi.

Alates 1996. a. töötab Aivar Leito Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudis, maastikukorralduse ja loodushoiu osakonnas lindude pesitsus- ja rändeökoloogia töörühma vanemteadurina, uurides sookure, kormorani ning hanede-laglede arvukust, ökoloogiat ja rändeid, väikeste meresaarte linnukooslusi, lindude ja nende elualade kaitseolusid Eestis ja välismaal. Aivari nimi on 75 teadustöötiitlil, sh 30 puhul ainuautorina. Ta on kolme  ornitoloogilise monograafia autor või kaasautor. On korduvalt pälvinud oma asutuse parima teadustöötaja nimetuse. Aivar on ka viljakas looduse ja looduskaitse propageerija ning saanud selle eest rea tunnustuskirju. Ta on juhendanud ühte doktori- ja kolme teadusmagistrikraadi saanut, praegu juhendab kolme doktoranti. Aivar on korraldanud paljude kaitsealade linnustiku uurimist, samuti on ta osalenud mitmete kaitsealade loomisel. Ta oli üks võtmeisikutest linnustiku riikliku seire väljatöötamisel.

1993. a. osales Aivar populaarteadusliku filmi tegemisel valgepõsk-laglest. Ta on kutsutud-valitud mitmete kodumaiste ja rahvusvaheliste komisjonide ja töörühmade liikmeks - nimetagem siinkohal Eesti lindude staatuse ja arvukuse hindamise komisjoni, rahvusvahelist hanede uurimise komiteed, Euroopa sookurgede töörühma, Ramsari konventsiooni Eesti komiteed jt. Aivar on olnud Eesti Looduseuurijate Seltsi liige peaaegu 40 aastat, 1994-2004 ELUSi asepresident. Ta on kuulunud pikalt Hirundo toimetuskolleegiumi 1994-2013, olnud alates ornitoloogiaühingu taastamisest 1991.a. kuni 2003.aastani algul EOÜ juhatuse, hiljem nõukogu liige (2000-2003 aseesimees). 2014.a. pälvis Aivar Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia koos looduskaitse kuldmärgiga väga suure panuse eest lindude uurimisse ja nende kaitsmisesse nii Eestis kui piiri taga. Just Aivari eestvõttel võeti  Eestis kasutusele lindude raadio- ja satelliitjälgimine, mis annab linnuteadlastele hindamatuid teadmisi ning kõigile võimaluse vaadata, kus viibivad ning kuidas liigivad talvepuhkusele lennanud kured või kotkad. Rahva seas tuntud kui hane – ja kureonu.

Aivar on alati olnud nõus toetama nõu ja jõuga kõiki EOÜ ettevõtmisi, kui temalt on abi palutud. Aivari teadusettekanded on kõlanud arvukatel EOÜ suvepäevadel, üldkoosolekutel, ettekandeõhtutel.

Aivar Leito valiti EOÜ auliikmeks üldkoosolekul 21.03.2015.

Aivar Leito suri 21. septembril 2018.