Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Väike linnuraamat rahvapärimusest

Trüki

Väike linnuraamat rahvapärimusest.
Mall Hiiemäe
Illustreerinud Mari Hiiemäe
224 lk
EKM Teaduskirjastus, 2016

Kuigi raamatu pealkiri viitab väikesele teosele, on selle autor hakkama saanud väga suure tööga. Folklorist ja Eesti Ornitoloogiaühingu liige Mall Hiiemäe on pikkade aastate jooksul läbi vaadanud kogu Eesti Rahvaluule Arhiivis leiduva materjali lindude kohta ning kogub tänini ka ise selleteemalist pärimust. Raamatu sissejuhatavas osas annab ta ülevaate lindude üldistest seostest rahvausundiga, näiteks seotusest surmariigiga, linnupette võtmisest, linnulaastudest, lindudest regilaulus jm. Mitme pärimuse puhul on kaardil näidatud ka selle levik Eestis. Raamatu põhiosa koostamisel on Mall aluseks võtnud pärimuse seotuse konkreetse linnuliigiga. Kõige tuntumad ja tähenduslikumad liigid Eesti folklooris on pääsuke, kägu, teder, vares, ronk, sookurg ja harakas. Nende ja paljude teiste liikide kohta leidub arhiivis sadu või isegi tuhandeid kirjeid, mille hulgast autoril on tulnud raamatusse oma valik teha. Paljude liikide kohta on materjali aga väga vähe või pole seda üldse ja need on raamatust välja jäänud. Nii on raamatusse saanud oma peatüki 57 linnuliiki. Erandina vaid liigirühmana on käsitletud hane, parti, varblast ja käbilindu. Iga liigi kohta on esitatud temaga seotud uskumused, ended, vanasõnad jm.

Varem on Eesti lindude folkloori ja rahvapäraseid nimetusi kõige põhjalikumalt uurinud Mart Mäger, kelle töö on kokku võetud kahes tuntud raamatus. Mall Hiiemäe teos täiendab eelmisi ja on järgmine verstapost selles reas. Muide, raamatu lugemisel tuleb arvestada, et paljud pärimused on esitatud algses sõnastuses või murdes ja pakuvad kohati pisut nuputamist. Raamatu sisuga hästi sobivas stiilis illustratsioonid on teinud Mari Hiiemäe.

Tutvu raamatuga