Eesti lindude ränne

Trüki

Eesti lindude ränne
Tarvo Valker

216 lk, poolpehme köide
Kirjastus Varrak, 2016

Ornitoloogi ja EOÜ liikme Tarvo Valkeri raamat annab põhjaliku ülevaate Eesti rändlindudest ning nende teekonnast talvitusaladele. Pikemat käsitlust leiavad kliimamuutused ning nende mõju meie rändlindudele. Raamat tutvustab ka parimaid rändevaatluspaiku, mis võimaldavad huvilisel kergemini osa saada tiivuliste vaatemängulisest rändeliikumistest.

Viimane Eesti lindude rännet käsitlev raamat ilmus 1975. aastal. Pärast seda on tänu tehnoloogia arengule teadmised sel teemal oluliselt täienenud ning uue põhjaliku ülevaate ilmumine väga tänuväärne. Lindude ränne on äärmiselt keeruline ja mitmekülgne nähtus. Seepärast on tõeline proovikivi välja valida, millest ja kui põhjalikult kirjutada ning kuidas seda lihtsas keeles esitada. Raamatus on püütud käsitleda kõiki teemasid alates rände uurimise ajaloost kuni kliimamuutusteni ning vaatluskoha, -aja ja -tehnika valikuni. Mõnele teemale on pühendatud lõiguke, teisele mitukümmend lehekülge. Pikemates peatükkides on raamat kohati väga detailne ja tavalisele linnusõbrale ehk raskesti jälgitav. Autori valikul on läbivalt rohkem tähelepanu pööratud toimunud muutustele lindude rändekäitumises. Samas on üllatavalt vähe juttu näiteks Eesti lindude uurimisest satelliitsaatjate abil, pole mainitud Eesti teadlaste kliimamuutuste ja rände seoste uuringuid jm. Raamatus on ka pikad tabelid süstemaatilises järjestuses liikide rändeaja ja olulisemate koondumispaikade kohta Eestis. Samas võinuks kas või tuntumate liikide kohta olla ülevaatlik skeem fenoloogilises järjestuses.