Neljas voor

1. Peale krüüsli, ristpardi ja kosklate on meil Eestis veel üks suluspesitseja veelind. Kes?

2. Kes laulab?

3.-5. Kes on pildil?

  1. Sõtkas
  2. Hallpea-rähn
  3. Merisk
  4. Jääkosklad
  5. Laanepüü