EOÜ Linnukaitsekomisjon

EOÜ linnukaitsekomisjon

Linnukaitsekomisjon töötab välja ühingu seisukohti ja tegevuskavasid päevakajaliste või pikemaajaliste linnukaitseprobleemide lahendamiseks, nõustab nendes küsimustes vajadusel ühingu nõukogu, juhatust ja projektijuhte ning teeb rahvusvahelist koostööd. Praegu kuulub linnukaitsekomsjoni 11 liiget.

Komisjoni liikmed:

Liida sisu