Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Auliikmed

2005 - Johanna Elizabeth Winkelman

Sündinud 11.03.1953 Hollandis Uitgeestis

2003 - Eet Tuule

Sündinud 31. juulil 1941. Eet Tuule kuulub kahtlemata meie amatöörornitoloogide kullavaru hulka. Lindude süstemaatilise vaatlemisega alustas ta juba 1955. a. Pole teada ühtegi teist asjaarmastajat ega ka professionaalset ornitoloogi Eestis, kes oleks nii kestvalt teinud loendusi, kusjuures seda veel läbi aasta! Ka prof. Eerik Kumari invasioonilindude vaatlemise metoodikat pole keegi teine nii innukalt rakendanud. Eet Tuule on oma vaatlusandmetest avaldanud mitmeid kokkuvõtteid, ka koostöös teiste autoritega.

1991 - Eduard von Toll

Sündinud Saaremaal 7.detsembril 1904. 1939.aastal lahkus koos teiste balti-sakslastega Eestist. Saksamaal Holtlandis sai temast tunnustatud looduskaitsetegelane ja linnuvaatluste korraldaja.

1991 - Mait Zastrov

Sündinud 7.augustil 1910 Otepääl. Lõpetas 1937 Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, huvitus aga samal ajal ka lindudest ja tegeles sihipäraste vaatlustega. Nende põhjal valmis töö Otepää linnustikust, mille Johannes Lepiksaar 1943. aastal heaks kiitis. Ühtlasi jagas Lepiksaar Zastrovile metoodilisi nõuandeid, mida viimane siis eelkõige Mustjõe ja Ellamaa ümbruse linnustikku uurides innukalt rakendas. Kahjuks katkes see töö sunnitud põgenemise tõttu Rootsi 1944.aastal.

2003 - Ilkka Stén

Sündinud 26. veebruaril 1940 Soomes. Ilkka Stén on olnud Soome linnurõngastuskeskuse juhataja aastatel 1966 - 1973 ning seejärel Mikkeli lääni keskkonnanõunik.1977-1981 oli Soome Linnuühingute Liidu (praegu Birdlife Finland) juhatuse esimees ja 1984.aastast selle kohaliku osakonna auesimees. Alates aastast 1997 on Ilkka Stén Soome Looduskaitseliidu juhatuse liige. Eriline huvi ja tihedamad sidemed Eestiga on tekkinud alates 1950-test aastatest. Sajandivahetusel oli ta Soome linnuühingu Eesti toimkonna koordinaator.

2003 - Pertti Saurola

Sündinud 10. detsember 1938 Soomes. Pertti Saurola on Soome linnurõngastuskeskuse pikaaegne juhataja (aastani 2002), praegu on ta sama keskuse röövlinnuekspert. Aastatel 1981-1995 oli ta Euroopa Rõngastuskeskuste Liidu (EURING) president. Samuti on ta Rahvusvahelise Ornitoloogiakomitee liige ja Euroopa Ornitoloogide Liidu nõukogu liige. Pertti Saurola on maailmas tunnustatud kakuliste ja kalakotka asjatundja.

1991 - Lemming Rootsmäe

Sündinud 25.augustil 1921 Tartu Ülikooli astronoomiaprofessori Taavet Rootsmäe perekonnas. Rohkete annetega noormees tegeles koolipõlves klaverimängu ja joonistamisega, unistas kirjanikuametist, huvitus koduloost, geograafiast, genealoogiast. Huvide paljusus tegi keerukaks ka tulevase elukutse valimise. Ise on ta öelnud:"Keskkoolis avastasin enda jaoks antropoloogia, mille üksvahe kavatsesin koguni valida kutsealaks.

1991 - Ilse Rootsmäe

Ilse Rootsmäe (Luts) sündis 19.juunil 1925 Tapal telegraaf-telefonimontööri tütrena. Lapsepõlves tegi koos isaga viimase meisterdatud jalgratastel matku kodumaakonna kaunimates paikades; küllap just sealt tuli ka esimene huvitõuge loodust ja linde tundma õppida.

On lõpetanud Tapa Gümnaasiumi (1944) ja Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna (1953). 1950.aastal abiellus Lemming Rootsmäega (vt. allpool). Töötas arstina Mustvees ja Tartus.

1992 - Olav Renno

Sündinud 26.veebruaril 1932 Tartus riigiametnike peres. Lõpetas Viljandi 2. Keskkooli (1950) ja Tartu Riikliku Ülikooli (1956) bioloog-zooloogi kutsega. Töötanud Rõbatši ornitoloogiajaamas, Looduskaitse Valitsuses ja 10 aastat Matsalu Riiklikul Looduskaitsealal, sealhulgas viis aastat direktorina. Oli 60-ndate aastate esimesel poolel TA Zooloogia- ja Botaanika Instituudi mittestatsionaarne aspirant ja kaitses 1968.aastal bioloogiakandidaadi kraadi.

Liida sisu