Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Auliikmed

2000 - Tiit Randla

Tiit Randla on pikaajaline aktiivne lindude kaitsja, uurija ja tutvustaja. Tiidu suurimaks lemmikuks on olnud röövlinnud. Tema koostatud raamat Eesti röövlinnud (1976) ning töö noorte huvilistega on nakatanud kümneid noori röövlinnu-uurijaid, kellest on saanud selle ala edasikandjad. Eesti Jahimeeste Seltsi esimehena õnnestus Tiidul 1980.

1997 - Linda Metsaorg

Linda Metsaorg (Rahno) sündis 22.jaanuaril 1936 Pärnumaal Saarde vallas. On lõpetanud Kilingi-Nõmme Keskkooli (1954) ja Tallinna Pedagoogilise Instituudi (1959) bioloogia-geograafia-keemia õpetaja kvalifikatsiooniga. Töötas esmalt Tallinna 20. Keskkooli geograafiaõpetajana, siis oli pikka aega Eesti Noorte Loodusesõprade Maja direktor. Aastast 1978 kuni tänaseni on olnud Tallinna 3.

1991 - August Mank

August Mank – 100 aastat sünnist

26.detsembril 2014.a möödus sada aastat linnuteadlase ja looduseuurija, museoloogi ja loodusetutvustaja August Mangu sünnist.

August Jaani poeg Mang sündis 13.dets. (vkj) 1914.aastal Hiiumaal Kärdlas kalevivabriku töölise peres. Tema isa langes Vene-Austria sõjatandril, sai aga enne oma poega süles hoida. Ema abiellus uuesti, kasuisa oli kalevivabriku kangameister. Hiljem kolis pere isa töö tõttu alul Narva, siis Pärnusse. Pärnus lõpetas August 1934.a gümnaasiumi. Ta oli juba koolipõlves  alustanud loodusevaatlusi, süvenedes lindude uurimisse. 1934.a suvel avastas ta (üle 60 aastase vaheaja järel) jälle tiigi-roolinnu pesitsemise Eestis – Pärnu lahe äärses roostikus. See leid viis ta tihedamasse kontakti Erik Sitsiga (hiljem Kumari), kes oli samasuguse leiu teinud Matsalu lahel vaid mõni päev hiljem kui August.

1999 - Ruth Ling

Ruth Ling (Heidemaa) sündis 12.juulil 1926 Tartumaal Varnjas arsti perekonnas. On lõpetanud C.R.Jakobsoni nimelise I Keskkooli (1945) ja zooloogi-bioloogiaõpetajana Tartu Riikliku Ülikooli (1950). Oli õpetaja Tartus ja Pärnus, 1954.aastal asus tööle TA Zooloogia ja Botaanika instituudis, kus 1959.aastal kaitses ornitoloogia alal bioloogiakandidaadi väitekirja.

1999 - Vilju Lilleleht

Sündinud 16.septembril 1939 Pärnumaal Saarde vallas. Lõpetanud Kilingi-Nõmme Keskkooli (1958) ja Tartu Riikliku Ülikooli bioloogiaosakonna (1963). Esimene töökoht oli Põlvas, kus pidas koolmeistri ametit. Seejärel oli TRÜ arstiteaduskonna aspirant ja nooremteadur ning kaitses 1972.aastal bioloogiakandidaadi kraadi biokeemia erialal.

1991 - Johannes Lepiksaar

 20. novembril 1907 Rakveres sündinud Johannes Lepiksaar kasvas väga vaestes oludes. Põdes lapsepõlves lastehalvatust ja see jättis talle olulise liikumispuude, mis ometi ei takistanud Lepiksaart hiljem tõhusalt tegema välitöid! Õppis Rakvere Poeglaste Gümnaasiumis ning just selle kooli naturalistide ringis ja seda juhendanud geoloogist koolidirektoris Artur Luhas näeb Lepiksaar hiljem ise oma loodusteaduslike huvide varajast äratajat.

1992 - Aino Kumari

Aino Kumari (Bergmann) on sündinud 15.septembril 1908 Põlvas sealse esimese apteekri Rudolf Bergmanni peres. Lõpetanud Võru Tütarlaste Gümnaasiumi (1927), õppis ta aastail 1930-39 Tartu Ülikooli loodusteaduste osakonnas.

1992 - Joann Kallas

Sündinud 19.detsembril 1911 Hiiumaal Heistesoo külas. Lõpetas Virumaa Rahvaülikooli ja töötas seejärel Kõpu raamatukogus, olles maanoorte õpiringi juhendaja. 1945 sai Jänedal aednik-agronoomi kutse, oli seejärel algul Käina hobulaenutuspunkti juhataja ja edasi Hiiumaa Seemnekontrolli laboratooriumi juhataja  alates selle asutamisest 1948  kuni 1975.aastani.

1997 - Fred Jüssi

Sündinud 29.jaanuaril 1935 Hollandi Lääne-Indias, Kariibi meres asuval Aruba saarel. 1938.aastal tuli perekond vanemate kodumaale Eestisse tagasi, elama asuti Tallinna. On lõpetanud Tallinna 20.keskkooli (1953) ja bioloog-zooloogi erialaga Tartu Riikliku Ülikooli (1958). Esimene töökoht oli Hiiumaal, kus õpetas Emmaste lastele bioloogiat, keemiat ja geograafiat. Hiljem töötas TA Eksperimentaalbioloogia Instituudis, 1962.aastal läks aga Looduskaitse Valitsuse inspektoriks.

1998 - Lars Arvid Aksel von Haartman

Sündinud 24.märtsil 1919 Lemsjöholmis Soomes. Ülikooli lõpetas 1936, filosoofiakandidaadi kraadi kaitses 1943 ja filosoofiadoktoriks sai 1953. 40-50-ndail aastail oli Helsingi ülikooli zooloogiakateedri assistent ja vanemassistent, 60-ndail Riigi Loodusteadusliku Töörühma vanemuurija, 1968-1982 Helsingi Ülikooli zooloogiaprofessor. Kuulus paljudesse kodu- ja välismaistesse teadus- ja looduskaitseseltsidesse, olles sealhulgas Societas pro Fauna et Flora Fennica kauaaegne sekratär ja asejuhataja.

Liida sisu