Haudelinnustiku punktloendused

Haudelinnustiku punktloendused

 

Kestvus: alates 1983
Projektijuht: Renno Nellis

Programmi eesmärk on meie tavalisemate haudelindude pesitsusaegse arvukuse muutuste pikaajaline jälgimine, mille kaudu registreeritakse elupaikades ja laiemalt ka keskkonnas toimuvaid muutusi. Projekt on käigus 1983.a. alates ja ta on üle-euroopalise seireprojekti osa. Alates 1994. a. on ta lülitatud Eesti riikliku bioloogilise seire programmi.

Osale tavalindude loendusel

Iga aasta 25. maist 15. juunini toimub Eestis haudelindude punktloendus. Tegemist on ühe olulisema lindude pikaajalise seirega, mis annab meile teavet tavaliste arvukamate linnuliikide käekäigu kohta. Punktloendust tehakse vabatahtlike linnuhuviliste abiga alates 1983. aastast ning see on ka osa rahvusvahelisest seirest. Osalejatel tuleb etteantud ajavahemikul läbida enda valitud loendusrada ning 20 punktis panna kirja kõik kuuldud ja nähtud linnuliigid. Iga uus osaleja on suureks abiks! Juhiseid saab EOÜ kodulehelt, e-postiga renno.nellis@gmail.com või telefonil 5302 1377.

Osale haudelindude punktloendusel

Iga aasta 25. maist 15. juunini toimub Eestis haudelindude punktloendus. Tegemist on ühe olulisema lindude pikaajalise seirega, mis annab meile teavet tavaliste linnuliikide käekäigu kohta. Punktloendusi tehakse vabatahtlike linnuhuviliste abiga alates 1983. aastast ning see on ka osa rahvusvahelisest seirest. Osalejatel tuleb etteantud ajavahemikul läbida enda valitud loendusrada ning 20 punktis panna kirja kõik kuuldud ja nähtud linnuliigid. Iga uus osaleja on suureks abiks!

Valitud elupaikade haudelinnustik: 2010. aasta punktloenduste aruanne

Punktloenduste seireprojekti eesmärgiks on lindude pesitsusaegse arvukuse muutuste
pikaajaline jälgimine, mis annab meile teavet erinevates elupaikades ja keskkonnas toimuvate
üldiste muutuste kohta. Punktloendused arendati välja Põhja-Ameerika seireprojekti
American Bird Survey raames, mis on käigus juba alates 1966. aastast (Kuresoo & Ader
2000). Samal ajal hakkasid prantslased kasutama meetodi keerukamat, nn I.P.A. (Indice

EOÜ punktloendused - KÕIK OSALEMA!

Linnuatlase välitööd on läbi saanud, kuid Eesti Ornitoloogiaühing vajab jätkuvalt meie kõigi panust kodumaa linnustiku uurimisse ja jälgimisse. Üks parimaid võimalusi selleks on osaleda haudelindude punktloenduste projektis, sest sealt saadud tulemused annavad meile usaldusväärset teavet kümnete liikide käekäigu kohta.

Liida sisu