"Aasta lind 2012" raames toimuvad üritused

Mälumäng
Nagu te juba teate, anti 9-voorulisele mälumängule avalöök 26. jaanuaril. Tegemist on aasta lindu ja loodust üldisemalt tutvustava keskkonnaharidusliku üritusega, millel võib osaleda iga soovija. Täpsemad juhised osalemiseks leiate lingi “Mälumäng” alt.

Matkad ja bussireisid
“Aasta lind 2012” raames on kavas läbi viia bussireise ja matku tutvustamaks tüllide pesitsus- ja rändepeatuspaikasid. Bussireisid saavad toimuma Sõrve säärele Saaremaal ja Haversi randa Läänemaal, aga ka Valga- ja Viljandimaal. Matkad (nii jalgsi-, auto- kui ka rattamatkad) toimuvad Tartumaal, Viljandimaal, Harjumaal, Järvamaal ning Lääne- ja Ida-Virumaal ning nende retkede käigus tutvutakse peasjalikult tüllide elu- ja pesitsuspaikadega, kuid ka piirkonna loodusega üldisemalt.

Teemaõhtud
Kus räägitakse ka aasta linnust ja tema tegemistest meie ümber ning sellega seotud probleemidest, toimub erinevates Eesti paikades kavade kohaselt kokku 5. Kuna ettekanded on populaarteaduslikku laadi, on oodatud kõik huvilised.

Uuringud
Kavas on läbi viia inventuur väiketüllide pesapaikades Hiiumaal, Läänemaal, Viljandimaal ja Lääne-Virumaal, mille käigus proovitakse hinnata (ilmselt esimest korda Eesti ornitoloogia ajaloos) selle linnuliigi tegelikku olukorda Eestis. Kuna üle 90% väiketüllidest pesitseb inimtekkelistes paikades, siis on põhitähelepanu all kõik nimetatud piirkondades asuvad karjäärid.

Ilmuvad…
…aasta linde, nii väike- kui ka liivatülli tutvustav flaier, voldik, kleebis, kalender ja postmark. Kindlasti tasub jälgida “Aasta linnuga 2012” seonduvat erinevates meediakanalites, alustades vallalehtedest ning lõpetades erinevate raadio- ja telekanalitega. Siinkohal ei tohiks unustada projekti kodulehelt “Uudiste” rubriiki, kuskohast leiate toimuvate ürituste täpsema ajakava.

Projekti “Aasta lind 2012” meeskond