Eesti viud


Eestis võib kohata nelja liiki viusid. Meie arvukaim ja seetõttu üks tuntumaid kullilisi hiireviu, põneva ja varjatud eluviisiga herilaseviu, läbirändav taliviu ning eksikülaline stepiviu on välimuselt väga sarnased, kuid eluviisidelt küllalt erinevad linnuliigid. Ehkki viud on ühed kõige sagedamini kohatavad röövlinnud, ei tunta neid tegelikult kuigi hästi. Seetõttu pühendutigi 2015.a nende liikide tutvustamisele ning räägiti tavapärasest rohkem nii neljast viust kui ka teistest Eesti röövlindudest, samuti nende eristamisest, uurimisest ja kaitsest.

Viud on keskmise suurusega laiatiivalised röövlinnud, keda on sageli näha tõusvate õhuvoolude toel tiirlemas. Tihti istuvad puudel ja postidel või raplevad ühel kohal õhus, samuti võivad istuda maas. Kuigi Buteo perekonda kuuluvad hiireviu ja taliviu pole sugulased Pernis perekonda kuuluva herilaseviuga, on nad välimusel küllalt sarnased ja neid kolme liiki käsitletaksegi koos kui Eesti viusid.