Eesti Linnunimetuste Komisjon / Estonian Bird Names Committee

Eesti Linnunimetuste Komisjoni ajaloost
Maailma lindude nimetused
Euroopa lindude nimestik. Täiendatud ja parandatud versioon Hirundo 1997-2 artiklis (koostajad Vilju Lilleleht ja Asko Lõhmus) toodud nimestikust. / The scientific, Estonian and English names of birds of Europe.zip, 48k.xls, 148k
Igal linnul oma nimi - Eerik Leibak & Toomas Jüriado
Lääne-Palearktise ja Maailma lindude nimed. Ladina, saksa-, inglise-, prantsuse- ja hispaania keeles, tõlkimiseks nii üksiknimedena kui tekstis.

Praegune Eesti Linnunimetuste Komisjon töötab EOÜ juures 1991. aastast alates.

Komisjoni ülesanneteks on:
Eestis avastatud uutele linnuliikidele ja -alamliikidele eestikeelsete nimetuste andmine ja varasemate nimetuste korrastamine ning kooskõlla viimine uute põhimõtetega ning nomenklatuuriga.
Lindudega seotud muu oskussõnavara loomine ja terminite korrastamine.
Maailma lindudele eestikeelsete nimetuste andmine ja korrastamine.
Nõustamine eestikeelsete linnunimetuste kasutamiseks.
Kinnitatud linnunimetuste kättesaadavaks tegemine kasutajate jaoks.

Komisjoni peamiseks töövormiks on koosolekud, kus vaadatakse läbi ettevalmistatud ja liikmetele varem väljajagatud ettepanekud. Vastuväidete puudumisel nimekujud kinnitatakse, vastasel korral püütakse leida kõigile liikmetele vastuvõetav teisend ning ettepanekud lähevad teistkordsele arutelule. Alles seejärel otsustatakse, kas otsinguid jätkata või panna ettepanekud lõpliku otsuse tegemiseks hääletusele.

Komisjoni koosseisu kinnitab Komisjoni ettepanekul EOÜ juhatus. Praegune koosseis:

Eerik Leibak, sekretär
eerik@elfond.ee

Mall Hiiemäe

Mihkel Jürgens

Triin Kaalep

Asko Lõhmus

Olav Renno

EOÜ komisjonid
Eesti Ornitoloogiaühing / Estonian Ornithological Society