Kokku on lisatud 461 päevikut

Kõik päevikud

  Kui soovid mõne päeviku kohta täpsemat infot, vali see nimekirjast või kaardilt.

  Valitud päevik

  näita kaardil
  • Linnuliike kokku
  • Kohatud linnuliigid (viimati sisestatud)
  • Pesitsevaid liike
  • Pesitsevaid linnupaare
  • Aias pesitsevad
  • Muid loomi aias
  • Fenoloogilisi vaatlusi
  • Kimalasi aias
  • Kommentaar
   

  Suvine aialinnupäevik

  Eesti Ornitoloogiaühing kogub teavet aedades pesitsevate lindude kohta, et parandada teadmisi nende leviku ja käekäigu muutuste kohta Eestis. Olgugi et aialindudega puutume kokku kõige sagedamini, teame me võrdlemisi vähe nende iga-aastase eluolu kohta Eestis. Iga aasta lõpus analüüsime aialinnupäevikutesse sisestatud vaatlusandmeid ja saadame kokkuvõtte ka kõigile aialinnupäeviku täitjatele.

  Kaardi kasutamine

  • Kaarti saab liigutada sellest hiirega kinni hoides.
  • Kaarti saab suurendada ja vähendada + / - nuppude abil, topeltklikiga kaardil või SHIFT klahvi all hoides vedada hiirega suurendusruut.
  • Nuppudest Põhikaart ja Hübriid saab valida aluskaardiks vastavalt Eesti põhikaardi või selle koos aerofotoga.

  Vaatluse sisestamine

  Aialinnupäevikusse vaatluste sisestamiseks tuleb minna https://www.eoy.ee/aed/aialinnupaevik/ ja klõpsata sakile „Lisa uus päevik“. Avanenud vaatluse registreerimise lehel märgi kõigepealt oma kontaktid, vaatluskoha (aia) asukoht kaardil ja vajuta nuppu „Loo päevik!“. Kui päevik on edukalt salvestatud, ilmub selle kohta ekraanile ka teade. Seejärel avaneval lehel saad asukohta kaardil vajadusel täpsustada.

  Teiste sisestatud vaatlustega tutvumine

  Teiste aialinnupäevikutega tutvumiseks vajuta aialinnupäeviku vaatluste lehel sakki „Päevikud“. Kõik vaatlused on kuvatud kaardil nende asukohta märkivate mullidena ning uuemad vaatlused ka nimekirjana alumise paneeli vasakpoolses tulbas. Kui soovid mõne aialinnupäeviku sisu kohta rohkem teavet, kliki hiirega kaardil vastaval mullil või alumisel paneelil olevas nimekirjas vastaval vaatlusel. Vaatluse informatsiooni lehel olev nupp "näita kaardil" suurendab kaardile vaatluse koha. Valiku tühistamiseks tee klikk kaardile.