Kevadsuvised raied - poolt ja vastu

17. märtsil 2000 toimunud konverentsi taustmaterjale

Sisukorda >

 

 

Riigikogu Keskkonnakomisjon
Keskkonnaminister hr. Heiki Kranich
Metsaamet

02. detsember 1999

ETTEPANEK

kevadise ja suvise metsaraie keelustamiseks Eestis

Mõistes, kui oluline Eesti majandusele on metsa kasutamisest saadav tulu, tunneme tõsist muret Eesti metsade bioloogilist mitmekesisust, tootlikkust, uuenemisvõimet ja elujõulisust kahjustavate kevadiste ja suviste metsaraiete toimumise pärast. Niisugune raie on vastuolus nii Eesti metsapoliitikaga, Eesti keskkonnastrateegiaga, säästva arengu seadusega, bioloogilise mitmekesisuse kaitse konventsiooniga kui ka Eestis aastasadu püsinud heade tavadega metsa kasutamisel. Olles tutvunud erinevate ekspertide arvamustega kevadise ja suvise metsaraie tagajärgedest, teeme ettepaneku keelustada Eestis metsaraie ajavahemikul 1. aprillist 31. juulini.

Lisa: loodusteadlaste ja keskkonnaorganisatsioonide seisukohad 14 lehel.

 

Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse komisjon
Urmas Tartes
esimees

Eesti Looduseuurijate Selts
Tõnu Möls
president

Eesti Roheline Liikumine
Tõnu Oja
juhatuse esimees

Eestimaa Looduse Fond
Robert Oetjen
juhatuse esimees

Eesti Ornitoloogiaühing
Andres Kuresoo
juhatuse esimees

 

 

Sisukorda >