Vaatlused

Loe vaatluste kokkuvõtet:

Teedel hukkunud lindude vaatlused

Öösorr on üks sageli teedel hukkuvatest linnuliikidest, sest ta käib teedel toitumas ja puhkamas. Samas ei ole ta ainus ning kokkupõrkel autoga hukkub ka mitmeid teisi linde. Eestis on lindude hukkumist teedel uuritud 1990ndate alguses (Lõhmus, A. 1994. Andmeid lindude hukkumisest teedel. Hirundo 1, lk 9-14), kuid sellest ajast on liiklustihedus Eesti teedel märgatavalt kasvanud ja eelduslikult suurenenud ka liikluse mõju elusloodusele. Seetõttu kutsus Eesti Ornitoloogiaühind öösorriaastal märkama ja teada andma teedel hukkunud lindudest. Andmeid koguti Aasta lind 2019 öösorr kodulehel oleva kaardirakenduse ja eElurikkuse linnuvaatluste andmebaasi kaudu.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki, kes oma vaatlused edastasid!

Kokku laekus andmeid 770 teedel hukkunud linnu kohta, millest suurem osa – 683 linnu andmed – edastati öösorri kodulehel oleva spetsiaalse kaardirakenduse kaudu. Umbes pooled hukkunud lindudest leiti põhi- ja tugimaanteedel, mis on suurima liiklustihedusega teed Eestis.

Teedel hukkunud lindude vaatlused (2019) Teedel hukkunud lindude vaatlused (2019)

Enim hukkub Eesti teedel linde juunis ja juulis, kui kõik rändlinnud on jõudnud Eestisse ning mitmete liikide noorlinnud lahkuvad pesadest. Umbes pooled vaadeldud isenditest olid noorlinnud, mille põhjuseks on tõenäoliselt noorlindude vähesed oskused erinevate ohtude vältimiseks.

Teedel hukkunud lindude vaatlused (2019) Teedel hukkunud lindude vaatlused (2019)

Rohkem hukkub teedel inimkaaslevaid liike, nt hallvares ja linavästrik olid kõige sagedamini hukkunud linnuliigid, kuid üheks suurema riskiga linnurühmaks on siiski öise aktiivsusega liigid, kellest mitmed (nt kodu- ja händkakk) olid hukkunud liikide ebetabeli esimeses veerandis. Aasta lindu öösorri leiti kokku 6 isendit, mida ei ole väga palju. Öösorr oli siiski hukkunud liikide edetabelis kõrgel 27. kohal, kokku leiti linde 84 erinevast liigist. Üks hukkunud isend leiti mitmel ebatavalisel liigil, nt kalakotkas, jäälind, punajalg-pistrik, tamme-kirjurähn, kühmnokk-luik, rohukoskel, merisk, mänsak ja koldvint.

Teedel hukkunud lindude vaatlused (2019) Teedel hukkunud lindude vaatlused (2019)

Mida saad Sina teha, et vältida kokkupõrkeid lindudega?

  • Järgi lubatud piirkiirust ning vajadusel aeglusta kui märkad teed ületavaid või vahetult tee servas toituvaid linde. Arvesta, et linnud võivad ootamatult oma liikumissuunda muuta.
  • Vajadusel peata auto, et linnud saaksid ohutult tee ületada (eelkõige lennuvõimetute poegadega pesakonnad). Anna teel olevast ohust teistele liiklejatele ohutulede kasutamisega märku ning pimedal ajal vaheta peatumisel kaugtuled lähitulede vastu, et teed ületavaid linde mitte pimestada.
  • Ära jäta teeservadesse prügi. Toidujäätmed meelitavad ligi nii linde, kes sealt lihtsat kõhutäit loodavad, kui pisiimetajaid jm loomi, kellele röövlinnud jahti peavad.

Teedel hukkunud lindudest loe pikemalt Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehelt.

NB! Hukkunud linnu leidmisel on sul võimalus aidata Eesti Loodusmuuseumi kogude täiendamisel. Loe täpsemalt siit.

Öösorri vaatlused

Öösorriaasta vältel koguti linnuhuviliste öösorrivaatlusi Aasta lind 2019 öösorr kodulehel oleva kaardirakenduse ja eElurikkuse linnuvaatluste andmebaasi kaudu.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki, kes oma vaatlused edastasid!

Kokku laekus 649 vaatlust, millest 304 vaatlust edastati kaardirakenduse kaudu. Rohkem kui pooltel juhtudel vaadeldi laulvat lindu või kuuldi mõnda muud öösorrile iseloomulikku häälitsust, mis on ootuspärane arvestades, et vaiksetel suveöödel kostab öösorri laul koguni kilomeetri kaugusele samas, kui ööpimeduses on lindu ennast keeruline näha. Lisaks leiti kokku 15 korral munade või väikeste poegadega pesa, kusjuures munadel hauduvaid vanalinde vaadeldi juuni algusest juuli alguseni, mis kinnitab, et öösorril võib suve jooksul olla kuni kaks kurna.

Öösorri vaatlused (2019) Öösorri vaatlused (2019)

Esimest öösorri vaadeldi juba 30. aprillil, kuid enamus öösorre saabus meile siiski alates mai teisest dekaadist ning vaatluste arvu hüppeline kasv juuni alguses viitab, et suurem osa linde jõudis oma kodupiirkonda jaanikuu alguses, ligikaudu nädal hiljem kui varasemate aastate vaatluste keskmine. Öösorrivaatluste arv püsis suhteliselt stabiilne juuli keskpaigani, misjärel hakkas langema. Selle üheks põhjuseks on lindude lauluaktiivsuse langus, sest ööpimeduses aktiivset öösorri näha on keeruline, kuid tema laul kostab üldjuhul vähemalt 500 m kaugusele. Rändele asusid esimesed öösorrid tõenäoliselt septembri alguses ja üksikuid linde kohati oktoobrini. Hiliseim öösorrivaatlus oli 3. oktoobril Läänemaal.

Öösorri vaatlused (2019) Öösorri vaatlused (2019)

Öösorri loendamise metoodikast loe pikemalt siit.