Valge-toonekurg

Eesti Ornitoloogiaühing
Kokku on lisatud 3268 pesa

Kõik pesad

  Kui soovid mõne pesa kohta täpsemat infot, vali see nimekirjast või kaardilt.
  Pesade nimekirja saamiseks suurenda kaarti kuni üksikud pesad nähtavale ilmuvad.

  Valitud pesa

  näita kaardil
  • Maakond
  • Vald
  • Asula
  • Aadress
  • Pesa paikneb
  • Paiknemise täpsustus
  • Spetsiaalne pesaalus
  • Pesa on asustatud alates
  • Pesitsusandmeid kokku

  Valge-toonekure pesapaikade kaardirakendus

  Valge-toonekure asurkonda on Eestis linnuvaatlejate abiga järjepidevalt seiratud alates 1954. aastast. Kui varem kasutati valge-toonekure pesapaikade loendamisel paberankeeti, siis 2014. aastal loodi lihtne veebirakendus, mille kaudu saavad kõik huvilised valge-toonekure pesi kaardile kanda ja pesitsusandmeid edastada. 2014. aastal osales valge-toonekure loenduses ligemale 900 toonekurehuvilist, kes edastasid andmeid enam kui 2300 pesa kohta. Väga suur tänu kõigile!
  Täpsemalt saab 2014. aasta loenduse tulemustest lugeda Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirjast Hirundo Hirundo (2015, nr 1, lk 10-19).

  Kaardi kasutamine

  • Kaarti saab liigutada sellest hiirega kinni hoides.
  • Kaarti saab suurendada ja vähendada + / - nuppude abil, topeltklikiga kaardil või SHIFT klahvi all hoides vedada hiirega suurendusruut.
  • Nuppudest Kaart ja Foto saab valida aluskaardiks vastavalt Eesti Maa-ameti kaardi või aerofoto.

  Pesa sisestamine

  Uue pesa sisestamisel veendu esmalt, kas pesa on ehk juba andmebaasis olemas. Seda saad vaadata kaardilt või kõikide pesade nimekirjast. Uue pesa sisestamiseks tuleb minna https://www.eoy.ee/valgetoonekurg/ ja klõpsata sakile “Lisa uus pesa”. Märgi pesa kaardile võimalikult täpselt, selleks suurenda kaart võimalikult suureks ja parem on kasutada aerofotot. Kui alustad pesa märkimist tabelis nt maakonna ja seejärel valla valimisega, siis ilmub kaardi keskele automaatselt vastav maakond või vald. Kaardile pesa kandes täidetakse automaatselt kõik asukoha väljad kuni asula nimeni välja. Pesa asukoha andmete sisestamise järel täida ka pesa paiknemise ja vaatleja andmete väljad. Andmete salvestamise järel suunatakse otse pesitsusandmete sisestamise lehele.

  NB! Uute pesade sisestamisel paluks olla täpne. Ka kõigest mõnekümne meetri suurune viga tekitab palju segadust. Näiteks, kui ühes külas on mitu pesa, mis pole täpselt õigesse kohta märgitud, siis ei õnnestu pesitsusandmeid lisada, sest õige pesa kaardilt leidmine ei ole võimalik. Veebirakenduse kaarti saab päris palju üles suurendada ja kaardi fotoversioonil ilmuvad siis ka pisemad detailid nähtavale ning pesa saab kaardile väga täpselt märkida. Mälu järgi umbes pesa märkimist paluks kindlasti vältida. Kui leiad, et mõni pesa on kaardile ilmselgelt valesse kohta märgitud, siis anna sellest teada aadressil margus.ots@gmail.com.

  Juba sisestatud pesa asukoha andmeid muuta ei saa. Küll saab aga pesa paiknemise andmeid vajadusel täiendada. Näiteks, kui esimene vaatleja märkis pesa paiknemise kohaks lihtsalt puu, siis hiljem saab puu liiki täpsustada. Täiendada saab ka pesaaluse olemasolu ja pesa vanuse infot.

  Pesitsusandmete sisestamine

  Uue pesa sisestamise korral suunatakse pesa asukoha andmete salvestamise järel otse pesitsusandmete sisestamise lehele. Andmebaasis juba oleva pesa pesitsusandmete sisestamiseks klõpsa kaardil või pesade nimekirjas vastavale pesale ja seejärel valitud pesa juures sakile “Vaata/täienda pesitsusandmeid”. Uue sissekande tegemisel vali esmalt vaatluse aasta, sest andmebaasi saab ka varasemate aastate andmeid lisada ja alles seejärel asu pesitsusandmeid sisestama. Pesitsusandmeid on soovitatav pigem pesitsushooaja lõpus (juuli-august) sisestada, sest selleks ajaks on ka lennuvõimestunud poegade arv teada. Samas võib sama pesa kohta ka korduvalt järjest täpsustuvaid pesitsusandmeid lisada.