Hirundo 1/2018

Mänd, R.
Hirundo saamislugu
Ava fail

Lodjak, J.
Ajakirja Hirundo kolm aastakümmet arvudes
Ava fail

Väli, Ü. & Nellis, R.
Hirundo rollist Eesti Ornitoloogiaühingu tegevustes
Ava fail

Marja, R. & Elts, J.
Kaelus-turteltuvi (Streptopelia decaocto) elupaigakasutus, käitumine ja tegutsemiskohad 2017. aastal
Ava fail

Marja, R., Kuus, A. & Kalamees, A.
Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega
Ava fail

Marja, R & Nellis, R.
Perioodil 1984 – 2017 põllulindude arvukuse muutus Eestis ning selle seos põllumajanduse ja kiskjatega
Ava fail Lisamaterjal

Kodulehed