Hirundo 2/2014

Marja, R. & Elts, J.
Põllulindude liigirikkuse ja arvukuse seosed kuivenduskraavide olemasolu ja mulla niiskusastmega
PDF , Lisad

Väli, Ü., Nellis, R., Lelov, E., Tammekänd, I., Tuule, A. & Tuule, E.
Kultuur-avamaastikul talvitavate röövlindude levik, arvukus ning elupaigakasutus Eestis
PDF , Lisad

Väli, Ü.
Kanaliste, kodutuvi, rästaslaste ja vareslaste talvisest asustustihedusest Eesti kultuur-avamaastikus
PDF , Lisa

Ots, M. & Paal, U.
Linnuharuldused Eestis 2013. Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr. 12
PDF

Nellis, R.
Väätsa prügila mõjust ronkade (Corvus corax) pesitsusaegsele arvukusele lähipiirkonnas ja pesapaigaeelistus prügilast mööduval 330 kV elektriliinil
PDF , Lisa

Lühiteated
PDF