Hirundo 2/2015

Ots, M. & Paal, U.
Linnuharuldused Eestis 2014. Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr. 13
PDF

Väli, Ü.
Hiireviu (Buteo buteo) elupaigavalik Hiiumaal
PDF

Väli, Ü.
Hiireviu (Buteo buteo) rände- ja pesitsusfenoloogia Eestis
PDF

Marja, R., Elts, J., Tuvi, J. & Phillips, J.
Rukkiräägu (Crex crex) arvukuse varieeruvus elupaigatüüpide lõikes Lahemaa rahvuspargis 2014. aastal
PDF

Lodjak, J. & Mägi, M.
Parasiidi Protocalliphora sp. mõju must-kärbsenäpi (Ficedula hypoleuca) pesapoegade kasvule
PDF