Hirundo 2/2017

Lõõndre, K.
Lindude väljaheidete jäljendamine liblikate poolt
Ava fail Lisamaterjal

Ots, M. & Paal, U.
Linnuharuldused Eestis 2016: Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr 15
Ava fail

Marja, R. & Elts, J.
Turteltuvide (Streptopelia turtur) elupaigakasutuse ja käitumismustri kirjeldus 2017. aastal kogutud andmete põhjal
Ava fail