Hirundo 2/2018

Lehtsaar, O. & Tuul, S.
Käitumine elutempo sündroomi kontekstis: linnastumise roll isiksuse lahtihaakimisel elutempost
Ava fail

Väli, Ü.
Talvitavate röövlindude arvukuse seire Eestis 2014–2018. aastal
Ava fail

Kirss, M. & Väli, Ü.
Kalakotkaste toitumisbiotoobid Eestis juhuvaatluste analüüsi põhjal
Ava fail

Aua, J. & Ots, A.
Urvalindude (Carduelis flammea) invasiooni dünaamikast 2017/2018 talvel Viljandimaal
Ava fail