Hirundo 1/2013

Kuresoo, A., Luigujõe, L. & Rattiste, K.
Kirjuhaha (Polysticta stelleri) asurkonna seisundist ja võimalikest kaitsemeetmetest Eestis
PDF

Ots, M. & Paal, U.
Linnuharuldused Eestis 2012. Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr. 11
PDF

Aua, J.
Väiketüllide (Charadrius dubius) märgistamine Eestis aastail 2010 – 2012
PDF