Juhised autoritele

Üldpõhimõtted

Artikli käsikiri tuleb saata Hirundo toimetusele kasutades tava- või e-posti. Ehkki vastu võetakse ka korraliku käekirjaga kirjutatud või kirjutusmasinal trükitud käsikirju, on soovitatavad arvutite tekstitöötlusprogrammides koostatud käsikirjad. Võimaluse korral palume artikli saata lisaks väljatrükile ka elektroonilisel kujul. Toimetuse suhtlemiseks autoriga on vajalik autori posti-, võimalusel ka e-posti aadress, telefoni või faksi number. Kui autor ei soovi avaldada oma aadressi Hirundos, tuleb lisada vastav märkus.

Kaastöö vormistus

Üldnõuded. Teksti liigenduse (sissejuhatus, metoodika jne.) ning üldkujunduse osas tuleks järgida viimaste Hirundode eeskuju. Lühiartiklite puhul ei ole liigendus tarvilik. Artiklis peaks olema kaks kokkuvõtet: lühike (kuni 100 sõna, jääb eestikeelsena artikli algusesse) ja pikem (kuni 1 lk.; tõlgitakse toimetuses inglise keelde). Arvutiga tehtud tekstides ei maksa kasutada keerulisi srifte ja sõnade poolitamist.

Kirjanduse nimestikus peavad sisalduma kõik tekstis viidatud allikad (ja ainult need). Tekstis viitamisel võtta aluseks järgmised näited: Edula (1998) või (Edula 1998); Luigujõe jt. (1998) või (Luigujõe et al. 1998); Elts & Aua (1998) või (Elts & Aua 1998).
Artikli lõpul olevas kirjanduse nimestikus kasuta järgmist vormistust:

viide artiklile:
Elts, J. 2002: Kiivitaja – aasta lind 2001. Hirundo 15 : 89-94. [Kui väljaandel puudub aastakäigu number, tuleb selle asemel anda ilmumisaasta.]

viide raamatule:
Randla, T. 1976: Eesti röövlinnud. Valgus, Tallinn.

osa raamatus:
Lilleleht, V. 1995: Linnud. Raukas, A. (koost.), Eesti. Loodus: 470-478. Valgus & Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn.

Kirjanduse nimestiku viited peavad olema originaalkeeles, venekeelsete viidete puhul tuleks need lisada käsitsi või ladina tähtedega kirjutatult.

Tabelid tuleks teha võimalikult lihtsad. Vältida lahtrite lausalist eraldamist joontega, eriti püstjooni.

Joonised võivad olla vormistatud puhtandina või arvutiprogrammis. Lihtsad joonised võib vajadusel kujundada ka toimetaja, kuid selleks tuleb lisada algandmed. Puhtandina vormistatud joonised lähevad kohe trükkimisele ning peavad seetõttu olema kontrastsed mustvalged ja kannatama kahekordset vähendamist. Eelistada 1/3-1/2 A4-lehe suuruseid jooniseid! Puhtand-graafikutel tuleb võimalusel lisada telgedele ingliskeelsed tõlked või jätta ruumi tõlgete lisamiseks. Arvutiga tehtud joonised peavad toimetusel võimaldama kujundamist MS Office vahenditega (nt. Excel’i graafikud).
Muudest illustratsioonidest avaldab Hirundo kontrastseid mustvalgeid fotosid ja joonistusi, mis ei pea seonduma konkreetsete artiklitega, ning kaanel värvilisi pilte.

Toimetuses vaatavad käsikirja läbi toimetaja ja üks toimetuskogu liige ning vajadusel saadavad selle autorile täiendamiseks. Avaldamise järel saab autor artiklist separaadi pdf-failina.

NB! Ülaltoodu ärgu kohutagu neid, kel artikli kirjutamise kogemused veel napid. Toimetus ootab sõnumeid kõigilt linnuhuvilistelt ja püüab nende ilmumisele igati kaasa aidata.