Kevadsuvised raied - poolt ja vastu

17. märtsil 2000 toimunud konverentsi taustmaterjale

< Sisukorda >

 

Metsaleht 02.03.2000
 

Raiekeelu ettepanek on vastuseta

Viio Aitsam  

Valitsusväliste looduskaitseorganisatsioonide ettepanek keelustada kevadsuvine metsaraie tekitab metsatöösturites pahameelt, ehkki ametlikult pole looduskaitsjatele keegi vastanud.

Looduskaitsjate ettepaneku kohaselt tuleks metsaraie keelustada 1. aprillist 31. juulini, kuna siis on lindude pesitsusaeg. Samal ajal on ka metsapinnas kõige haavatavam. Ettepanekutele on lisatud 14 lehekülge spetsialistide ja ekspertide arvamusi.

Ettepanek on tehtud Riigikogu keskkonnakomisjonile, keskkonnaministrile ja möödunud detsembris veel olemas olnud metsaametile. “Kevadsuvine raie on vastuolus Eesti metsapoliitika ja keskkonnastrateegiaga, säästva arengu seadusega, bioloogilise mitmekesisuse kaitse konventsiooniga ja Eestis aastasadu püsinud metsa kasutamise heade tavadega,” on öeldud pöördumises. Sellele on alla kirjutanud Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Eestimaa Looduse Fond, looduskaitseühistu Kotkas ja Tartu üliõpilaste looduskaitsering.

Isegi president Lennart Meri puudutas vabariigi aastapäeva kõnes kevadsuviste raiete teemat, taunides vastuväiteid, nagu ei võiks saed ja masinad hetkegi puhata.

Ajakirjanduses ilmunud vastukajades on raiekeeldu vastandatud ligi 40 000 inimese tööhõivega. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Andres Talijärve sõnul ei kavatse ministeerium looduskaitsjatele täiel määral vastu tulla. Ta ei välista aga osalist raiekeeldu teatud metsaosades.

Looduskaitsjad on pakkunud samuti variante. Näiteks Nigula looduskaitseala direktori Enn Vilbaste arvates võiks keeluaeg ka lühem olla. Metsafirmad võiksid kevaditi oma töölistele puhkust anda või metsa istutamisele keskenduda.

Nii Talijärv kui ka keskkonnaminister Heiki Kranich arvavad, et metsi hakkab kaitsma hoopis sertifitseerimine. Kui metsafirmad saavad sertifikaadi, on nad ise säästlikust majandamisest huvitatud, sest siis on neil rohkem turuvõimalusi. Ka AS Forestexi nõukogu esimees Tõnis Mäerand usub sertifikaadisse. Looduskaitsjad viitavad aga sellele, et hetkel pole Eestis veel ühelgi metsafirmal sertifikaati. Näiteks Rootsis on sertifitseeritud 40% metsadest.

Eestimaa Looduse Fondi Interneti-värav teatas 17. veebruaril, et ka Soome looduskaitsjad on hakanud kevadsuviste raiete keelustamiseks allkirju koguma. Samas on märgitud, et Eesti looduskaitsjad pole oma ühispöördumisele seniajani vastust saanud.

 

  

< Sisukorda >