Supplementum 2/1996

Raivo Mänd
Saaremaa linnud

Kokkuvõte meie suurima saare linnustikust, selle omapärast ja uurimisest. Iseloomustatakse kõigi 300 Saaremaal kohatud linnuliigi esinemissagedust ja paljudel juhtudel ka elupaiku, eristades haudelinnud, regulaarselt kohatavad mittepesitsejad ja eksikülalised. Töö lõpus on antud Saaremaa linnustikku detailsemalt käsitleva soovitatava kirjanduse nimestik.
Täistekst PDF-formaadis