Metsiseaasta meelespea

Metsis kuulub Eesti kaitstavate liikide II kaitsekategooriasse, mis tähendab, et keelatud on tema tahtlik surmamine, püüdmine või häirimine ning metsise konkreetseid mängu- ja elupaiku ei tohi avaldada massimeedias, sh Facebookis. Seepärast pole ka metsise püsielupaigad ja muud kaitstavad alad avalikult kaartidele märgitud.

Kui kohtad looduses metsist pea meeles:

  • Metsis on väga häirimistundlik liik ja inimest märgates tõuseb ta lendu juba rohkem kui 100 m kauguselt. Ära ürita metsisele ligi hiilida, vaid jälgi linnu tegutsemist kaugemalt. Nii häirid metsist vähem ja saad tema toimetustest pikemalt osa.
  • Kohates mängivat metsist ära ürita talle läheneda. Kui metsisekukk sind märkab lahkub ta mängupaigast. Tagane võimalikult vaikselt tuldud suunas. Proovi liikuda “ihumise” ajal, sest siis on metsisekukk ümbritseva suhtes vähem tähelepanelik.
  • Metsisemängud asuvad üldjuhul püsielupaikades, kus on keelatud inimeste viibimine 1. veebruarist 30. juunini, st metsiste mängu- ja pesitsusperioodil. On leitud, et metsisemängud kaovad piirkondadest, kus linde pidevalt häiritakse. Arvesta sellega ja ära külasta metsise mängupaiku nimetatud ajal.
  • Mitmes paigas üle Eesti võib kohata nn hullu metsist, kes võib käituda ettearvamatult, sh rünnata inimest. Nähes metsist mõnes käidavas kohas, näiteks matkaraja ääres, ole tähelepanelik. Hull metsis võib rünnata ootamatult.

Anna teada metsisevaatlustest sisestades need eElurikkuse linnuvaatluste andmebaasi või edastades vaatlused ankeedil.