Eesti Ornitoloogiaühing

Uurime, kaitseme ja tutvustame Eesti linde.

Foto: Kauro Kuik

Keskkonnaühendused soovivad ambitsioonikamat kliimakava

Üksteist Eesti keskkonnaühendust saatsid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Keskkonnaministeeriumile põhjalikud ettepanekud, täiendamaks Euroopa Komisjonile saadetavat riiklikku energia- ja kliimakava 2030. Keskkonnaühendused peavad vältimatult vajalikuks, et kasvuhoonegaaside heitmed väheneksid kiiremini, kui kava praegu ette näeb ning et plaani lisataks juba valitsuse poolt kinnitatud eesmärk kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Samas on võrreldes aastataguse kava versiooniga täiendatud riiklikus energia- ja kliimakavas paremini kajastatud näiteks taastuvenergia ja kütusevabade energiaallikate teema, leiavad keskkonnaühendused.

Loe edasi ...

Foto: Michal Kubicek.

BirdLife Europe and Central Asia pressiteade: Intensive agriculture is destroying nature

Birds, mammals, reptiles, amphibians and insects throughout Europe are suffering catastrophic declines due to harmful agricultural practices. Now, Europe’s leading scientists have come together to urge the EU to reform the destructive Common Agricultural Policy (CAP) and stop the often irreversible eradication of nature.

Loe edasi ...

Hankel osalemise kutse

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutas välja hanke "Natura 2000 linnualade linnustiku inventuurid 2020" (viitenumber 215590).

Loe edasi ...

Protecting rare plant species on Orjen Mountain

Located within the Mediterranean basin, Orjen Mountain is considered an internationally important area – it was identified as globally important Key Biodiversity area – due to its biodiversity, especially plant species. From evergreen deciduous forests to flowering endemic plants, such as Aquilegia dinarica and Dianthus knapii, the unique flora and landscape in Orjen certainly give its visitor a sense of relief and pump positive energy into the soul.

Loe edasi ...

Hukkunud musträsta isaslind
Foto: Liis Keerberg

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub autojuhte, rattureid ja jalakäijaid märkama ja teada andma teedel hukkunud lindudest, et välja selgitada liikluses hukka saamise mõju meie linnustikule. Andmete kogumine kestab hilissügiseni.

Loe edasi ...

Viimased linnuvaatlused portaalis eElurikkus

12. november 2019
Corvus frugilegus (künnivares) 1 Raivo Endrekson Pärnu linn, Pärnu linn
Aegithalos caudatus (sabatihane) 5 Raivo Endrekson, Anneli Vridolin Pärnu linn, Seljametsa küla
Anas platyrhynchos (sinikael-part) 1 Mati Talve Saku vald, Saku alevik
Ciconia ciconia (valge-toonekurg) 1 Raivo Endrekson, Anneli Vridolin Pärnu linn, Tammuru küla
Emberiza citrinella (talvike) 13 Rein Kalmus Vinni vald, Aruvälja küla
Lanius excubitor (hallõgija) 1 Raivo Endrekson, Anneli Vridolin Pärnu linn, Tammuru küla
Buteo buteo (hiireviu) 1 Raivo Endrekson, Anneli Vridolin Pärnu linn, Tammuru küla
Buteo buteo (hiireviu) 1 Raivo Endrekson, Anneli Vridolin Pärnu linn, Tammuru küla
Buteo buteo (hiireviu) 1 Raivo Endrekson, Anneli Vridolin Pärnu linn, Tammuru küla
Cygnus cygnus (laululuik) 17 Raivo Endrekson, Anneli Vridolin Pärnu linn, RESTRICTED