Eesti Ornitoloogiaühing

Uurime, kaitseme ja tutvustame Eesti linde

Foto: Kauro Kuik

Musträstas.
Foto: Piret Viljamaa

Ornitoloogiaühing kutsub linnuvaatlejaid loendama pesitsevaid linde

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke linnuvaatlejaid kuni 15. juunini osalema haudelinnustiku punktloendusel, mille eesmärk on jälgida meil pesitsevate lindude arvukuse muutusi.

Loe edasi ...

Foto: Veljo Runnel

Tutvu Eesti Ornitoloogiaühingu suvepäevade kavaga

Eesti Ornitoloogiaühing avalikustas 30. juunist kuni 2. juulini Hiiumaal toimuvate suvepäevade kava.

Loe edasi ...

Keskkonnaühendused: uue õlitehase käitamine seab ohtu meie majanduse ja looduse

Keskkonnaorganisatsioonid leiavad, et oluliste puuduste tõttu mõju hindamises ei tohi õlitehasele anda tegutsemiseks luba. Tehases 61 töökoha loomine sadade miljonite eurode eest seab ohtu Eesti riiklike kliimaeesmärkide saavutamise ning sunnib teisi majandussektoreid heitmeid seni plaanitust rohkem kärpima. Õlitehase tegelik keskkonnakahju on hinnatust mitu korda suurem, muuhulgas on jäetud tähelepanuta põlevkivi kaevandamise ja õli põletamise mõju.

Loe edasi ...

Foto: Elina Anijärv

Öölaulikud ootavad loendamist

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke linnuhuvilisi osalema 20. maist kuni 24. juunini öölaulikute loendusel.

Loe edasi ...

Kormoranid.
Foto: Sander Sirelbu

Kormoranimunade õlitamise lubade vaidlustamise järgselt on tekkinud palju küsimusi kormorani ökoloogia ja liigi mõju kalandusele kohta.

Loe edasi ...

Foto: Marge Ojaäär.

Mida teha leitud linnupojaga? Kuidas vältida lindude lendamist vastu aknaid? Kuidas luua linnusõbralik aed? Siit leiad vastused korduvatele küsimustele lindude abistamise kohta.

Loe edasi ...

Viimased linnuvaatlused portaalis eElurikkus

29. mai 2023
Ficedula parva (Bechstein, 1792) (väike-kärbsenäpp) 1 Margus Ots Kambja vald, Vana-Kuuste küla
Larus canus Linnaeus, 1758 (kalakajakas) 4 Hannes Margusson Otepää vald, Pühajärv N
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) (tuttpütt) 6 Hannes Margusson Otepää vald, Pühajärv N
Mergus merganser Linnaeus, 1758 (jääkoskel) 5 Hannes Margusson Otepää vald, Pühajärv N
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) (tikutaja) 1 Hannes Margusson Otepää vald, Neitsijärv
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) (naerukajakas) 2 Hannes Margusson Otepää vald, Neitsijärv
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) (mustviires) 10 Hannes Margusson Otepää vald, Neitsijärv
Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849 (aed-roolind) 1 Hannes Margusson Otepää vald, Neitsijärv
Sylvia borin (Boddaert, 1783) (aed-põõsalind) 4 Hannes Margusson Otepää vald, Neitsijärv
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) (tuttpütt) 4 Hannes Margusson Otepää vald, Neitsijärv