Vaatluste sisestamiseks on mitu võimalust:

  • Sisesta vaatlus eElurikkuse linnuvaatluste andmebaasi. Kui Sa pole sinna andmebaasi varem vaatlusi sisestanud, siis peab end esmalt kasutajaks registreerima.
  • Kui Sa ei soovi hakata eElurikkuse kasutajaks, siis sisesta vaatlus järgmisesse ankeeti.
  • Hullu metsise vaatlused on oodatud eraldi kaardirakendusse.

Fotod ja videod metsistest on oodatud EOÜ Facebooki gruppi või aadressile eoy@eoy.ee.

Anna teada hullude metsiste vaatlustest!

Hulludeks metsisteks nimetatakse veidralt käituvaid metsisekukkesid ja -kanu, kes ei karda inimest, tikuvad aeda ja võivad isegi rünnata. Kõik sellised kohtumised tänavusest aastast ja varasemast ajast saab nüüd üles märkida kaardirakendusse.

Hullu metsise kaardirakendus avaneb siit!

NB! Kuna metsis on II kategooria kaitsealune liik, siis tema vaatluste täpseid asukohti kaardirakenduses avalikult ei kuvata.

Kaardirakendusse sisestatud "hullude metsiste" vaatlused UTM 5x5 ruudustikus

Metsistele mitteomase käitumise peamiseks põhjuseks peetakse nende elu- või mängupaikade ebasobivaks muutumist, näiteks on kodumets killustunud või hävinud. Sageli on elutingimuste muutusega kaasnenud nii metsisekukkede kui ka -kanade arvukuse suur langus piirkonnas. Hulluse vallandab arvatavasti suguhormoonide üleproduktsioon, sest võrreldes tavaliste metsisekukkedega on hulludel kukkedel mõõdetud isegi kuni viis korda kõrgem testosteroonitase.

Esimene hullu metsise teade Eestis pärineb 1938. aastast Hiiumaalt, Mandri-Eestist tuli esimene teade 1961. aastal. Hullude isas- ja emaslindude suhe on ligikaudu 2:1.

Kogutud vaatluste alusel koostab Eesti Ornitoloogiaühing ülevaate hullude metsiste leviku ja esinemissageduse kohta Eestis ning analüüsib võimalikku seost lähipiirkonna metsisemängude seisundiga.

Aasta lõpus tõstetakse kõik metsisevaatlused TÜ loodusmuuseumi hallatavasse PlutoF andmebaasi, kust vaatlused on leitavad avaliku eElurikkuse veebiväljundi kaudu. Sealsete linnuvaatluste juures puuduvad vaatlejate isikuandmed.

Kõiki linnuvaatluste andmebaasi sisestatud metsisevaatlusi saab vaadata siit.