Põõsaspeast lähemalt

Põõsaspea neem asub Soome lahe lääneosas ja on ühtlasi Mandri-Eesti loodetipuks. Neeme kohta kasutatakse ka nime Spithamn sellel väiksel neemel asuva küla nime järgi. Paldiski asub umbes 30 kilomeetri kaugusel kirdes ja Vormsi saar sama kaugel edelas. Lähedamal paistab kätte Osmussaar loodes. Soome lahe põhjarannik jääb 50-60 kilomeetri kaugusele.


Siberi / Ida-Atlantise rändekoridor Siberi / Ida-Atlantise rändekoridor Osmussaare ja Põõsaspea vahele jääb 7 kilomeetri laiune väin, mille kaudu rändab eriti sügisperioodil tohutul arvul arktilises ja taiga vööndis pesitsevaid veelinde, kurvitsaid ja kajakalisi. Lindude rände koondumisala ehk pudelikaela iseloom on täheldatud siin juba aastakümneid. Aastal 1958 organiseeritud Valge- ja Läänemere rändeloendused 30 erinevas rände koondumiskohas osutasid Põõsaspea olevat koondumisala number üks arktiliste veelindudele (mh. vaerad, kaurid, aul) – kogu Euroopa mastaabis. Aastal 2004 vabatahtlike poolt organiseeritud seire kinnitas koha ainulaadsust veelgi selgemini – Põõsaspea on sügisrände koht number üks enamikele arktilistele veelindudele kogu Euroopas (vt. http://www.eoy.ee/poosaspea/artiklid/).

vaatluskoht neeme tipus vaatluskoht neeme tipus Põõsaspea neemel rändab palju linde ka kevadhooajal, kuid siis arktiline ränne kulgeb palju rohkem ka Osmussaare põhjapoolsel Soome lahel ning üle Balti maade mandriosa. Sügisrände ajal Eesti põhjarannik kogub kirdest Valge mere suunast tulevaid rändureid järgima Põhja-Eesti rannikujoont ja läände tulles rändurite arv kasvab, kusjuures pudelikaela moodustab Osmussaare ja Põõsaspea neeme vaheline väin (7 km lai). Pärast väina ränne hajub jälle rohkem: osa lindudest teeb ringi Hiiumaale möödudes Kõpu poolsaare läänetipust, teised lähevad otse üle saarte, kolmandad lähevad läbi Suure Väina ja neljandad jäävad üldse proovima talvitumist Lääne-Eesti meremadalikel.