Projektist

Arktiliste veelindude rändeloendus Põõsaspeal 2014. ja 2019 a.

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Välitööde kestvus: 1.07.2014-5.11.

Eesmärk: Veelindude rändeloenduste korraldamine Põõsaspea neemel ajavahemikul 01. juuli kuni 5. november.

Peamised tegevused:

  • rändel kohatud arktiliste ja taiga veelinnuliikide, aga ka Soome lahel ja selle ümbruses pesitsevate veelinnuliikide arvukuse ja soolise koosseisu selgitamine,
  • mustlagle, tiirude, kajakate, punakurk-kauri ja auli pesitsusedukuse hindamine,
  • õlireostuse märkidega lindude registreerimine,
  • andmete statistiline analüüs ning võrdlev analüüs 2004. ja 2009. a. Põõsaspea sügisrände tulemustega,
  • töö tulemused avaldatakse väljaannetes Hirundo, Tiirutaja

Projektijuht:
Margus Ellermaa