Pressiteade

Eesti Ornitoloogiaühing
01.09.2009

Põõsaspea neemel on loendatud juba 800 000 rändlindu.

1. juulil alustas Eesti Ornitoloogiaühing koostöös Keskkonnaametiga Loode-Eestis Põõsaspea neemel viis kuud kestva arktiliste veelindude rändeloendusega. Iga päev toimuvate loendustega on esimese kahe kuuga registreeritud juba 800 000 linnu läbiränne. Seni on peamise osa läbirändajatest moodustanud mustvaeras, keda on loendatud üle poole miljoni. Teised arvukamad läbirändajad on olnud naerukajakas, tundrarüdi, kormoran ja sõtkas. Loenduse käigus on aga tuvastatud ka mitmeid linnuharuldusi, näiteks puna-veetallaja, hallkibu, prillvaeras, pikksaba-änn.

Põõsaspea neem on parim rändevaatluskoht Eestis ja oluline nn pudelikaelaala. Käimasoleva loenduse abil püütakse lisaks rände dünaamikale täpsustada ja selgitada ka läbirändavate liikide populatsioonide suurust, soolist ja vanuselist koosseisu, koguda andmeid õliga reostunud lindude kohta jm. Samuti jälgitakse ülemaailmselt ohustatud kirjuhahkade sisserännet meie talvitusaladele. Loendus on jätkuks 2004.a. samas läbiviidud uuringule, kus loendati rändel kokku üle 1,6 miljoni veelinnu.

Lisainfo ning jooksvad tulemused on projekti kodulehel www.eoy.ee/poosaspea. Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ning see on osa BirdLife International`i uuest rändeteede kampaaniast Born to Travel.

Eesti Ornitoloogiaühing

Lisateave: Margus Ellermaa, +358 503 629 875, margus.ellermaa at gmail.com