2010.a. vaatlused Põõsaspea neemel

Lühendid/abbreviations: r = rändel/migrating; p=paikne / local; 2/3 = 2 isast, 3 emast / 2 males, 3 females; 2“3’ = 2 ad-sulestikus, 3 noorlinnusulestikus / 2 adults, 3 juveniles; 2k = 2 salka/2 flocks, s/h = laulev/häälitsev – singing/calling

25.10
9:00-10:30 (U.Paal & co).
Mustlagle Branta bernicla 67r40p, viupart Ana pen 4p, mustvaeras Mel nig 4r, tõmmuvaeras Mel fus 8r, merivart Ayt mar 4r, sõtkas Buc cla 200p, hahk sommol 9r, rohukoskel Mer ser 38r, punakurk-kaur Gav ste 11r2p, järvekaur Gavarc 24r, tuttpütt Pod cri 12p, hallpõsk-pütt Pod gri 15r11p, sarvikpütt Pod aur 3p, väikekajakas Lar min 5r, lõunatirk Uri aal 1r, hangelind ple niv 24p.

15.10
8:15-10:00 (Tringa), numbers are estimates; wind 15 m/s NW:
Mustlagle Branta bernicla 25r (10“15’), viupart Ana pen 200r, merivart Ayt mar 20 r, aul Cla hye 4000r (ca 40 % ad males), meririsla Cal mar 3r, väikekajakas Lar min 50r, kalakajakas Lar can 250r, hangelind Ple niv 1p.

25.09
7:25-12:35 (U.Paal, M.Ots)
Punakurk-kaur Gav ste 849r + gavia 19r, järvekaur Gav arc 33r, viupart Ana pen 650r, merivart Ayt mar 3688r, kivirullija Are int 1p, sookurg Gru gru 270r, randkiur Ant pet 1p.

24.09
12:50-13:35 (U.Paal, M.Ots)
Punakurk-kaur Gav ste 150r + gavia 74r, sarvikpütt Pod aur 1p.

13.09
6:50-11:45 (ME, AMaier)
Kühmnokk-luik Cyg olo 2“7’p, viupart Ana pen 83r (28/15), sõtkas Buc cla 16r 650p (5”/5”/2’r), mustvaeras Mel nig 1670r (17k), tõmmuvaeras Mel fus 16r, tuttvart Ayt ful 51r, merivart Ayt mar 160r, punapea-vart Ayt fer 3r1p, hahk sommol 68/6p, rohukoskel Mer ser 2/r8p, järvekaur Gavarc 7r, hallpõsk-pütt Pod gri 2r4p, kormoran Pha car 50p, leeterüdi calalb 2r, jõgitiir stehir 44r (28ad12juv), kalakajakas larcan 60p, herilaseviu perapi 2p, randkiur antpet 1p, kõrbe-kivitäks oendes 1p ( foto), aed-lepalind phopho 6p, käosulane hipict 1p, salu-lehelind phylus 30p, väike-lehelind phycol 8p, aed-põõsalind sylbor 2p, mustpea-põõsalind sylatr 2p, väike-põõsalind sylcur 4p, pruunselg-põõsalind 4p, hall-kärbsenäpp musstr 9p, must-kärbsenäpp fichyp 8p, punaselg-õgija lancol 1p.

12.07
4:30-6:15, 9:00-11:40 (ME, AMaier), +16->+25, 0/8, S5->SSW6, 20 km
Kühmnokk-luik Cyg olo 9r 2“7’p, sõtkas Buc cla 79r 0p (1”/58”/8’), mustvaeras Mel nig 533r (11k, 427/12), tõmmuvaeras Mel fus 49r (43/0), tuttvart Ayt ful 9/2r, punapea-vart Ayt fer k3r, rohukoskel Mer ser 11/ r, järvekaur Gavarc 2“r, tuttpütt Pod cri 3W, 9E, kormoran Pha car 5w, 21E, 10p, hallhaigur Ard cin 2“10’r (NE), väiketüll Cha dub 1r, kiivitaja Van van 21r, tundrarüdi Cal alp 53r, kõvernokk-rüdi Cal fer 2r, värbrüdi Cal tem 1r, suur-koovitaja Num arq 1r, väike-koovitaja Num pha 3r, heletilder Tri neb 3r, väikekajakas Lar min 6“r, kalakajakas Lar can 26r40p, naerukajakas Lar rid 665r (103“70’), väiketiir Ste alb 1“r, jõgitiir Ste hir 7“10’r + sterna sp 19r, alk Alc tor 1“p, herilaseviu Per api /1r, piiritaja Apu apu 76r, rohe-lehelind Phy des 1s, siisike Car spi 45r, kuuse-käbilind Lox cur 145r.

11.07
18:50-23:00 (ME, AMaier), +26, 0/8, 1m/s, 20km
Kühmnokk-luik Cyg olo 5r 2“7’p, ristpart Tad tad 1/r, sõtkas Buc cla 150r 0p (4/63), hahk Som mol 23/5r 15p, mustvaeras Mel nig 1430r (28k), tõmmuvaeras mel fus 12r, tuttvart Ayt ful 14r, punapea-vart Ayt fer k11r, rohukoskel Mer ser 11/ r, tuttpütt Pod cri 2r, merisk Hae ost 31r2p, kiivitaja Van van 8r1p, tundrarüdi Cal alp 141r + väike kahlaja (small wader) 116r, suurrüdi Cal can 4r, suur-koovitaja Num arq 20r, väike-koovitaja Num pha 3r, vöötsaba-vigle Lim lap 5r, punajalg-tilder Tri tot 26r, väikekajakas Lar min 205r (178“0’), naerukajakas Lar rid 863r (392“84’), jõgitiir Ste hir 9“1’r, randtiir Ste aea 4“r.

25.05
6:10-8:10 (U.Paal); Järvekaur Gavia arctica 36r, punakurk-kaur Gavia stellata 146r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 40r, mustlagle Branta bernicla 34r, valgepõsk-lagle Branta leucopsis 74r, hahk Somateria mollissima 9r, plüü Pluvialis squatarola 80r, vöötsaba-vigle Limosa lapponica 20r, väikekajakas Larus minuta 2r.

23.05
6:10-9:30 (U.Paal, Tom Nordblad, Sampsa Cairenius, Jan Nordblad, Jyrki Lausamo); Järvekaur Gavia arctica 505r, punakurk-kaur Gavia stellata 786r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 23r, mustvaeras Melanitta nigra 500r, mustlagle Branta bernicla 2r, tutkas Philomachus pugnax 1r, söödikänn Stercorarius parasiticus 1r, suurrüdi Calidris canuta 1r, merivart Aythya marila 4r, soorüdi Calidris alpina 8r, valgepõsk-lagle Branta leucopsis 1700r,

22.05
05:00-10:00 (J.Cronlund, A.Eriksson, N.Holmström); Järvekaur Gavia arctica 388r, Punakurk-kaur Gavia stellata 1214r, Valgepõsk-lagle _Branta
leucopsis_ 1159r, mustvaeras Melanitta nigra 4310r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 61r, aul Clangula bhyemalis 400r, merivart Aythya marila 42r.

21.05
6:10-9:30 (U.Paal, Tom Nordblad, Sampsa Cairenius, Jan Nordblad, Jyrki Lausamo, Ranno Puumets, Margus Ots); Alk Alca torda 1r, söödikänn Stercorarius parasiticus 2r, merivart Aythya marila 20r, jõgivästrik Motacilla cinerea e 1r, kuldhänilane Motacilla citreola 1r, määramatta-kaur Gavia sp 5250r, kivirullija Arenaria interpres 4r, soopart Anas acuta 2r,

15.05
4:15-7:30 (J.Cronlund, A.Eriksson, N.Holmström – rootslased); Punakurk-kaur Gavia stellata 245r, karmiinleevike Carpodacus erythrinus k9r.

09.05
6:00-8:45 (M.Ots, U.Paal); Järvekaur Gavia arctica 495r, tutkas Philomachus pugnax 129r, alk Alca torda 1p, hallpõsk-pütt Podiceps grisegena 1r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 320r, mustvaeras Melanitta nigra 3860r, punakurk-kaur Gavia stellata 3r, heletilder Tringa nebularia 2r, rüüt Pluvialis apricaria 66r, vöötsaba-vigle Limosa lapponica 22r, kalakotkas Pandion haliaetus 1r, tuttvart Aythya fuligula 20r, jääkoskel Mergus merganser 11r, väikekoovitaja Numenius phaeopus 1r S, väikeluik Cygnus columbianus 5r, lõopistrik Falco subbuteo 2p, soopart Anas acuta 8r, tumetilder Tringa erythropus 10r.

08.05
17:45-19:45 (M.Ots, U.Paal); Järvekaur 44r, Gavia arctica tutkas Philomachus pugnax 20r, randkiur Anthus petrosus 1p, väikekajakas Larus minutus 5r, hallpõsk-pütt Podiceps grisegena 3r3p, söödikänn Stercorarius parasiticus 1r.

08.05
6:45-8:00 (M.Ots, U.Paal, R.Marja, P.Raudsepp); tutkas 416r, Philomachus pugnax tumetilder Tringa erythropus 28r, mudatilder Tringa glareola 250r, järvekaur Gavia arctica 48r, punakurk-kaur Gavia stellata 1r, kalakotkas Pandion haliaetus 1r, piiritaja Apus apus 1r, liivatüll Charadrius hiaticula 4r, väiketüll Charadrius dubius 1p, aul Clangula bhyemalis 8000p, hahk Somateria mollissima 200p.