2014 aasta ränne

11.6.2015 – 2014. aasta hooaja tulemused avaldati ajakirjas Hirundo (0,7 Mb, pdf)

23.11.2014 Hooaja vaatlused on nüüd päevasummadena ka Elurikkuses .

7.11.2014
Selleks hooajaks on rändeloendused lõppenud. Siit leiad esialgsed hooaja summad. Proovime seda kodulehte ka lähiaastatel elus hoida. Siia tuleb millalgi talvel ka hooaja lõplik kokkuvõte.

6.11.2014
Aul Clangula hyemalis 5260r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 1610r.

Siit leiad esialgsed hooaja summad. – samas on võrdlus ka 2009. aasta vastava vaatlusperioodi summadega. 2009. aastal vaadeldi ka detsembris, mis hooaja summasid praktiliselt ei suurendanud.

5.11.2014
Rohukoskel Mergus serrator 164r, aul Clangula hyemalis 5350r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 1280r, kuninghahk Somateria spectabilis 1r (emassulestikus), laisaba-änn Stercorarius pomarinus 1r (+ sterco 1r), leeterisla Calidris alba 1p, mägi-kanepilind Carduelis flavirostris 3p.
Mustvaeras / Common Scoter (Melanitta nigra) Mustvaeras / Common Scoter (Melanitta nigra) Leeterisla / Sanderling (Calidris alba) Leeterisla / Sanderling (Calidris alba)

4.11.2014
Mustvaeras Melanitta nigra 311r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 900r, laisaba-änn Stercorarius pomarinus 1r.

3.11.2014
Hooaja kokkuvõttena peeti Pürksis ettekandeõhtu.

2.11.2014
Ilm oli sant ja ränne olematu. Siiski väikekoskel Mergus albellus 50r, rääkspart Anas strepera 19r ja turteltuviliik Streptoptelia turtur/orientalis 1r.

1.11.2014
Mitmel liigil jällegi hooaja parim ränne: laululuik Cygnus cygnus 106r, siisike Carduelis spinus 870r, jääkoskel Mergus merganser 125r ja väikekoskel Mergus albellus 153r – see peaks olema liigi läbi aegade parim rändesumma Eestis. Lisaks naerukajakas Larus ridibundus 310r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 2050r (hooaja summa 70.000), aul Clangula hyemalis 12.200r ja 21.000p (15.000 Neugrundi madalikul ja 6000 Osmussaare S-madalikul). Hooaja rändurite summa on nüüd 1,9 miljonit – kahte miljonit see hooaeg täis ei saa. Sel hooajal vähe on olnud laglesid ja viupartisid. Lisaks puudu jääb palju kaure ja ilmselt ka aule on jälle varasemast vähem.
jääkoskel/Goosander (Mergus merganser) jääkoskel/Goosander (Mergus merganser) mägi-kanepilind/Twite (Carduelis flavirostris) mägi-kanepilind/Twite (Carduelis flavirostris)

31.10.2014
Rohukoskel Mergus serrator 600r – hooaja summa ületas juba 20.000 isendi piiri! Punakurk-kaur Gavia stellata 171r, väikekajakas Hydrocoleus minutus 300r, kalakajakas Larus canus 800r, valgepõsk-lagle Branta leucopsis 145r, viupart Anas penelope 213r, luitsnokk-part Anas clypeata 23r, aul Clangula hyemalis 11.800r, sõtkas Bucephala clangula 423r, sabatihane Aegithalos caudatus 162r.

Alklaste ränne jätkub: lõunatirk Uria aalge 39r, krüüsel Cepphus grylle 7r. Lisaks kaljukajakas Rissa tridactyla 3r ja laisaba-änn Stercorarius pomarinus 3r. Paiksena 242 väikekajakat Hydrocoleus minutus. Lõunatirgud pesitsevad Põõsaspeast üsna täpselt 200 kilomeetrit kirdes, Soome ranniku saarestikus Loviisa lähedal (Kundast otse põhja). Sealse tirgu asurkonna arvukus püsis pikalt stabiilsena 30 paari ringis, kuni mõned aastad tagasi liigi arvukus hakkas kasvama plahvatuslikult seoses kormorani koloonia tekkega sinna – tirk hakkas pesitsema kormoranipesade vahel (tavaliselt julgevad tirgud pesitseda ainult sügaval kivide all – sobivad pesakohad on suur defitsiit).
Lõunatirk kosklatega (Uriaa aalge & Mergus serrator) Lõunatirk kosklatega (Uriaa aalge & Mergus serrator) Kaljukajakas/Kittiwake (Rissa tridactyla) Kaljukajakas/Kittiwake (Rissa tridactyla)

30.10.2014
Tugevad tuuled hoidsid rännet tagasi viis päeva, kuid täna tuul vaibus ja linnud said jälle startida. Mitmel liigil hooaja parimad rändesummad ja ühtlasi ka vast Eesti läbi aegade suurimad: rohukoskel Mergus serrator 2390r, hallpõsk-pütt Podiceps grisegena 420r, lõunatirk Uria aalge 23r + alk/tirk Alca/Uria 44r.

Lisaks punakurk-kaur Gavia stellata 246r, aul Clangula hyemalis 13.000r, kalakajakas Larus canus 960r, väikekajakas Hydrocoleus minutus 256r, kuninghahk Someteria spectabilis 1r (emassulestikus), laisaba-änn Stercorarius pomarinus 1r.
Kalakajakas/Common gull (Larus canus) Kalakajakas/Common gull (Larus canus) Rohukoskel / Red-breasted Merganser (Mergus serrator) Rohukoskel / Red-breasted Merganser (Mergus serrator)

29.10.2014
Tõmmukajakas Larus fuscus fuscus 2r, Larus fuscus heuglini 1p (juv), laisaba-änn Stercorarius pomarinus 1r (juv, hooaja esimene tume vorm), tutt-tiir Sterna sandvicensis 1r.
Tõmmukajakas Larus fuscus heuglini Tõmmukajakas Larus fuscus heuglini Laisaba-änn/Pomarine Skua dark morph (Stercorarius pomarinus) Laisaba-änn/Pomarine Skua dark morph (Stercorarius pomarinus)

28.10.2014
Rohukoskel Mergus serrator 257r, järvekaur Gavia arctica 38r, kalakajakas Larus canus 422r, kaljukajakas Rissa tridactyla 1 juv r, soopart Anas acuta 21r, mustvaeras Melanitta nigra 158r, laisaba-änn Stercorarius pomarinus 2r, tõmmukajakas Larus fuscus 3r, millest üks ad heuglini/graellsi/inermedius, salu-lehelind Phylloscopus trochilus 1p.

27.10.2014
Mägi-kanepilind Carduelis flavirostris 7p, laisaba-änn Stercorarius pomarinus 1p + Stercorarius sp 2p, meririsla Calidris marinus 1r.
Soopart/ Northern Pintail (Anas acuta) Soopart/ Northern Pintail (Anas acuta) Mägi-kanepilind/Twite (Carduelis flavirostris) Mägi-kanepilind/Twite (Carduelis flavirostris)

26.10.2014
Ränne vaikne, nähtavus kehvapoolne. Liikvel pelaagilise eluviisiga linde: Suula Sula bassana 1ad rändel läände kell 9:30, laisaba-änn Stercorarius pomarinus 1r + Sercorarius sp 2r, koldjalg-hõbekajakas Larus cachinnans 1r (2. kalendriaasta lind – siiani nähtud vaid noorlinde), kalakajakas Larus canus 375r, väikekajakas Hydrocoleus minutus 18r. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus endiselt paiksena.
Hangelind/Snow Bunting (Plectrophenax nivalis) Hangelind/Snow Bunting (Plectrophenax nivalis) Laisaba-änn/Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus) Laisaba-änn/Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus)

25.10.2014
Puna-veetallaja Phalaropus fulicarius 1r, laisaba-änn Stercorarius pomarinus 1r (juv), kaljukajakas Rissa tridactyla 1r (juv), koldjalg-hõbekajakas Larus cachinnans 1r (juv), väikekajakas Hydrocoelus minutus 30r, sarvikpütt Podiceps auritius 1r, lõunatirk Uria aalge 2r, hangelind Plectrophenax nivalis 38r.
Caspian Gull /Koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans) Caspian Gull /Koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans) Grey Phalarope/ Puna-veetallaja (Phalaropus fulicarius) Grey Phalarope/ Puna-veetallaja (Phalaropus fulicarius)

24.10.2014
Kuninghahk Someteria spectabilis 1p emassulestikus, ilmselt juv. Koldjalg-hõbekajakas Larus cachinnans 1r (juv). Salu-lehelind Phylooscopus trochilus endiselt paigal.
Caspian Gull/Koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans) Caspian Gull/Koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans) Kuninghahk /King Eider (Someteria spectabilis) Kuninghahk /King Eider (Someteria spectabilis)

23.10.2014
Tõmmuvaeral Melanitta fusca hea minek ka täna: 3450r. Vaera parvedes ka kaks emassulestikus kuninghahka Someteria spectabilis (kell 11:16 ja 17:38). Lisaks külmalainest tingitud ujupartide ränne: piilpart Anas crecca 105r, luitsnokk-part A. clypeata 82r, rääkspart Anas strepera 15r, soopart A. acuta 11r, sinikael-part A. plathyrhynchos 300r. Lisaks kosklaid liikvel: väikekoskel Mergus albellus 33r, rohukoskel M. serrator 283r ja jääkoskel M. merganser 86r (hooaja parim). Valgeselg-kirjurähn Dendrocopus leucotos 1p (hooaja esimene) ja salu-lehelind Phylloscopus trochilus endiselt paiksena.
Vaata ka hooaja summasid.

Salu-lehelind/ Willow Warbler (Phylloscopus trochilus) Salu-lehelind/ Willow Warbler (Phylloscopus trochilus) Väikekosklad/Smew (Mergus albellus) Väikekosklad/Smew (Mergus albellus)

22.10.2014
Hooaja parim ränne tõmmuvaeral Melanitta fusca: 7960r ja liigi hooaja summa ületas 60.000 isendi piiri. Lisaks sinikael-part Anas plathyrhynchos 390r, laululuik C. cygnus 54r + Cygnus sp 122r.
laululuik/Whooper Swan (C. cygnus) laululuik/Whooper Swan (C. cygnus) Sinikael-part/Mallard (Anas plathyrhynchos) Sinikael-part/Mallard (Anas plathyrhynchos)

21.10.2014
Valgepõsk-lagle Branta leucopsis 740r, väikekoskel Mergus albellus 90r (hooaja parim), aul Clangula hyemalis 7120r, sarviklõoke Eremophila alpestris 4r.
Kanadalagle/Canadian Geese (Branta canadensis) Kanadalagle/Canadian Geese (Branta canadensis) juv merirüdi/Purple Sandpiper (Calidris maritima) juv merirüdi/Purple Sandpiper (Calidris maritima)

20.10.2014
Hahk Someteria mollissima 220r, sõtkas Bucephala clangula 585r, änn Stercorarius sp 3r, salu-lehelind Phylloscopus trochilus 1p (paigal ka 21. ja 22.10).

18.10.2014
Jää/tundrakaur Gavia immer/adamsi 1r kell 8:00. Rohukoskel Mergus serrator 600r – liigi hooaja summa ületas 15.000-de piiri.
1st-winter Caspian Gull (Larus cachinnans) 1st-winter Caspian Gull (Larus cachinnans) Sõtkad/Goldeneyes (Bucephala clangula) Sõtkad/Goldeneyes (Bucephala clangula)

17.10.2014
Hooaja parim ränne järvekauril Gavia arctica: 680r + Gavia sp 187r. Järvekaure liigub tavalislt tunni võrra päikesetõusu ajal, kuid täna esines ka järsk möödumine kella 15:00-16:00 paiku – hommikul startinud kaurid jõudsid siis siia võib-olla Karjala järvedelt Soomest ja Venemaalt. Noori järvekaure on siiani väga vähe olnud. Punakurk-kauril on olnud noori linde suhteliselt palju rohkem. Lisaks täna rändel rohukosklaid Mergus serrator 390 ja laululuik Cygnus cygnus 89r (hooaja parim ja esimene noor laululuik rändel). Hani ja lagle paistab läbi olevat. Mustlaglede Branta bernicla arv jäi sel hooajal väga tagasihoidlikuks (ca 30.000) – kust ja millal põhimass möödus, jäi mõistatuseks. Viimastel päevadel on siia kanti ilmunud suured (hall)rästa parved. Paiksete suurte kajakate massiline esinemine jätkub, nende hulgas jätkuvalt tõmmukajakaid ja koldjalg-hõbekajakaid.
Must-lepalind /Black Redstart (Phoenicurus ochruros) Must-lepalind /Black Redstart (Phoenicurus ochruros) Plenty of large gulls Plenty of large gulls

16.10.2014
Rohukoskel Mergus serrator 500r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 1700r, karvasjalg-viu Buteo lagopus 13r ja hooaja esimene hangelind Plectophenax nivalis. Üle pika aja nähti änni (jäi liigini määramata). Lindude koguarv sellel hooajal ületas 1,8 miljoni piiri.

15.10.2014
Järvekaur Gavia arctica 593r (hooaja parim) + gavia sp 266r, valgepõsk-lagle Branta leucopsis 6400r, sinikael-part Anas plathyrhynchos 346r (hooaja parim), aul Clangula hyemalis 14.800r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 3070r (liigi hooaja summa ületas 50.000 piiri), meririsla Calidris maritima 3p, koldjalg-hõbekajakas Larus cachinnans 5p, tõmmukajakas L. fuscus 2p (juv), kaljukajakas Rissa tridactyla 1r (juv).
väike-lehelind/chiffchaff Phylloscopus collybita väike-lehelind/chiffchaff Phylloscopus collybita Kittwake/kaljukajakas Rissa tridactyla Kittwake/kaljukajakas Rissa tridactyla

14.10.2014
Hooaja parimad mitmel liigil: rohukoskel Mergus serrator 985r, sinikael-part Anas plathyrhynchos 300r, kaelushakk Corvus monedula 490r. Hooaja esimene sooräts Asio flammeus. Lisaks viupart A. penelope 1120r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 705 r. Auli hooaja summa ületas 200.000 piiri.
Sooräts/ Short-eared Owl (Asio flammeus) Sooräts/ Short-eared Owl (Asio flammeus) Rohukoskel/Red-breasted Merganser (Mergus Serrator) Rohukoskel/Red-breasted Merganser (Mergus Serrator)

13.10.2014
Rohukoskel Mergus serrator 730r (hooaja parim), valgepõsk-lagle Branta leucopsis 7900r (hooaja summa ületas 100.000 piiri), suur-laukhani Anser albifrons 1380r, rukkirääk Crex crex 1p.

12.10.2014
Mitmekesine rändepäev: järvekaur Gavia arctica 447r (hooaja parim), hallpõsk-pütt Podiceps grisegena 51r 118p, kormoran Phalacrocorax carbo 1790r (hooaja parim), laululuik C. cygnus 56r, valgepõsk-lagle Branta leucopsis 20.250r, merivart Aythya marila 1330r, tuttvart A. fuligula 600r, aul Clangula hyemalis 20.180r, kaelustuvi Columba palumbus 2040r. Haruldasematest lindudest kuninghahk Someteria spectabilis 1 isane ad rändel.
Rabapistrik/Peregrine (Falco peregrinus) Rabapistrik/Peregrine (Falco peregrinus) A morning in Põõsaspea A morning in Põõsaspea

11.10.2014
Udustele päevadele järgnes lõpuks veidi paremat rännet: Tundrakaur Gavia adamsi 1 ad r, järvekaur G. arctica 400r (hooaja parim), punakurk-kaur G. stellata 200r, rohukoskel Mergus serrator 360r, hallhani Anser anser 36r, tundrarüdi Calidris alpina 35r, raudkull Accipiter nisus 54r (hooaja parim), roo-loorkull Circus aeruginosus 1r, sookiur Anthus pratensis 390r. Palju paikseid kajakaid viimastel päevadel (4000-5000p), nende hulgas tõmmukajakaid ja koldjalg-hõbekajakaid päeviti mitmeid.

8.10.2014
Rändel vaid 3200 lindu, millest tõmmuvaeras Melanitta fusca 1085r. Koldjalg-hõbekajakas Larus cachinnans 1 rändel.
Yellowhammer (Emberiza citrinella) Yellowhammer (Emberiza citrinella) 1st-winter Caspian Gull (Larus cachinnans) 1st-winter Caspian Gull (Larus cachinnans)

7.10.2014
Ränne täna väga nõrk, mainimisväärsetest liikvel merivart Aythya marila 690r, ja tõmmuvaeras Melanitta fusca 795r. Hooaja esimene kahlajateta päev. Samuti üle pika aja esimene päev ilma ännideta. Tiiru on kohatud viimati 2. oktoobril (tutt-tiir).

6.10.2014 – peamiselt aule
Täna võis tõdeda ainult eilse rände riismeid – väikeseid salkasid, mid olid eile sunnitud kuhugi lähedale puhkama jääma. Lõviosa ränduritest olid aulid Clangula hyemalis – 25400 isendit. Lisaks tõmmuvaeras Melanitta fusca 990r, laisaba-änn Stercorius pomarinus 2r, tõmmukajakas Larus fuscus heuglini(/graellsi/intermedius) 2p.
Sabatihane/Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus) Sabatihane/Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus) Larus fuscus heuglini/graellsi/intermedius (adult) Larus fuscus heuglini/graellsi/intermedius (adult)

5.10.2014 – pardid ja lagled
Praktiliselt täpselt sama äge linnupäev kui eile – 88.780 rändurit. Aulid Clangula hyemalis jätkasid ka täna, päevasumma 44.850r. Hanesid ja laglesid rändel kokku 30.000, millest valgepõsk-lagle Branta leucopsis 18200r (hooaja parim) ja suur-laukhani Anser albifrons 2300r (hooaja parim). Hanedel-lagledel paistab olevat hea pesitsusedukus tänavu, noorte osakaal on kõrge. Lisaks hooaja parimad tõmmuvaeral Melanitta fusca 5650 isendiga ja väikeluigel Cygnus columbianus 44 isendiga. Rohukoskel Mergus serrator 505r ja hooaja summa ületas 10.000-de piiri.

4.10.2014 – massiliselt parte
Kas ilm või isegi EuroBirdWatch pani linnud massiliselt liikvele. Hommik hakkas peale paksu pilvisusega ja ränne oli üsna vaikne. Märkamatult ränne aga hakkas hoogu sisse võtma ja mingil hetkel parvesid hakkas mööduma ilma igasuguste intervallideta. Seda oli tõestamas päeva jooksul ka oma 60-70 linnuhuvilist. Päevast kujunes lõpuks hooaja parim rändepäev 88700 isendiga ja hooaja summa on nüüd 1,5 miljonit. Hooaja parimad summad olid täna aulil Clangula hyemalis (58.500), tõmmuvaeral Melanitta fusca (5500) ja viupardil Anas penolope (6290). Lisaks punakurk-kaur Gavia stellata 720r, valgepõsk-lagle Branta leucopsis 6800r, soopart A. acuta 1052r, merivart A. marila 2300r, plüü Pluvialis squaterola 32r, tundrarüdi Calidris alpina 133r, merisk Haematopus ostralegus 1r.
Aul / Long-tailed Duck (Clangula hyemalis) Aul / Long-tailed Duck (Clangula hyemalis) 5 liiki parte/ 5 species of ducks 5 liiki parte/ 5 species of ducks
EuroBirdWatch 2014 EuroBirdWatch 2014 Valgepõsk-lagle (Branta leucopsis) Valgepõsk-lagle (Branta leucopsis)

3.10.2014
Punakurk-kau Gavia stellata 1040r, laisaba-änn Stercorarius pomarinus 1r, rukkirääk C. crex 1p, võsa-ritsiklind Locustalla naevia 1p. Merivart Aythya marila 1070r, liigi hooaja summa nüüd juba 40.000. Hooaja summad liikide ja pentaadide kaupa saad alla laadida siit
Lapland Bunting (Calcarius lapponicus) Lapland Bunting (Calcarius lapponicus) Staff in action Staff in action

2.10.2014
The 2014 project is steadily marching on. By the end of September we have registered 1.325 million arctic migrants, very much the same as in 2009. However the percentage of young birds has been surprisingly low so far and we hope many birds to still arrive. Among the species with markedly higher numbers this year (vs 2009) are Gadwall Anas strepera, Shoveler Anas clypeata and Scaup Aythya marila whereas clearly lower numbers have been recorded for Slavonian Grebe Podiceps auritus, Red-necked Grebe P. grisegena and Black Tern Chlidonias niger. The migration of waders has been somewhat disappointing as the total is less than half compared with 2009. So far the most exceptional feature has been the influx of Pomarine Skuas Stercorarius pomarinus with 64 individuals – in most autumns the species is not encountered at all.

1.10.2014
Valgepõsk-lagle Branta leucopsis 20550r, viupart Anas penelope 3750r, soopart A. acuta 830r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 2230r, punakurk-kaur Gavia stellata 1110r, hooaja summa ületas liigil 10.000 piiri. Lisaks kaljukajakas Rissa tridactyla 1 juv p, laisaba-änn Stercorarius pomarinus 5r 1p, leeterisla Calidris alba 2r, hiireviu B. buteo 22r, sabatihane Aegitahlos caudatus 880r, sinitihane Parus caeruleus 110r.
Kittiwake (Rissa tridactyla) Kittiwake (Rissa tridactyla) Dunlins (Calidris alpina) Dunlins (Calidris alpina)

30.9.2014 – geese started
Wind changed direction to north after a warm week with westerly winds. This gave a big boost to geese migration with culmination just before sunset. On the top of that, we, the observers, were honored by the presence of Ole Thorup, a great ornithologist from Denmark.

The significant totals of the day included Brent Goose Branta bernicla 17700 (one Black Brant B.b.nigricans), Barnacle Goose B. leucopsis 17250 + unidentified geese 13070, Dunlins Calidris alpina + unidentified waders 520, Pomarine Skua Stercorarius pomarinus 7, Arctic Skua S. parasiticus 7, Little Gull Hydrocoleus minutus 106, Common Gull L. canus 1800, Guillemot Uria aalge 12. Seasons first flock of four Bewick’s Swans Cygnus columbianus was recorded.
juvenile Brent Geese (Branta bernicla) juvenile Brent Geese (Branta bernicla) Adult Black-throated Diver moulting into the winter plumage Adult Black-throated Diver moulting into the winter plumage
Juvenile male Hen Harrier (Circus cyaneus) Juvenile male Hen Harrier (Circus cyaneus) Adult male Sparrowhawk (Accipiter nisus) Adult male Sparrowhawk (Accipiter nisus)

29.9.2014
Mitmel liigil hooaja parimad summad: järvekaur Gavia arctica 216r, hahk Someteria mollissima 980r (peamiselt isased), aul Clangula hyemalis 4120r, raudkull Accipiter nisus 29r. Hooaja esimesed karvasjalg-viud Buteo lagopus 2r. Lisaks punakurk-kaur G. stellata 885r, rohukoskel Mergus serrator 534r, merivart Aythya marila 1350r, hallpõsk-pütt Podiceps grisegena 76r, mustlagle Branta bernicla 1130r, meririsla Calidris maritima 2r, laisaba-änn Stercorarius pomarinus 5r 1p, randtiir Sterna paradisaea 9r + sterna sp 5r. Noarootsis on viimastel päevadel vaadeldud mitmeid vööt-lehelinde.
Red-breasted Merganser (Mergus serrator) Red-breasted Merganser (Mergus serrator) Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus) Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus)

28.9.2014
Laisaba-änn Stercorarius pomarinus 2 juv r, pikksaba-änn S. longicaudus 1 juv r, koldjalg-hõbekajakas Larus cachinans 1p (1. ka). Merivart Aythya marila 1500r, punakurk-kaur Gavia stellata 700r.

27.9.2014
Caspian Gull Larus cachinnans – a juvenile bird migrated east after staying some minutes on a rock. The phenomenal occurrence of Pomarine Skuas Stercoraius pomarinus is still going on – five identifyed birds passed the cape today. Also a juvenile Long-tailed Skua S. longicaudus made its autumn journey.
Põõsaspea is a popular birdwatching site! Põõsaspea is a popular birdwatching site! Caspian Gull (Larus cachinnans) Caspian Gull (Larus cachinnans)

26.9.2014
Another nice day of Great Scaups Aythya marila: 2050 birds passed the cape. Season’s best for Red-throated Divers Gavia stellata: 1188 individuals. Black-throated Diver G. arctica made much slighter effort: 72 birds. Additionally a local Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus.

24.9.2014
Today the influx of Pomarine Skuas Stercorarius pomarinus slowed down: 3 juveniles were recorded (+5 unidentified Skuas). The surprise of the day was Grey Phalarope Phalaropus fulicarius, which passed us with three Ringed Plovers. Good amounts of migrating Dunlins Calidris alpina (495), Long-tailed Tits Aegithalos caudatus (270) and Jays Garrulus glandarius (473) were registered.

Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus) Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus) White-tailed Eagle White-tailed Eagle Ringed Plover and Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius) Ringed Plover and Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius) Jay (Garrulus glandarius) Jay (Garrulus glandarius)

Thirteen weeks of the season has passed. Discover the numbers of migrants in 5-day periods here.

23.9.2014
Laisaba-änn Stercorarius pomarinus 1 ad ja 30 juv r, söödikänn S. parasiticus 2r, pikksaba-änn S. longicaudus 1r, lisaks Stercorarius sp. 12r. Lisaks ristpart T. tadorna 4r, piilpart Anas crecca 1250r, aul Clangula hyemalis 3010r (hooaja parim), leeterisla Calidrus alba 6r, kalakajakas Larus canus 1040r (hooaja parim), sookurg G. grus 2632r, rabahani Anser fabalis 270r (hooaja parim), lühinokk-hani A- brachydactula 2r.

Adult Pomarine Skua Adult Pomarine Skua Juvenile Pomarine Skua Juvenile Pomarine Skua

22.9.2014
Punakurk-kaur Gavia stellata 952r (hooaja parim), järvekaur G. arctica 65r, laisaba-änn Stercoraius pomarinus 1 juv r.

21.9.2014
With 2800 Greater Scaups Aythya marila today, season’s total of Scaups reached 30.000. A moderate headwind prevented any spectacular migration and besides the Scaup, just 360 Red-throated Divers are worth to mention. On the other hand the headwind forced the sea-crossing passerines to fly low and we’ve seen some variety of them which isn’t too common at Põõsaspea. The most common of them today was Meadow Pipit Anthus pratensis with 200 individuals, but even the tiny Goldcrests can make it over the sea and some tired flyers tried to land on the first possible places such as our tripods. However nicest surprise for the day was an Eagle Owl sitting on the treetops at the cape – a good while after the sunrise.

Eagle Owl mobbed by a Crow Eagle Owl mobbed by a Crow Nutcracker (Nucifraga caryocatactes) Nutcracker (Nucifraga caryocatactes)

20.9.2014
Merivart Aythya marila 6860r, musträhn Dryocopus maritius 13r, sookiur Anthus pratensis 105r, pasknäär Garrulus glandarius 300r. Hooaja esimesed suur-laukhaned Anser albifrons (22r). Lisaks laisaba-änn Stercorarius pomarinus 2r (juv) ja vaenukägu Upupa epops 1r.
Hoopoe (Upupa epops) Hoopoe (Upupa epops) Kestrel (Falco tinnunculus) Kestrel (Falco tinnunculus)

19.9.2014 – another busy day
In the last days we have witnessed nice migration of Greater Scaups Aythya marila. Today it got even better: 8000 Scaups were recorded (season’s best; additionally 1300 Aythya sp). Tufted Ducks A. fuligula assisted with 1000 individuals. Divers accelerated their migration too: the sum of Red-throated Diver Gavia stellata reached 450 birds, being season’s best as well. Long-tailed Ducks Clangula hyemalis are just starting their migration: 375 individuals – adult males mainly. Terrestrial birds were present too. A flock of three Three-toed Woodpeckers Picoides tridactylus made U-turn in the tip of Põõsaspea cape. Since the beginning of season the total of waterbirds reached 1,2 million now.

Greater Scaups & Tufted Ducks (Aythya marila et fuligula) Greater Scaups & Tufted Ducks (Aythya marila et fuligula) A very focused seawatcher A very focused seawatcher

18.9.2014
Hooaja parimad päevasummad: mustlagle Branta bernicla 1700r, viupart Anas penelope 5350r, merivart Aythya marila 3400r (+s Aythya sp 625), tuttvart A. fuligula 1260r, punapea-vart A. ferina 15r, aul Clangula hyemalis 74r. Lisaks soopart Anas acuta 753r.

17.9.2014
Punakurk-kaur Gavia stellata 320r (hooaja parim), järvekaur G. arctica 34r, rabahani Anser fabalis 35r, valgepõsk-lagle Branta leucopsis 5500r (hooaja parim), mustlagle B. bernicla 193r, merivart Aythya marila 2076r (hooaja parim), tõmmuvaeras Melanitta fusca 1446r, väike-koovitaja Numenius phaeopus 1r, sabatihane Aegithalos caudatus 67r.
Tree Creeper (Certhia familiaris) Tree Creeper (Certhia familiaris) Adult Red-throated Diver (Gavia stellata) Adult Red-throated Diver (Gavia stellata)

16.9.2014
Punakurk-kaur Gavia stellata 290r, järvekaur G. arctica 54r.

15.9.2014
Pikksaba-änn Stercorarius longicaudus 1 juv W, Lääne-mustlagle Branta bernicla hrota 1r.

14.9.2014
Siberi/ameerika tõmmuvaeras Melanitta deglandi 1 isane rändel kell 12.55. Häid fotosid ei saadud, kuigi lind möödus suhteliselt lähedalt tõmmuvaerastega koos.

Hoogne rändepäev, hooaja parimad: rohukoskel Mergus serrator 580r, jääkoskel M. merganser 43r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 2570r, punakurk-kaur Gavia stellata 250r, sookurg G. grus 2860r, musträhn Dryocopus martius 20r.
Red-breasted Merganser (Mergus serrator) Red-breasted Merganser (Mergus serrator) Black Woodpecker (Dryocopus martius) Black Woodpecker (Dryocopus martius)

13.9.2014
After some days of fog, clear visibility returned and the northeasterly wind led to a good day at the migration front. The continuous observing between 6:30 and 20:30 resulted in over 30.000 migrating birds. Common Scoter Melanitta nigra was still well presented with 20.000 individuals (best in September), mostly adult females. The total of Common Scoters exceeded already 0,8 million in this season! Also wealthy number of 4500 dabbling ducks were recorded, mostly Wigeon Anas penelope (2700). The first wave of Cranes G. grus crossing the Gulf of Finland reached Põõsaspea in the late evening: 1800 birds in 20 flocks, the last ones reached the mainland in quite dark and there was probably more to come in the following night. Also worth mentioning: 279 Red-breasted Mergansers Mergus serrator, 13 Arctic Skuas Stercorarius parasiticus, and the season’s first Barnacle Geese Branta leucopsis (8) and Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus. The latter can be regarded as early one. Terrestrial birds are becoming active as well. We recorded 6 Ospreys Pandion haliaetus and 4 Black Woodpeckers Dryocopus maritius among others.
Cranes (G. grus): 16 adults, 4 juveniles Cranes (G. grus): 16 adults, 4 juveniles Common Scoter (Melanitta nigra) Common Scoter (Melanitta nigra)

10.9.2014
The day was quite busy in spite of quite a foggy weather. Wigeons Anas penelope showed up with season’s best, 3370 birds. Scaups Aythya marila continued with nice migration seen also in former days: 867 birds today. Geese are definitely a sign of well proceeding autumn. First Bean Geese (2) yesterday made us feel the approaching autumn and today, real autumn was here: first flock of Brent Geese Branta bernicla was sighted. One could expect a first flock meaning 3 or 4 birds, but no, it included 130 Brent Geese. Brent Goose is a species with breeding range lying at least 3000 km away from here. It is a real Siberian breeding species (Siberia is Asian part of Russia). Also some (10) Long-tailed Ducks Clangula hyemalis were recorded. Although some summer spending Lt-Ducks have been seen, these were probably first comers from Russia.

Northern Pintail (Anas acuta) Northern Pintail (Anas acuta) Wigeons, Shovelers & Pintails Wigeons, Shovelers & Pintails

9.9.2014
Merivart Aythya marila 1275r + Aythya sp 533r, tuttvart A. fuligula 471r, teise aasta koldjalg-hõbekajakas Larus cachinnans 1r. Esimese aasta karbuskajakas Larus melanocephalus mõnda aega paiksena.
Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) Mediterranean Gull (Larus melanocephalus)

8.9.2014
Puankurk-kaur Gavia stellata 270r (hooaja parim), merivart Aythya marila 1790r + Aythya sp 400r (hooaja parim), tuttvart A. fuligula 420r, punapea-vart A. ferina 7r, tuuletallaja Falco tinnunculus 11r. Hooaja esimesed rabahaned Anser fabalis (2r).

7.9.2014
Jõgitiir Sterna hirundo 70r (+ Sterna sp 79r) ja hooaja summa liigil on nüüd 10.000 (+ Sterna sp 8000). Lisaks hallpõsk-pütt Podiceps grisegena 67r, merisk Haematopus ostralegus 41r, mustvaeras Melanitta nigra 9500r – üle kümnetuhandelisi päevi ei tulegi ehk enam.

6.9.2014
Ida-mustvaeras Melanitta americana 1r (isane) kell 11:25. Hooaja parimad päevasummad: kormoran Phalacrocorax caarbo 1506r ja jääkoskel Mergus merganser 50r. Jõgitiire Sterna hirundo ja määramata tiire rändel veel 125 isendit. Hooaja esimene randkiur Anthus petrosus ja tundrakiurud A. cervinus (2r).

4-5.9.2014
No birds. :-(

3.9.2014
Ten weeks of the season has passed. Discover the numbers of migrants in 5-day periods here.

2.9.2014
Punakurk-kaur Gavia stellata 116r, ka noori linde juba hulgi. Vaatlusvarju puudumisel meisterdati sügise marude vastu liigutatav seinake.
The new shelter The new shelter Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus) Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus)

1.9.2014 – one million reached!
Today, seasons sum of all migrants reached one million birds – two weaks earlier than in 2009. Of this, 75 % have been Common Scoters Melnaitta nigra. This landmak was much celebrated by birds themselves: Black Scoter Melanitta americana passed the cape at 15:40. Season’s sum of Teal Anas crecca reached already 20.000!
Common Scoter (Melanitta nigra) Common Scoter (Melanitta nigra) Northern Pintail (Anas acuta) Northern Pintail (Anas acuta)

31.8.2014
Mustvaeras Melanitta nigra 16.000r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 1200r*Pikksaba-änn* Stercorarius longicaudus 1 juv r.

30.8.2014
Piilpart Anas crecca 1360r, viupart A. penelope 800r, mustvaeras Melanitta nigra 15800r, leeterüdi Calidris alba 10r (juv). Punakurk-kaur Gavia stellata 75r, järvekaur G. arctica 40r. Tiirud hakkavad ära kaduma, täna veel 85 tiiru, peamiselt jõgitiirud.

29.8.2014 – ujuparte üha rohkem
Hooaja parimad: soopart Anas acuta 1650r ja viupart A. penelope 2010r. Lisaks piilpart A. crecca 800r, mustvaeras Melanitta nigra 23.000r, tõmmuvaeras M. fusca 710r, hallpõsk-pütt Podiceps grisegena 74r, merisk Haematopus ostralegus 136r.

Pudi-padi oli ka: Laisaba-änn Stercorarius pomarinus 1 ad rändel kell 9:30, kuninghahk Someteria spectabilis rändel 1 isane (2. ka) kell 20:30.

28.8.2014 – liikvel emased mustvaerad
Emaste mustvaeraste Melanitta nigra massiline ränne hakkas peale sel hooajal varakult – tavaliselt see toimub alles septembris. Liigi summa oli täna 44.000, millest emaseid 90 % (sugu määrati 21,000 isendil). Rändel lisaks: kaurid Gavia 120r, viupart Anas penelope 780r, soopart A. acuta 540r, tõmmuvaeras M. fusca 907r, ännid Stercorarius 12r, randtiir Sterna paradisaea 4r.
Teals (Anas crecca) Teals (Anas crecca) A juvenile Arctic Tern (Sterna paradisaea) A juvenile Arctic Tern (Sterna paradisaea)

27.8.2014 – veidi ujuparte
Piilpart Anas crecca 890r, soopart A. acuta 407r, luitsnokk-part A. clypeata 375r, viupart A. penelope 540r, rägapart A. querquedula 3r. Lisaks tõmmukajakas Larus fuscus 17r. Kahe viimase päeva jooksul mustvaera isaste ülekaal on muutunud kiiresti emaste ülekaaluks.

26.8.2014
Vihmapäev, ränne hooaja nõrgimaid. Siiski luitsnokk-part Anas clypeata 284r ja soopart A. acuta 385r. Lisaks randtiir Sterna paradisaea 2r.

25.8.2014
Today, in rainy weather 3685 Common Teals Anas crecca passed the site in 176 flocks. The biggest flock consisted of 125 Teals. This was probably all time best migratory sum for the species in Estonia. Also other dabbling ducks were on the move: Shoveler A. clypeata 490, Pintail A. acuta 420, Wigeon A. penelope 243. Rainy weather has forced waders to stop in relatively good numbers, eg. 135 Ringed Plovers Charadrius hiaticula were counted, of which 10 % were juveniles.
Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea) Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea) Ringed Plover (Charadrius hiaticula) Ringed Plover (Charadrius hiaticula)

24.8.2014
Soopart Anas acuta 248r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 430r, plüü Pluvialis squaterola 77r. Neeme tippu oli kogunenud hulgi naerukajakaid Larud ridibundus : 2125p, millest umbes 45 % olid noored linnud.

23.8.2014
Mornel Charadrius morinellus 1r, punakurk-kaur Gavia stellata 74r, kormoran Phalacrocorax carbo 955r.

22.8.2014
Tutt-tiir Sterna sandwichensis 140r.

21.8.2014
Söödikänn Stercorarius parasiticus 18r (hooaja parim), kalakajakas Larus canus 910r, tutt-tiir Sterna sandvichensis 150r, kõvernokk-rüdi Calidris ferruginea 17r ja hooaja esimene rabapistrik Falco peregrinus rändel.

18.8.2014
Liivatüll Charadrius hiaticula 193r, plüü Pluvialis squaterola 137r, ristpart T. tadorna 13r, piilpart Anas crecca 1425r, mustvaeras Melanitta nigra 13000r, jõgitiir Sterna hirundo 790r.

17.8.2014
Hooaja parimad päevasummad: hallpõsk-pütt Podiceps grisegena 113r, kalakajakas Larus canus 860r, mänsak Nucifraga caryocatactes 19r, põhjatihane Parus montanus 70r.

16.8.2014
Piilpart Anas crecca 2314r – hooaja ülekaalukalt parim päevasumma sellel liigil. Hooaja parimad ka hallpõsk-pütil Podiceps grisegena 64r ja jõgitiirul Sterna hirundo 790r (+ Sterna sp 265r). Lisaks liivatüll Charadrius hiaticula 87r, naerukajakas Larus ridibundus 900r, sinikael-part A. plathyrhynchos 106r. Põhjatihasel on ilmselt käivitumas invasioon.

15.8.2014
Seven weeks of the season has passed. Common Scoter Melanitta nigra has been ca 10 % more abundant than during similar period in 2009. Discover the numbers of migrants in 5-day periods here.

14.8.2014
Koldjalg-hõbekajakas Larus cachinnans 1r (1ka), hetke paiksena, eri lind kui eelmisel päeval nähtud kolm isendit.

13.8.2014
Koldjalg-hõbekajakas Larus cachinnans 2r 1p, kõik esimese kalendriaasta linnud.

Larus cachinnans no1 Larus cachinnans no1 Larus cachinnans no3 Larus cachinnans no3

12.8.2014
Hooaja parimad päevasummad: luitsnokk-part Anas clypeata 106r, piilpart A. crecca 418r.

11.8.2014
Liikuma hakkas merivart Aythya marila – 460r. Lisaks soopart Anas acuta 44r (hooaja parim), jõgitiir Sterna hirundo 600r (randtiir S. paradisaea 1r), tõmmuvaeras Melanitta fusca 570r, hõbehaigur Egretta alba 26r.

10.8.2014 – vaeraste lõpmatu voog
Mustvaera Melanitta nigra isalinnud pole öelnud oma lõplikku sõna: 28,350r. Hooaja parimad päevasummad: merisk Haematopus ostralegus 700r, liivatüll Charadrius hiaticula 305r. Lisaks tiire Sterna spp 900r ja tundrarüdi Calidris alpina 537r.

9.8.2014
Hooaja parimad päevasummad: merisk Haematopus ostralegus 544r, väikekoovitaja Numenius phaeopus 71r, tutkas Philomachus pugnax 27r ja hallpõsk-pütt Podiceps grisegena 62r. Lisaks mustlagle Branta bernicla 1r, jõgitiir Sterna hirundo + Sterna sp 570r, randtiir Sterna paradisaea 2r.

Pikksaba-änn Stercorarius longicaudus 2 ad W kell 21:25.

8.8.2014
Hallpõsk-pütt Podiceps grisegena 44r, vöötsaba-vigle Limosa lapponica 115r. Hooaja esimene soo-loorkull Circus pygargus rändel. Esimene noor tundrarüdi Calidris alpina.

7.8.2014 – vaikus
Augusti vaikne periood on kätte jõudnud. Pardid ja muud hanelised sulgivad tiibasid, noort kurvitsat on veel vähe. Esimene päev sel hooajal, kui enam randtiiru ei kohatud. Hooaja parim merikajakal Larus marinus (17r) ja söödikännil Stercorarius parasiticus (3r). Hooaja esimesed plütid Limicola falcinellus rändel (2) – liiki näeb vähe rändel sügiseti.

6.8.2014
Punajalg-pistrik Falco vespertinus rändel kolm isendit. Hõbehaigur Egretta alba 17r, kormoran Phalacrocorax carbo 1400r, hiireviu B. buteo 53r. Rändel hooaja esimene väikepistrik F. columbarius ja välja-loorkull Circus cyaneus.

5.8.2014
Hooaja parim ränne kormoranil Phalacrocorax carbo (950r). Punajalg-pistrik Falco vespertinus ööbis neeme tipus kivil ja oli hommikul mõnda aega paiksena.

Five weeks of the season has passed. Discover the numbers of migrants in 5-day periods here.

4.8.2014
Hooaja parim ränne kormoranil Phalacrocorax carbo (729r), mustviirel Chlidonias niger (10r), soopardil Anas acuta (21r), merivardil Aythya marila (20r). Mustvaerast Melanitta nigra rändel 28,000 ja hooaja summa ületas sellel liigil poole miljoni piiri. Lisaks ristpart T. tadorna 34r, naerukajakas Larud ridibundus 927r, tõmmuvaeras M. fusca 855r.

Vaikselt hakkavad liikuma ka röövlinnud: näha raudkulle ja viusid. Täna muuhulgas ka paikne punajalg-pistriku Falco vespertinus noorlind. Too lendas kehva võitu ja varast aega arvesse võttes võib arvata, et on lähedal sündinud.

Common Buzzard (B. buteo) Common Buzzard (B. buteo) Red-footed Falcon (Falco vespertinus) Red-footed Falcon (Falco vespertinus)

3.8.2014
Tiirudel hooaja parim päev, jõgitiir Sterna hirundo 325r ja määramata tiir Sterna sp 570r. Hooaja parim ka tõmmuvaeral Melanitta fusca – 1383r. Lisaks mustvaeras Melanitta nigra 30,400r ja vööt-käbilind 1r.
Flock of Velvet Scoters (Melanitta fusca) Flock of Velvet Scoters (Melanitta fusca) Great Egrets (Egretta alba) Great Egrets (Egretta alba)

2.8.2014
Mustvaera Melanitta nigra massiränne käivitus uuesti, 19,960r. Lisaks hallpõsk-pütt Podiceps grisegena 53r. Pudi-padi esindas kaljukajakas Rissa tridactyla: 1ad suunaga NW.

Juulikuu 2014 sarnanes partide rändesummade poolest 2009. aastaga. Sellgelt vähem on nüüd näha olnud kaure, ristparte ja enamikke kurvitsaid. Ännide, tiirude, viireste ja kajakate rändesummad on olnud 15-50 % tagasihoidlikumad 2009. aastaga võrreldes. Selgelt arvukam on 2014. aasta juulis olnud tuttpütt (585 vs. 1440).

Total sums of many monitored species were similar in July 2014 compared with those of 2009. This applies especially to the ducks. In 2014, the numbers of most wader species have been clearly lower than in 2009. As well as terns and gulls show 15-50 % lower numbers compared with July of 2009.

1.8.2014 – mitmekesine ränne
Hooaja parimad mitmel liigil: merisk Haematopus ostralegus 294r, liivatüll Charadrius hiaticula 17r, plüü Pluvialis squaerola 132r, leeterüdi Calidris alba 13r, tundrarüdi C. alpina 1675r, mustviires Chlidonias niger 7r, kormoran Phalacrocorax carbo 563r. Lisaks tõmmuvaeras Melanitta fusca 483r, vöötsaba-vigle Limosa lapponica 578r.

Harulduste lahtrisse kanti prillvaeras Melanitta perspicillata 1 isane rändel (kell 15:23).

31.7.2014
Kahlajaid hakkas jälle liikuma, esimest korda rohkem ka tikutajaid, plüüsid ja liivatülle. Vaeras peab endiselt pausi või on isegi läbi. Liivatüll Charadrius hiaticula 26r, plüü Pluvialis squaterola 21r, põldrüüt P. apricaria 19r, leeterisla Calidris alba 3r, tundrarüdi C. alpina 885r, tikutaja G. gallinago 11r, väikekoovitaja Numenius phaeopus 54r, jõgitiir Sterna hirundo 388r (hooaja parim)+ Sterna sp 396r, randtiir hakkab läbi saama: 3r, väiketiir S. albifrons 11r (hooaja parim), piilpart Anas crecca 331r, tõmmuvaeras Melanitta fusca 393r.

30.7.2014
Punajalg-tilder Tringa totanus 17r, suurrisla Calidris canutus 197r, naerukajakas Larus ridibundus 1050r, jõgitiir Sterna hirundo 260r + sterna sp 232r, randtiir S. paradisaea 13r.
2nd cy Arctic Skua (Stercorarius parasiticus) 2nd cy Arctic Skua (Stercorarius parasiticus)

28.7.2014
Vaikne aeg jätkub. Kui midagi mainida, siis tõmmuvaeras Melanitta fusca 240r ja jõgitiir Sterna hirundo 211r (hooaja parim).

27.7.2014
Pool miljonit rändurit on nüüd sellel hooajal kokku loetud. Põõsaspea linnurände kohta on nüüd ka ETV uudis (Aktuaalne kaamera 26.7) järelvaadatav ERR-i kodulehel.
Rändel 2 vööt-käbilindu Loxia leucoptera ja 6 väiketiiru Sternula albifrons.

26.7.2014 – leitsaku kaasnähtus
Leitsak saabus lõpuks sisemaalt ka mere äärde. Lindudel paistab nüüd siesta olevat. Tuul on täielikult vaibunud ja meri soojenenud. Sellega seoses võib palja silmaga kinnitada seda fakti, et Läänemeri on solgiauk. Meri kihab sinivetikatest, mis pahatihti ka mürgised on. Soome lahel pole kümme aastat nii hullu õitsemist olnud. Linnuvaatlejad on õnneks turvaliselt kuival maal.
sinivetikas vohab sinivetikas vohab Birdwatchers Birdwatchers

24.7.2014
Common Scoter Melanitta nigra sum was today 36,600 birds.

Over three weeks of the season has passed. Discover the numbers of migrants in 5-day periods here.
Common Scoters passing Common Scoters passing Cuckoo Cuckoo

22.7.2014
Rändel 18,340 mustvaerast Melanitta nigra.
Hooaja alguses Põõsaspea tipus on näha olnud hulgi imetajaid: saarmas, metssiga, põder, nirk, hallhüljes, siil jne. Üks fotosüüdistus lisatud.
Sandwich Tern Sterna sandwichensis Sandwich Tern Sterna sandwichensis Weasel Mustela nivalis Weasel Mustela nivalis

21.7.2014 – a very busy day
Common Scoters Melanitta nigra are continuing with intense migration – today’s total spinned over 75.000 individuals. Observers witnessed the peak between 20:00-22:30, when 36.700 Common Scoters passed the site. Season’s total of Common Scoters is now 300,000 individuals and much more is still expected in nearest days.

Other notable observations from the day were season’s best numbers for Velvet Scoters M. fusca (570), Bar-tailed Godwits Limosa lapponica (675) and Red-necked Grebes Podiceps grisegena (45).

20.7.2014 – Mustvaera massiränne jätkub
Mustvaeraid Melanitta nigra rändel 48,000, millest 41,000 õhtul kell 19:00-23:00.
Common Scoters: 60 males, 3 females Common Scoters: 60 males, 3 females

18.7.2014 – the start of Common Scoters
Nice migration both in the morning and the evening and some wader activity during hot afternoon hours forced us to cover most of the daylight time by monitoring effort. Little Gulls Hydrocoleus minutus kept on coming, 280 adults were counted – the young are still few. Black-headed Gulls Larus ridibundus were on the move again, 2000 birds today.

Common Scoter Melanitta nigra with 31,700 individuals meant biggest daily sum for this species so far. Number of Dunlin Calidris alpina reached 1600 birds and season’s first Sanderlings Calidris alba passed monitoring point as well. More uncommon migrants for the day included two Garganeys Anas querquedula, two Black-tailed Godwits Limosa limosa and a Red-necked Pahalrope Phalaropus lobatus.

By the end of the day, season’s total of migrants reached 210,000 birds, of which 60 % have been Common Scoters.

17.7.2014
Viiepäevane vaikus muutus jälle hoogsaks rändeks, rändel 13,600 isendit. Mitmel kahlajal hooaja parimad päevasummad: tundrarüdi Calidris alpina 1211r, suurrüdi C. cnutus 93r, kõvernokk-rüdi C. ferruginea 39r, merisk Haematopus ostralegus 56r, vöötsaba-vigle Limosa lapponica 90r. Hooaja esimesed väikerüdi C. minuta ja plüü Pluvialis squaterola rändel.
Whimbrels Numenius phaeopus Whimbrels Numenius phaeopus Dunlins and Curlew Sandpipers (4) Dunlins and Curlew Sandpipers (4)

16.7.2014 – kahlajad alustasid
Kahlajate ränne algas: tundrarüdi Calidris alpina 330r, suurrüdi C. canutus 20r, kõvernokk-rüdi C. ferruginea 11r, vöötsaba-vigle Limosa lapponica 57r. Lisaks mustvaeras Melanitta nigra 5000r, sõtkas Bucephala clangula 425r. Paikne rohunepp Gallinago media.

15.7.2014
Rändel hooaja esimesed suurrüdid Calidris canutus (4), kivirullijad Arenaria interpres (3) ja vöötsaba-vigled Limosa lapponica (3). Rändel lisaks piiritajaid Apus apus 519 ning väikekajakaid Hydrocoleus minutus 246. Peatumas 58 vihitajat Actitis hypoleucus.

Täna teostati vundamendi korrastamise teine faas. Vundamendi kõrgust ikkagi ei tõsteta ja uute valatud äärte vastupidavus on küsimusmärk – tormi lained võivad maa alt ära õõnestada ja vundamendi otsad oma raskuse all jälle ära murduda. Raudraami vundamendi peale ei pandud, ainult külgedele. Loodame, et suuri torme ei tule.
valatakse vundamenti valatakse vundamenti pinna silumine pinna silumine

14.7.2014 – totals of migrants
Two weeks of the season has passed. Discover the numbers of migrants in 5-day periods here.

12.7.2014
Hallhaigur Ardea cinerea 216r, tuttpütt Podiceps cristatus 120r, sarvikpütt P. auritus 4r.

11.7.2014 – arvukalt pütte
2009. aasta hooajaga võrreldes on olnud liikvel arvukamalt pütte. Täna tuttpütt Podiceps cristata 249r ja hallpõsk-pütt P. grisegena 16r. Mustvaeraid Melanitta nigra täna 12,300r. Lisaks rändel sõtkas Bucephala clangula 480, piiritaja A. apus 262 ja Põõsaspeal sügiseti haruldane valge-toonekurg C. ciconia 1.

10.7.2014 – parte liigub hoogsalt
Pärituul on jätkunud rändlindudele kaugelt idast alates juba nädala jagu ja rände pidurit pole olnud. Täna 21,900 rändurit, ränne kontsentreerus varahommikule ja hilisõhtule. Mustvaeras Melanitta nigra 17800r. Seas läks ka ida-mustvaeras Melanitta americana. Lisaks tuttvart Aythya fuligula 237r, sõtkas Bucephala clangula 850r, tuttpütt Podiceps cristatus 96r, hallpõsk-putt Podiceps grisegena 13r, kalakajakas Larus canus 526r. Kahlajad puuduvad endiselt rändajate repertuaarist.

Tufted Ducks Aythya fuligula Tufted Ducks Aythya fuligula Common Scoter Melanitta nigra Common Scoter Melanitta nigra

9.7.2014 – 100.000 migrants exeeded
Season’s sum of migrating waterbirds exceeded today 100,000 individuals. As expected, most abundant migrants have been Common Scoter Melanitta nigra (51,000), Black-headed Gull Larus ridibundus (32,000) and Goldeneye Bucephala clangula (5,800).

Today, first time for the season, adult Sandwich Terns Sterna sandvicensis were assisted by juvenile birds. Similarly juvenile Arctic Terns and Common Terns have been uncommon so far. Opposite to this, the share of migrating juvenile Black-headed Gull has reached about one third.

Should we stay or should we go? Should we stay or should we go?

8.7.2014 – hoog läks maha
Rännu ind hakkab tasapisi vähenema ja ilmselt rannamõnud rohkem huvitama. Siiski naerukajakas Larus ridibundus 3560r, mustvaeras Melanitta nigra 7700r, hallhaigur Ardea cinerea 114r.
rannahooaeg kogub hoogu rannahooaeg kogub hoogu ridamisi suvitajaid ridamisi suvitajaid

7.7.2014 – kajakate vool jätkub
Intensiivne kajakate ränne jätkus: väikekajakas Hydrocoleus minutus 370r, kalakajakas Larus canus 810r, naerukajakas L. ridibundus 6580r. Partlastest liikvel mh. piilpart Anas crecca 233r, rääkspart A. strepera 10r, rohukoskel Mergus serrator 258r ja mustvaeras Melanitta nigra 11200r. Ka tõmmuvaeras M. fusca on hakanud sagenema: 122r. Hooaja esimesed sarvikpütid Podiceps auritus 2r ja väikekoskel M. albellus 1r. Ka teistel püttidel liikumist: tuttpütt P. cristatus 78r ja hallpõsk-pütt P. grisegena 11r. Kahlajaid siiani üsna vähe liikvel, alla 200 isendi päevas.

6.7.2014 – naerukajakad massrändel
Taganttuules päev avanes naerukajaka Larus ridibundus massilise liikumisega – rännet jätkus aovalgest pimeduseni, olles intensiivseim hommikul. Lõunks ränne paistis nihkuvat rohkem mandri peale ja kadus vaateväljast ära. Õhtul ränne nihkus jälle lähedamale. Päevasummaks moodustus 16.090, mis on veidi parem kui 2009. aasta sügise parim naeruka päevasumma. Õhtul skoori tegi ka mustvaeras Melanitta nigra 14.160r. Märkimisväärseid summasid, mis võivad jääda suveperioodi parimate hulka või parimateks oli lisaks: hallhaigur Ardea cinerea 136r, tuttvart Aythya fuligula 605r, sõtkas Bucephala clangula 1500r, rohukoskel Mergus serrator 309r, järvekaur Gavia arctica 18r, tuttpütt Podiceps cristatus 78r, väiketüll Charadrius dubius 4r, tumetilder Tringa erythropus 9r, kalakajakas Larus canus 687r. Muud mainimisväärset oli luitsnokk-part Anas clypeata 51r, hallpõsk-pütt Podiceps grisegena 16r, väikekajakas Hydrocoleus minutus 126r. Hooaja esimene rägapart Anas querquedula ja kõvernokk-rüdi Calidris ferruginea rändel.
Black-headed Gull Black-headed Gull kurvitsaid näeb Põõsaspeal päeviti kurvitsaid näeb Põõsaspeal päeviti

5.7.2014 – esimene “linnupäev”
Esimene üle 10.000 linnuga rändepäev (11170). Ida pool asunud udu tabas pärastlõunal ka Põõsaspead, kuid pärast selle hajumist käivitus intensiivne ränne. Arvukaimad rändajad olid vanad tuttavad: mustvaeras Melanitta nigra 5730r, naerukajakas Larus ridibundus 2650r, sõtkas Bucephala clangula 900r. Lisaks heletilder Tringa nebularia 32r, väikekajakas Hydrocoleus minutus 96r ja herilaseviu Pernis apivorus 18r, kaljukotkas Aquila chryasetos 1r (2. ka isend).

4.7.2014
Rändepäev oli mitmekesine, rändel mh. alk Alca torda 35r, lõunatirk Uria aalge 1r,
mustlagle Branta bernicla 4W, sõtkas Bucephala clangula 635r, rohukoskel Mergus serrator 122r, hahk Someteria mollissima 231r, randtiir Sterna paradisaea 72r.
Arctic Tern Arctic Tern vundamendi korrastamine edeneb vundamendi korrastamine edeneb

3.7.2014
Põõsaspea vana tuulevari on amortiseerunud ja vundament on lagunenud. Juba aasta aega oodatud kapitaalremont sai üllatuslikult alguse täna ja tööd hakkavad peale vundamendi korrastamisega. Uus vaatlusonn on hädavajalik seirete korraldamisel ja tavavaatlejatele paik kuskilgi linde vaadelda halva ilma korral. Ilma korraliku vundamendita see seal järgmisele tormile vastu ei peaks, aga nüüd siis alustatakse õnneks selle korrastamisega.
vundamendi korrastamine vundamendi korrastamine

2.7.2014
Pooludusel hommikul ei toimunud suurt midagi. Pilv läks päeval ära ja õhtupoolikul oli juba väikest liikumist. Lindude koguarv jäi siiski väikeseks (1900). Paremad summad: ristpart T. tadorna 56r, sõtkas Bucephala clangula 395r, väikekajakas Hydrocoleus minutus 80r. A Raven in mist A Raven in mist Mute Swans Mute Swans

1.7.2014
Hooaja esimene päev sai stardi kell 4:00. Piduliku möödalennu tegi esimesena kuuene sõtka salk. Hommik ise oli vahelduva uduga, aga keskhommikul see kadus ja liikuma hakkas naerukajakat Larus ridibundus, päeva summaks moodustus 962 isendit. 2 % rändavatest isenditest olid juba noored.