Üheksas voor

1-2. Kes laulab/häälitseb?

3.-5. Nimeta fotol olev lind?

1. Tutt-tiir
Tutt-tiiru lennuhäälitsus on kare ja kriiksuv „krierlik“.

2. Mustvaeras
Mustvaera isaslinnu häälitsus on mahe vile „pjü“ või „kjü“, mida kuuleb ka vaiksetel kevadöödel üle sisemaa põhja poole lendavatest rändeparvedest.

3. Karkjalg
Ehkki fotol on vaid väike osa linnust, on määramiseks vajalikud tunnused hästi näha. Ühtegi teist pika peenikese musta noka ja valge nokaümbruse ning must-valge sulestikuga lindu peale karkjala Eestis ei leidu.

4. Rägapart
Fotol on lendav rägapardi paar. Vasakpoolsel emaslinnul on näha iseloomulik valge küünartiiva tagaserv, isaslinnul on hästi näha ka liigiomane lai valge kulmutriip.

5. Aed-roolind
Tiigi-, soo- ja aed-roolinnu eristamine fotolt või käest ei ole lihtne. Aed-roolinnu tiib on võrreldes teistega lühem ja ümaram (servmine laba-hoosulg ei ulatu tiiva tipuni) ning laba-hoosulgede üleulatuvus on lühem (laba-hoosuled ei ole küünra-hoosulgedest väga palju pikemad). Aed-roolinnu alanokk on tavaliselt ähmase tumeda tipuga. Tiigi- ja soo-roolinnu laba-hoosulgede üleulatuvus on selgelt pikem. Soo-roolind on rohekama tooniga kui tiigi-roolind. Tiigi-roolinnu päranipuala on punapruuni tooniga ning nokk võrreldes soo-roolinnuga pikem.

Eesti Ornitoloogiaühing

Veski 4, Tartu 51005
eoy/at/eoy.ee
tel: 742 2195, faks: 742 2180

Projekti toetab