Lindudega seotud uurimistööd

Uurimistööd koolides-gümnaasiumites

2007

Lõuna-urvalind Sõrves.
Autor: Hillar Liiv; Juhendajad: Mati Martinson, Mart Mölder, Inge Vahter
Laadi alla

2013

Haha arvukusest Vaikadel viimasel sajandil.
Autor: Karl Eik Rebane; Juhendajad: Mart Mölder, Inge Vahter, Mati Martinson
Laadi alla

2014

Ohud lindude sügisrändel: akendesse lendamisest.
Autor: Karl Hendrik Tamkivi; Juhendaja: Inge Vahter
Laadi alla

2015

Kormorani toitumisest Saaremaal.
Autor: Kaspar Mölder; Juhendajad: Mart Mölder, Inge Vahter
Laadi alla

Kaelus-turteltuvi, Streptopelia decaocto Kuressaares.
Autor: Martin Vesberg; Juhendajad: Inge Vahter, Mart Mölder
Laadi alla

2016

Tutt-tiir: bioloogia, levik ja arvukus Saaremaal.
Autor: Martin Vesberg; Juhendajad: Inge Vahter, Mati Martinson
Laadi alla

Suvine aialinnupäevik 2015 Saaremaa koduaedades.
Autorid: Torm Vatsfeld, Martin Vesberg; Juhendaja: Inge Vahter
Laadi alla

2021

Lindude värvieelistused pesakasti valikul.
Autor: Artur Raik; Juhendajad: Sirje Tekko, Thea Perm
Laadi alla

Kose-Uuemõisas pesitsevad talvituvad veelinnud.
Autor: Kairo Katkosilt; Juhendaja: Rein Tint
Laadi alla