Lindudega seotud uurimistööd

Bakalaureusetööd

2007

Lindude põhjustatavad ohud lennuliiklusele ning nende vähendamise võimalused lennujaamades, sealhulgas Tallinna Lennujamas.
Autor: Aarne Tuule; Juhendaja: Kaja Peterson
Laadi alla

2010

Raadio- ja sateliit-telemeetria kasutamine linnuökoloogias.
Autor: Kaisa Telve; Juhendaja: Priit Kilgas
Laadi alla

2012

Põldtsiitsitaja elupaigavalik.
Autor: Kunter Tätte; Juhendaja: Jaanus Elts
Laadi alla

2013

Roolindude (Acrocephalus sp) püügiefektiivsust mõjutavad tegurid Häädemeeste Pulgoja linnujaamas sügisrände perioodil.
Autor: Thea Perm; Juhendaja: Meelis Leivits
Laadi alla

Avaliku informatsiooni kasutamine lindudel sigimisperioodi vältel.
Autor: Nancy Tarum; Juhendaja: Kadri Moks
Laadi alla

2014

Ohustatud kahlajaliikide leviku ja arvukuse muutused Baltimaade soodes.
Autor: Kairi Puur; Juhendaja: Hannes Pehlak
Laadi alla

Metsise arvukust mõjutavad tegurid Eestis.
Autor: Marek Salla; Juhendaja: Tiit Randveer
Laadi alla

Peamised metsise (Tetrao urogallus) arvukust vähendavad ohutegurid.
Autor: Kaari Susi; Juhendajad: Urmas Saarma, Harri Valdmann
Laadi alla

2015

Karjatamiskoormus rannaniidu elupaigakvaliteeti mõjutava tegurina.
Autor: Triin Kaasiku; Juhendajad: Riinu Rannap, Hannes Pehlak
Laadi alla

Põllumajandusmaastike elurikkuse kaitse: Põllumajanduslikud keskkonnameetmed ja nende tulemuslikkus.
Autor: Elisabeth Prangel; Juhendaja: Aveliina Helm
Laadi alla

2016

Ilma mõju hiireviu (Buteo buteo) pesapoegade soole.
Autor: Kärt Lehis; Juhendaja: Katrin Kaldma
Laadi alla

Ulukikahjustused kalakasvatustes.
Autor: Peeter Puusepp; Juhendaja: Tiit Randveer
Laadi alla

2017

Stressi mõju isaste laululindude laulu õppimisele.
Autor: Urmas Lanto; Juhendaja: Elin Sild
Laadi alla

Inimtekkelise müra mõju lindude kommunikatsioonile ja kohasusele.
Autor: Riin Viigipuu; Juhendaja: Vallo Tilgar
Laadi alla

Epigeneetilised muutused kujundavad seoseid lindude genotüüpide ja käitumistunnuste vahel.
Autor: Mart Kiis; Juhendaja: Killu Timm
Laadi alla

2018

Isiksuseomaduste ja vere kortikosteroonitasemete vahelised seosed lindudel.
Autor: Laura-Helena Sepp; Juhendaja: Mari-Ann Lind
Laadi alla

2019

Rannikumärgaladel pesitsevate kahlajate pesarüüste ohjamise võimalikkus ja viisid.
Autor: Helena Vanari; Juhendaja: Triin Kaasiku
Laadi alla

2020

Võimalik karistusõiguslik vastutus raie eest lindude pesitsusajal.
Autor: Anna Leena Neering; Juhendaja: Paavo Randma
Laadi alla