12.06

Nurmkana (Perdix perdix) salkade suuruse ja elupaigakasutuse dünaamika: Eesti Ornitoloogiaühingu Aasta Lind 2013 projekti kokkuvõte.

Nii Eestis kui ka üle Euroopa on mitmete põllulindude arvukus viimase 30 aastaga oluliselt langenud. Näiteks on nurmkana (Perdix perdix) arvukus alates 1980. aastast langenud kogu Euroopas üle 90%. Käesolevas töös tehakse kokkuvõte nurmkana vaatlustest Eestis 2013. aastal. Kokku edastas vaatlusi 395 inimest.
Kokkuvõte.pdf