Kaelus-turteltuvi võib Eestis kohata läbi aasta. Nad on meil ebaühtlase levikuga ning enamasti seotud pargi-laadsete elupaikadega. Esimest korda pesitses ta siin 1957.a. Arvukus kasvas kiiresti ning 1991. a. seisuga arvati neid pesitsevat kuni 1000 paari. Praeguseks on neid umbes 5 korda vähem. Häälitsus on kudrutav „guguu-guk… guguu-guk“.

Loe edasi

Turteltuvi on Euroopa väikseim tuvi, kes saabub meile aprilli teises pooles ja viibib meil kuni oktoobri keskpaigani. Seda liiki leidus meie alal juba 19. saj. teises pooles, kuid arvukamaks muutus ta alles 20. saj. keskel. 1991. a. seisuga arvati meil pesitsevat kuni 10 000 paari turteltuvisid, nüüdseks on neid alles ilmselt alla 3000 paari. Häälitsus on ühtlane ketrav „turrr… turrr… turrr“.

Loe edasi

Artiklid

Järgnev materjal põhineb rahvusvahelise turteltuvi kaitse-tegevuskava materjalidel (International Single Species Action Plan for the Conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur (2018 to 2028)).

turrr… turrr… turrr… Kordab ühte silpi Viiesilbiline „uugutamine“ Elupaik Peamiselt maa-asulad Metsamaastik, põllumajandusmaastik Metsamaastik, väikesearvulisena kõikjal