Ilmus Eesti lindude värviraamat

Eesti Ornitoloogiaühing andis välja Eesti lindude värviraamatu, kus ootab värvimist meie 20 tuntumat lindu, keda hiljem on lihtne ära tunda looduseski. Värviraamat sobib nii mudilasele kui koolilapsele, kontoriametnikule kui vanaemale-vanaisale, nii algajale linnuhuvilisele lindudega tutvumiseks kui ka kogenud ornitoloogile oma teadmiste kontrollimiseks. Tegemist on värviraamatu 1.

Lahkus ornitoloog Andres Kuresoo

2. septembril lahkus ootamatult meie hulgast pikaajaline ornitoloogiaühingu liige, ornitoloog Andres Kuresoo. Andres oli mitmekülgne teadlane, südamlik ja asjalik kolleeg ning sõber. 1974. aastal, olles Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia eriala III kursuse õpilane, liitus ta ELUS-i ornitoloogiasektsiooniga. Pärast ülikooli lõpetamist 1977.a. asus Andres tööle TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi zooloogiasektorisse.

Töötades instituudis ning hiljem Eesti Maaülikoolis oli Andres väga aktiivne ELUS-i ornitoloogiasektsiooni ja EOÜ liige, korraldades mitmeid väga olulisi ühingu liikmeskonda kaasavaid uuringuid ja seireid. 1983. aastal algatas Andres ühena esimestest uurijatest tolleaegses NSVL-s tavalisemate linnuliikide seireprojekti (punktloendused), mida ta korraldas 30 aastat. Andrese koordineerida oli pikalt ka rannaniitude haudelinnustiku seire, mille käigus ta hindas ja analüüsis meie olulisemate niidukurvitsaliste arvukuse muutusi ja trende. Paljud meist kindlasti mäletavad Andrese saadetud kesktalvise veelinnuloenduse üleskutseid ja kokkuvõtteid, mis innustasid sadu linnuhuvilisi osalema selles meie pikimas rahvusvahelises ettevõtmises.

Pikaaegse ornitoloogiaühingu juhatuse esimehena oli tal silmapaistev roll ühingu ülesehitamisel väga keerulisel taasiseseisvumisjärgsel perioodil. Andres leidis ikka aega ja soovi osaleda ühingu komisjonide (linnukaitse, liikide arvukushinnangud, linnuatlase  jpt) töödes ning ei öelnud kunagi ära abist, kui seda vajati. Andmeid Eesti linnustiku kohta, mida ta aastakümneid oli kogunud, kasutati nii rahvusvaheliste linnualade (IBA) määratlemisel-piiritlemisel kui ka hiljem Natura2000 linnualade moodustamisel. Andrese ja ta kolleegide talletatud merelindude lennuloenduste andmed on olnud asendamatuks allikaks ühingu mereprojektide arendamisel. Koos töötati hiljuti välja ning esitati Keskkonnaametile kogu meie mereala hõlmava rändel peatuvate veelindude seiremetoodika koos kavandatava loenduste kavaga.

Andres oli mitmete linnuliikide tegevus- ja kaitsekavade autor ja algataja, olgu selleks siis kirjuhahk, rohunepp või niidurüdi. Eriti tasub siinkohal ehk esile tõsta rohuneppi, sest suuresti just tema eestvedamisel selle ohustatud liigiga meil tegelema hakatigi.

Koos Andresega on ühing kaotanud hea kamraadi, alati innuka kaasamõtleja ning asendamatu teadmiste ja kogemuste allika. Oleme oma mõtteis koos tema ja tema lähedastega.

Andres Kuresoo ärasaatmine toimub laupäeval, 6. septembril kell 16 Elva kabelist.

Tiirutaja nr 26

Linnuhuviliste teabeleht Tiirutaja on esimest korda 12-leheküljeline ning loodame edaspidi vähemalt sellist mahtu ka hoida. Värskes numbris on pikemad lood aulist, Eesti sookure rännakutest, itaallaste metskurvitsa uuringust Vormsi saarel, aasta linnu suvest ning sellest, miks linnud laulavad. Lehes näeb ka parimaid linnufotosid Looduse Aasta Foto 2014 konkursilt ning parimaid töid jäälinnu joonistusvõistluselt. Lisaks lühemad uudised, nuputamisnurk, raamatute tutvustused jm. Loe Tiirutajat!

EOÜ suvepäevadel osales 176 inimest

28.-29. juunil toimusid Saaremaal Kihelkonnal EOÜ XVIII avatud suvepäevad, millest võttis osa 176 linnuhuvilist, neist koguni 46 lapsed ja noored. Kahe päeva jooksul toimusid tubased ettekanded Saaremaa linnu-uurimise ajaloost ja linnustiku eripäradest, linnu- ja kultuuriretked, võistlused, teadmiste proovid jm. Lapsed said kahe päeva jooksul perekond Hanni juhendamisel meisterdada ja mängida, noortele toimus maastikumäng ning ekskursioon Vilsandi saarele.

Valmis lõbus joonisfilm jäälinnust

Jäälinnu aasta puhul valmis EOÜ tellimusel lõbus joonisfilm "Jäälind". See on ühe noore jäälinnu seiklustest ja raskustest iseseisva elu alustamisel. Filmi on teinud Eesti kunstnik ja animaator Chintis Lundgren, kellele see on juba kolmas aasta linnu teemaline joonisfilm. Muusika on loonud Henrik Malmgren, filmi aitas toimetada Horvaatia kunstnik Draško Ivezić. Suur tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele toetuse eest. Filmi saab vaadata ka jäälinnu kodulehel www.eoy.ee/jaalind, Youtubes ja Vimeos.

Aasta lind 2015 on viu

Eesti Ornitoloogiaühingu avatud suvepäevadel kuulutati välja aasta lind 2015, kelleks on viu. Eestis võib kohata kolme liiki viusid: meie arvukaim ja seetõttu üks tuntumaid kullilisi hiireviu, põneva ja varjatud eluviisiga herilaseviu ning talvituv karvasjalg-viu ehk taliviu. Nad on välimuselt väga sarnased, kuid eluviisidelt küllalt erinevad linnuliigid.

EOÜ avatud suvepäevad 2014

Eesti Ornitoloogiaühingu avatud suvepäevad toimuvad sel aastal 28.-29. juunil Saaremaal Kihelkonnal. See on suurim linnuhuviliste kokkusaamine Eestis. Kavas on jutud Saaremaa linnustikust, linnuõpe, kultuuri- ja linnuretked, lõke ja meelelahutus jpm. Eraldi tegevused on noortele ja lastele. Oodata on ka üllatusi. EOÜ suvepäevad on avatud kõigile huvilistele, tulla võib kogu perega. Suvepäevadele registreerimine lõppeb 19. juunil!

Osale haudelindude punktloendusel

Iga aasta 25. maist 15. juunini toimub Eestis haudelindude punktloendus. Tegemist on ühe olulisema lindude pikaajalise seirega, mis annab meile teavet tavaliste linnuliikide käekäigu kohta. Punktloendusi tehakse vabatahtlike linnuhuviliste abiga alates 1983. aastast ning see on ka osa rahvusvahelisest seirest. Osalejatel tuleb etteantud ajavahemikul läbida enda valitud loendusrada ning 20 punktis panna kirja kõik kuuldud ja nähtud linnuliigid. Iga uus osaleja on suureks abiks!

EOÜ avatud suvepäevad lähenevad!

Eesti Ornitoloogiaühingu avatud suvepäevad toimuvad sel aastal 28.-29. juunil Saaremaal Kihelkonnas. Osalejate registreerimine algab juuni algul, kui avaldatakse ka programm jm info. EOÜ suvepäevad on suurim linnuhuviliste kokkusaamine Eestis. Kavas on loengud, linnuõpe, eraldi tegevused noortele ja lastele, kutsemeisterlikkuse võistlus jpm. Õhtul on lõke ja meelelahutus. EOÜ suvepäevad on avatud kõigile huvilistele, tulla võib kogu perega!

Osale kodukohapääsukeste loendusel

Pääsukesed on Eestimaale tagasi jõudnud ning algab kodukoha pääsukeste loenduse hooaeg. Selle pikaajalise seire eesmärk on jälgida suitsu- ja räästapääsukese arvukuse ja pesitsustulemuste muutusi. Selleks soovime linnuvaatlejate abiga saada täpsemat infot asustatud pääsupesade kohta – kus need asuvad, mitu poega on pesas, millal kooruvad ja välja lendavad jms.

Liida sisu