Lõppes EOÜ õppeprogramm koolidele

Oktoobriga lõppes käesoleva aasta kevadel alanud EOÜ õppeprogramm koolidele. Selle raames oli koolidel võimalik tellida loenguid viiel linde puudutaval teemal: ränne, pesaelu, kohastumused, põllumajandus ja inimtegevus. Loengud toimusid 98 koolis kõigis maakondades, kõige enam Harju- ja Viljandimaal. Osales 2215 õpilast ning vähemalt 110 õpetajat.

Uued trükised

Eesti Ornitoloogiaühing on välja andnud uued trükised "Lindude pesad ja munad" ning "Lindude ränne". Esimesest saab teada põhitõed lindude pesade ja munade, teisest lindude rände kohta. Mõlemad on illustreeritud värviliste fotode, joonistuste ja skeemidega. Lisaks on uuendatud juba varem ilmunud trükiseid, mis annavad juhised lindude talvise toitmise ning pesakastide- ja aluste loomise kohta. Looduskeskustel, koolidel, lasteaedadel jt on võimalik trükiseid saada tasuta, kättesaamise võimalused on loetletud allpool. Trükised on saadaval ka elektrooniliselt EOÜ kodulehel. Trükiste väljaandmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Linnuvaatluspäevade lõplikud tulemused

4.-5. oktoobril toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch2014 osales 40 riiki Euroopast ja Kesk-Aasiast. Eesti linnusõpradelt laekus Eesti Ornitoloogiaühingusse 98 vaatluste nimekirja, mille koostamisel osales vähemalt 320 inimest. Nädalavahetuse jooksul pandi kirja üle 400 000 linnu 166 liigist. Võrdluseks - sügiseste linnuvaatluspäevade viimase kümne aasta parim tulemus on 730 000 lindu ja 170 liiki.

Linnuvaatluspäevadel loendati üle 170 000 linnu

Nädalavahetusel toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch2014 oli pühapäeva pealelõunaks Eestis kokku loetud vähemalt 170 000 lindu 145 liigist. Võrreldes varasemate aastatega oli seekord tagasihoidlik hanede, laglede, kajakate ja värvuliste ränne, kuid nädalavahetusele langes arktiliste veelindude rände kõrgaeg. Seepärast oli üheks parimaks vaatluskohaks Põõsaspea neem Loode-Eestis.

Nädalavahetusel on linnuvaatluspäevad

4.-5. oktoober on traditsioonilised rahvusvahelised linnuvaatluspäevad EuroBirdwatch2014, mida tähistatakse kogu Euroopas. Sellega pööratakse tähelepanu lindude sügisrände kulminatsioonile ja elurikkusele meie ümber. Vaatluspäevadest osavõtmiseks tuleb neil päevil minna lihtsalt õue linde vaatama. Mitmel pool Eestis saab osaleda ka juhendajaga linnuretkel. Oma vaatlused saab väga lihtsalt edastada siinsamas kodulehel mugava online andmevormi abil. Tulemustest tehakse esmane kiirkokkuvõte juba pühapäeva õhtul.

Ilmus Eesti lindude värviraamat

Eesti Ornitoloogiaühing andis välja Eesti lindude värviraamatu, kus ootab värvimist meie 20 tuntumat lindu, keda hiljem on lihtne ära tunda looduseski. Värviraamat sobib nii mudilasele kui koolilapsele, kontoriametnikule kui vanaemale-vanaisale, nii algajale linnuhuvilisele lindudega tutvumiseks kui ka kogenud ornitoloogile oma teadmiste kontrollimiseks. Tegemist on värviraamatu 1.

Lahkus ornitoloog Andres Kuresoo

2. septembril lahkus ootamatult meie hulgast pikaajaline ornitoloogiaühingu liige, ornitoloog Andres Kuresoo. Andres oli mitmekülgne teadlane, südamlik ja asjalik kolleeg ning sõber. 1974. aastal, olles Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia eriala III kursuse õpilane, liitus ta ELUS-i ornitoloogiasektsiooniga. Pärast ülikooli lõpetamist 1977.a. asus Andres tööle TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi zooloogiasektorisse.

Töötades instituudis ning hiljem Eesti Maaülikoolis oli Andres väga aktiivne ELUS-i ornitoloogiasektsiooni ja EOÜ liige, korraldades mitmeid väga olulisi ühingu liikmeskonda kaasavaid uuringuid ja seireid. 1983. aastal algatas Andres ühena esimestest uurijatest tolleaegses NSVL-s tavalisemate linnuliikide seireprojekti (punktloendused), mida ta korraldas 30 aastat. Andrese koordineerida oli pikalt ka rannaniitude haudelinnustiku seire, mille käigus ta hindas ja analüüsis meie olulisemate niidukurvitsaliste arvukuse muutusi ja trende. Paljud meist kindlasti mäletavad Andrese saadetud kesktalvise veelinnuloenduse üleskutseid ja kokkuvõtteid, mis innustasid sadu linnuhuvilisi osalema selles meie pikimas rahvusvahelises ettevõtmises.

Pikaaegse ornitoloogiaühingu juhatuse esimehena oli tal silmapaistev roll ühingu ülesehitamisel väga keerulisel taasiseseisvumisjärgsel perioodil. Andres leidis ikka aega ja soovi osaleda ühingu komisjonide (linnukaitse, liikide arvukushinnangud, linnuatlase  jpt) töödes ning ei öelnud kunagi ära abist, kui seda vajati. Andmeid Eesti linnustiku kohta, mida ta aastakümneid oli kogunud, kasutati nii rahvusvaheliste linnualade (IBA) määratlemisel-piiritlemisel kui ka hiljem Natura2000 linnualade moodustamisel. Andrese ja ta kolleegide talletatud merelindude lennuloenduste andmed on olnud asendamatuks allikaks ühingu mereprojektide arendamisel. Koos töötati hiljuti välja ning esitati Keskkonnaametile kogu meie mereala hõlmava rändel peatuvate veelindude seiremetoodika koos kavandatava loenduste kavaga.

Andres oli mitmete linnuliikide tegevus- ja kaitsekavade autor ja algataja, olgu selleks siis kirjuhahk, rohunepp või niidurüdi. Eriti tasub siinkohal ehk esile tõsta rohuneppi, sest suuresti just tema eestvedamisel selle ohustatud liigiga meil tegelema hakatigi.

Koos Andresega on ühing kaotanud hea kamraadi, alati innuka kaasamõtleja ning asendamatu teadmiste ja kogemuste allika. Oleme oma mõtteis koos tema ja tema lähedastega.

Andres Kuresoo ärasaatmine toimub laupäeval, 6. septembril kell 16 Elva kabelist.

Tiirutaja nr 26

Linnuhuviliste teabeleht Tiirutaja on esimest korda 12-leheküljeline ning loodame edaspidi vähemalt sellist mahtu ka hoida. Värskes numbris on pikemad lood aulist, Eesti sookure rännakutest, itaallaste metskurvitsa uuringust Vormsi saarel, aasta linnu suvest ning sellest, miks linnud laulavad. Lehes näeb ka parimaid linnufotosid Looduse Aasta Foto 2014 konkursilt ning parimaid töid jäälinnu joonistusvõistluselt. Lisaks lühemad uudised, nuputamisnurk, raamatute tutvustused jm. Loe Tiirutajat!

EOÜ suvepäevadel osales 176 inimest

28.-29. juunil toimusid Saaremaal Kihelkonnal EOÜ XVIII avatud suvepäevad, millest võttis osa 176 linnuhuvilist, neist koguni 46 lapsed ja noored. Kahe päeva jooksul toimusid tubased ettekanded Saaremaa linnu-uurimise ajaloost ja linnustiku eripäradest, linnu- ja kultuuriretked, võistlused, teadmiste proovid jm. Lapsed said kahe päeva jooksul perekond Hanni juhendamisel meisterdada ja mängida, noortele toimus maastikumäng ning ekskursioon Vilsandi saarele.

Valmis lõbus joonisfilm jäälinnust

Jäälinnu aasta puhul valmis EOÜ tellimusel lõbus joonisfilm "Jäälind". See on ühe noore jäälinnu seiklustest ja raskustest iseseisva elu alustamisel. Filmi on teinud Eesti kunstnik ja animaator Chintis Lundgren, kellele see on juba kolmas aasta linnu teemaline joonisfilm. Muusika on loonud Henrik Malmgren, filmi aitas toimetada Horvaatia kunstnik Draško Ivezić. Suur tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele toetuse eest. Filmi saab vaadata ka jäälinnu kodulehel www.eoy.ee/jaalind, Youtubes ja Vimeos.

Liida sisu