Suur linnuõhtu Tallinnas

2. detsembril algusega kell 18 toimub Tallinnas Eesti rahvusraamatukogu suures saalis Suur linnuõhtu, kus võetakse kokku jäälinnuaasta ning teatepulk antakse üle viudele. Räägitakse sellest, mis aasta jooksul on toimunud ning mida uut ja huvitavat on jäälinnu kohta teada saadud. Näha saab kauneid pilte Eesti parimatelt loodusfotograafidelt ning viimast korda on võimalik vaadata näitust jäälinnu joonistusvõistluse parimatest töödest. Oodata on ka üllatusi. Muusikat teevad Jaan Elgula ja Ants Nuut. Avatud on linnuraamatute ja meenete müük. Lisateave: riho.kinks@eoy.ee, 742 2195.

Kutse riigihankel osalemiseks

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Luitemaa linnuala ja Emajõesuudmeala ja Piirissaare linnuala linnustiku inventuurid 2015". Hanke objektideks on linnustiku inventuuri teenus kahel Natura linnualal. Hankega saab tutvuda e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/157478 ja pakkumuste esitamine toimub 20. novembrini 2014. Linnustiku inventuure rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 

Kullid-kakud kokku loetud

2014. aastal jätkas Eesti Ornitoloogiaühingu röövlinnutöörühm
röövlindude arvukuse ja sigimisedukuse seiret. Röövlinnustikku jälgiti 15 üle Eesti paikneval seirealal, väljaspool neid pöörati suuremat tähelepanu kahele enam ohustatud liigile – kanakullile
ja kassikakule.

Kutse riigihankel osalemiseks

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Natura linnualade linnustiku inventuurid 2015" (viitenumber 156985). Hanke objektideks on linnustiku inventuuri teenus seitsmel Natura linnualal. Hankega saab tutvuda e-riigihangete keskkonnas aadressil riigihanked.riik.ee ja pakkumuste esitamine toimub 12. novembrini 2014. Linnustiku inventuure rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 

EOÜ linnukalender

Eesti Ornitoloogiaühingu ja kirjastuse Grenader koostöös on ilmunud 2015. a seinakalender „Eestimaa linnud“. Kalendris on kaunid fotod Eestimaa lindudest, mille autoriks on tunnustatud loodusfotograaf Mati Kose. Tavapäraste pühade, tähtpäevade jm kõrvalt leiab sellest kalendrist ka linnuvaatluspäevade jm lindudega seotud sündmuste toimumisajad ning tavalisemate linnuliikide keskmised saabumisajad.

Lõppes EOÜ õppeprogramm koolidele

Oktoobriga lõppes käesoleva aasta kevadel alanud EOÜ õppeprogramm koolidele. Selle raames oli koolidel võimalik tellida loenguid viiel linde puudutaval teemal: ränne, pesaelu, kohastumused, põllumajandus ja inimtegevus. Loengud toimusid 98 koolis kõigis maakondades, kõige enam Harju- ja Viljandimaal. Osales 2215 õpilast ning vähemalt 110 õpetajat.

Uued trükised

Eesti Ornitoloogiaühing on välja andnud uued trükised "Lindude pesad ja munad" ning "Lindude ränne". Esimesest saab teada põhitõed lindude pesade ja munade, teisest lindude rände kohta. Mõlemad on illustreeritud värviliste fotode, joonistuste ja skeemidega. Lisaks on uuendatud juba varem ilmunud trükiseid, mis annavad juhised lindude talvise toitmise ning pesakastide- ja aluste loomise kohta. Looduskeskustel, koolidel, lasteaedadel jt on võimalik trükiseid saada tasuta, kättesaamise võimalused on loetletud allpool. Trükised on saadaval ka elektrooniliselt EOÜ kodulehel. Trükiste väljaandmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Linnuvaatluspäevade lõplikud tulemused

4.-5. oktoobril toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch2014 osales 40 riiki Euroopast ja Kesk-Aasiast. Eesti linnusõpradelt laekus Eesti Ornitoloogiaühingusse 98 vaatluste nimekirja, mille koostamisel osales vähemalt 320 inimest. Nädalavahetuse jooksul pandi kirja üle 400 000 linnu 166 liigist. Võrdluseks - sügiseste linnuvaatluspäevade viimase kümne aasta parim tulemus on 730 000 lindu ja 170 liiki.

Linnuvaatluspäevadel loendati üle 170 000 linnu

Nädalavahetusel toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch2014 oli pühapäeva pealelõunaks Eestis kokku loetud vähemalt 170 000 lindu 145 liigist. Võrreldes varasemate aastatega oli seekord tagasihoidlik hanede, laglede, kajakate ja värvuliste ränne, kuid nädalavahetusele langes arktiliste veelindude rände kõrgaeg. Seepärast oli üheks parimaks vaatluskohaks Põõsaspea neem Loode-Eestis.

Nädalavahetusel on linnuvaatluspäevad

4.-5. oktoober on traditsioonilised rahvusvahelised linnuvaatluspäevad EuroBirdwatch2014, mida tähistatakse kogu Euroopas. Sellega pööratakse tähelepanu lindude sügisrände kulminatsioonile ja elurikkusele meie ümber. Vaatluspäevadest osavõtmiseks tuleb neil päevil minna lihtsalt õue linde vaatama. Mitmel pool Eestis saab osaleda ka juhendajaga linnuretkel. Oma vaatlused saab väga lihtsalt edastada siinsamas kodulehel mugava online andmevormi abil. Tulemustest tehakse esmane kiirkokkuvõte juba pühapäeva õhtul.

Liida sisu